تلفن سایت

دانلود فایلمعماری سنتی

۸ شهریور ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF معماری سنتی
ارزش های ماندگار در سازه های سنتی ایرانی

دانلود کنید

نانو تکنولوژی در معاری

۸ شهریور ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF نانو تکنولوژی در معاری
فناوری نانو در ساختمان
نانو لوله ها
نانو پوشش های سنگ و چوب
ویژگی های رنگ نانو عایق

دانلود کنید

طراحی پلان های آپارتمانی و ویلایی

۸ شهریور ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF طراحی پلان های آپارتمانی و ویلایی
آشنایی با فضاهای مختلف یک واحد مسکونی

دانلود کنید

قرارداد نظارت بر اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن

۸ شهریور ۱۳۹۵ • قراردادها

دانلود فایل PDF قرارداد نظارت بر اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن

دانلود کنید

بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج

۶ شهریور ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری پایه کاربری مسکونی

دانلود کنید

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

۶ شهریور ۱۳۹۵ • قراردادها

دانلود فایل PDF قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

دانلود کنید

قرارداد تابلو برق

۶ شهریور ۱۳۹۵ • قراردادها

دانلود فایل PDF قرارداد تابلو برق

دانلود کنید

قرارداد تأسیسات برقی

۶ شهریور ۱۳۹۵ • قراردادها

دانلود فایل PDF قرارداد تأسیسات برقی

دانلود کنید

جزئیات دیتیل سقف کاذب

۴ شهریور ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فاید اتوکد جزئیات دیتیل سقف کاذب

دانلود کنید

اشکالات اجرایی در سازه های بنایی، بتنی و فلزی

۴ شهریور ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF اشکالات اجرایی در سازه های بنایی، بتنی و فلزی

دانلود کنید

پدیدارشناسی هویت و مکان در بافت های تاریخی

۴ شهریور ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF پدیدارشناسی هویت و مکان در بافت های تاریخی

دانلود کنید

دیتیل و جزئیات جدول کشی دیوار

۴ شهریور ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل اتوکد دیتیل و جزئیات جدول کشی دیوار

دانلود کنید

آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

۲ شهریور ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
آموزش ظوابط ساخت و ساز

دانلود کنید

اصول گود برداری و ایمنی گود

۲ شهریور ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF اصول گود برداری و ایمنی گود
انواع گودبرداري
خطرات موجود در حفاري و گودبرداري
اهداف اصلي ايمن سازي گود
مسائل ايمني ساختگاه پروژه قبل از گودبرداري

دانلود کنید

تأملی در معماری سنتی

۲ شهریور ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF بررسی در معماری سنتی

دانلود کنید

سیستم حرارتی گرمایش از کف

۱ شهریور ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF سیستم حرارتی گرمایش از کف

دانلود کنید

دانلود تحلیل ماتریسی سازه ها

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF تحلیل ماتریسی سازه ها

دانلود کنید

بررسی عایق و عایق کاری

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF بررسی عایق و عایق کاری

دانلود کنید

دانلود درخت در پارک

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل اتوکد درخت در پارک

دانلود کنید

دانلود صندلی پارک

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل اتوکد صندلی پارک

دانلود کنید

دانلود مبلمان پارک

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل اتوکد مبلمان پارک

دانلود کنید

پیش بینی مقاومت ۲۸ روزه بتن با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

۲۸ مرداد ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

پیش بینی مقاومت 28 روزه بتن با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

دانلود کنید

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان (چهار ناظره)

۲۸ مرداد ۱۳۹۵ • قراردادها

دانلود فایل PDF قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان (چهار ناظره)

دانلود کنید

اصول طراحی و ساخت سازه های ماکارونی ۲

۲۸ مرداد ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF نحوه ی ساخت پل های ماکارونی
اصول طراحی و ساخت سازه های ماکارونی 2

دانلود کنید

اصول طراحی و ساخت سازه های ماکارونی ۱

۲۸ مرداد ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF معرفی سازه های ماکارونی، اصول طراحی و ساخت سازه های ماکارونی

دانلود کنید

فرایند طراحی زمینه گرا

۲۷ مرداد ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF فرایند طراحی زمینه گرا - تجربه معماری 89-1388

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد تجاری اداری

۲۷ مرداد ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل اتوکد تجاری اداری

دانلود کنید

طراحی ساختمان های بتن آرمه

۲۷ مرداد ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF طراحی ساختمانهای بتن آرمه
ارائه فرمول هاي كلي از مبحث نهم مقررات ملي
ساختمان در دو واحد نيوتن – ميلي متر و كيلوگرم

دانلود کنید

بررسی مسائل توسعه شهری مطالعات مسکن منطقه ۱۲

۲۷ مرداد ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF بررسی مسائل توسعه شهری مطالعات مسکن منطقه 12

دانلود کنید

معرفی و شناخت انواع سقفهای مسطح

۲۶ مرداد ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF معرفی و شناخت انواع سقفهای مسطح

دانلود کنید
برو به صفحه:
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت