تلفن سایت

ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی

تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

⚖️ ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی
مسدود یا محدود نمودن پیاده رو ها و سایر معابر و فضاهای عمومی، برای انبار کردن مصالح یا انجام عملیات ساختمانی با رعایت مفاد ذیل امکان پذیر می باشد:
1-وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که حوادثی برای عابران، خودروها، تأسیسات عمومی، ساختمانها، ابنیه و درختان مجاور به وجود نیاورند. مصالح و وسایل فوق شبها نیز باید به وسیله علائم درخشان و چراغهای قرمز احتیاط مشخص شوند.
2-در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد، باید مراقبت کافی به منظور جلوگیری از لغزش، فرو ریختن یا ریزش احتمالی آنها به عمل آید.
تبصره: دپوی مصالح حداکثر می تواند تا 50% عرض پیاده رو اشغال نماید. در مواردی که عرض پیاده رو کمتر از یک متر باشد دپوی مصالح در تمام عرض پیاده رو صورت می گیرد.
3-در مواردی که پایه های داربست در معابر عمومی قرار گیرد، باید با استفاده وسایل موثر از جابه جا شدن و حرکت پایه های آن جلوگیری شود.


نظر بدهید:

مرقد مطهر امام رضا (ع) در کدام شهر است؟
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت