تلفن سایت

لیست اخبارتابلوی مشخصات پروژه ساختمانی۲۲ اسفند ۱۳۹۷

تابلوی مشخصات پروژه ساختمانی ...

میانگین زمان صدور پروانه به ۵۴ روز کاهش یافت۲۲ اسفند ۱۳۹۷

شهردار منطقه دو تهران ♦️میانگین زمان صدور پروانه به 54 روز کاهش یافت ...

نرده حفاظتی موقت در کارگاه ساختمانی۲۰ اسفند ۱۳۹۷

⚖️ نرده حفاظتی موقت در کارگاه ساختمانی نرده حفاظتی موقت حفاظی است قائم که باید برای جلوگیری از سقوط افراد در موارد مندرج که ارتفاع سقوط بیش از 120 سانتیمتر باشد نصب گردد. الف: ارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کار 110 سانتی متر باشد.  (نرده و محافظ فوقانی) و در فاصله 55 سانتی متری یک عنصر افقی داشته باشد (نرده محافظ میانی) و پاخور 15 سانتی متری داشته باشد. همچنین ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پله و سطوح شیبدار نباید از 75 سانتیمتر کمتر و از 85 سانتیمتر بیشتر باشد. ب: نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر 2 متر، دارای پایه های عمودی بوده و ساختمان و اجزای سازه آن دارای چنان مقاومتی ب...

حصار حفاظتی موقت۲۰ اسفند ۱۳۹۷

⚖️ حصار حفاظتی موقت ارتفاع حصار حفاظتی موقت اطراف کارگاه ساختمانی نباید از کف معابر عمومی و یا فضای مجاور آن کمتر از 190 سانتیمتر بوده و در فواصل حداکثر 2 متر دارای پایه های عمودی بوده و با شرایط ذیل طراحی گردد: 1-بار طراحی برای محل های کم خطر 100 کیلوگرم بر متر مربع و یک بار متمرکز 100 کیلوگرمی در هر نقطه از اجزای افقی آن در نظر گرفته شود. 2-مصالحی که برای ساخت حصار حفاظتی موقت بکار می روند باید فاقد اجزا و یا گوشه های تیز و برنده باشند. تبصره: حصار کارگاهی میتواند تا حداکثر 50% یا یک دوم عرض پیاده رو را اشغال نماید. در مواردی که عرض پیاده رو کمتر از یک متر می باشد، حصار کارگاهی به عرض تم...

راهرو سرپوشیده موقت ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

 ⚖️ راهرو سرپوشیده موقت 1-در صورت احداث ساختمان برگذر، جهت ایمنی عابرین و جلوگیری از ریزش و سقوط اجسام و مصالح ساختمانی به گذر، اجرای سقف موقت پوشیده به شرح ذیل الزامی می باشد: الف: گذرهای دارای پیاده رو به وسیله راهروی سرپوشیده موقت حداقل به عرض 1.5متر و یا عرض کل پیاده رو و با ارتفاع 3.5 متر، با حفاظی مقاوم در مقابل سقوط اجسام پوشانیده شود. ب: گذرهای فاقد پیاده رو به وسیله سرپوش حفاظتی به ارتفاع3.5 متر، پوشانیده شود. 2-سقف راهرو سرپوشیده جهت تحمل هرگونه سقوط و ریزش احتمالی باید توانایی بار 700 کیلوگرم بر متر مربع را داشته باشد. 3-لبه های بیرونی سقف راهرو دارای دیواره شیب داری از چو...

ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

⚖️ ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی مسدود یا محدود نمودن پیاده رو ها و سایر معابر و فضاهای عمومی، برای انبار کردن مصالح یا انجام عملیات ساختمانی با رعایت مفاد ذیل امکان پذیر می باشد: 1-وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که حوادثی برای عابران، خودروها، تأسیسات عمومی، ساختمانها، ابنیه و درختان مجاور به وجود نیاورند. مصالح و وسایل فوق شبها نیز باید به وسیله علائم درخشان و چراغهای قرمز احتیاط مشخص شوند. 2-در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد، باید مراقبت کافی به منظور جلوگیری از لغزش، فرو ریختن یا ریزش احتمالی آنها به عمل آید. ...

افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸۹ اسفند ۱۳۹۷

...

اصلاح مصوبه «برج‌باغ»؛ سقف ساخت و ساز در باغات ۵۰۰۰ متری حداکثر ۳ طبقه شد۹ اسفند ۱۳۹۷

...

telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت