تلفن سایت

لیست اخبارنحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در "پهنه سکونت" (R) (قسمت دوم)۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در "پهنه سکونت" (R) (قسمت دوم) پهنه سکونت، محدوده هایی از شهر است، که کاربری غالب آن مسکونی بوده و به غیر از قطعات و پلاک های مسکونی، شامل شبکه معابر و دسترسی ها، برخی از فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی و خدمات پشتیبان سکونت است. در این پهنه به منظور تأمین امنیت و آرامش، استقرار طیفی گسترده از فعالیت ها ممنوع و یا مشروط بوده، و صرفاَ استقرار فعالیت های تجاری جزء و خدمات در مقیاس محله ای و ناحیه ای، مرتبط با نیازهای اولیه ساکنان، شامل: آموزشی، بهداشتی – درمانی، مذهبی، تفریحی- گردشگری، ورزشی، پارکینگ های عمومی و فضای سبز مجاز است. در پهنه...

ساختار پهنه بندی شهر تهران (قسمت اول)۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

 ساختار پهنه بندی شهر تهران (قسمت اول) پهنه بندی استفاده از اراضی محدوده شهر تهران، مبتنی بر ساختاری است که برای جلوگیری از تداخل غیر ضروری و نامناسب کارکردها، کاربری ها و فعالیت ها و ارتقاء کیفیت و کارایی محیط شهری نظام یافته است. پهنه بندی شهر تهران در مقیاس کلان، بیانگر نحوه استفاده از اراضی در عرصه های متمایز شهری، با توجه به کارکردهای کلی و در مقیاس خرد، شامل ضوابط و مقرراتی است که نحوه و چگونگی ساخت و ساز در زیر پهنه ها، مانند حداکثر تراکم ساختمانی مجاز و چگونگی توده گذاری (سطح اشغال و محل توده گذاری و استقرار بنا در قطعه) و ارتفاع و تعداد طبقات مجاز ساختمان با توجه به عرض معبر و...

telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت