تلفن سایت

دانلود فایلنقشه های تیپ حفاظ ها

۹ آبان ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF نقشه های تیپ حفاظ ها (اجزا، نواحی انتهایی و نواحی انتقالی)

دانلود کنید

بهسازی خاکهای مسئله دار

۹ آبان ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF مطالعه خاك هاي مسئله دار در ايران و ارائه
راهكارهاي بهسازي

دانلود کنید

ابلاغیه‌های کمیته استاندارد در حوزه (۲)

۸ آبان ۱۳۹۶ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF ابلاغیه‌های کمیته استاندارد در حوزه (2)

دانلود کنید

ابلاغیه‌های کمیته استاندارد در حوزه

۸ آبان ۱۳۹۶ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF ابلاغیه‌های کمیته استاندارد در حوزه

دانلود کنید

انواع تخلفات ساختمان

۸ آبان ۱۳۹۶ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF انواع تخلفات ساختمان

دانلود کنید

پهنه بندی اراضی تهران طبق طرح تفصیلی

۸ آبان ۱۳۹۶ • ضوابط شهرداری

دانلود رایگان PDF پهنه بندی اراضی تهران طبق طرح تفصیلی

دانلود کنید

ضوابط ساخت و ساز در پهنه های مختلف طرح تفصیلی تهران

۸ آبان ۱۳۹۶ • ضوابط شهرداری

دانلود رایگان فایل PDF ضوابط ساخت و ساز در پهنه های مختلف طرح تفصیلی تهران

دانلود کنید

تعمير و مقاوم سازي زيرسازه پلها

۳۰ مهر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF تعمير و مقاوم سازي زيرسازه پلها

دانلود کنید

روشهاي نوین ساخت و اجرا ومقاوم سازي پلها

۳۰ مهر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF روشهاي نوین ساخت و اجرا ومقاوم سازي پلها

دانلود کنید

راهنماي درزگيري رويه هاي آسفالتي

۳۰ مهر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای درزگیری رویه های آسفالتی

دانلود کنید

طراحی یک سالن صنعتی - سوله

۳۰ مهر ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF طراحی یک سالن صنعتی - سوله

دانلود کنید

دستور العمل تهیه ساختار شکست عملیات راه سازی

۱۷ مهر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دستور العمل تهیه ساختار شکست عملیات راه سازی

دانلود کنید

فایل اتوکد پله برقی

۱۱ مهر ۱۳۹۶ • معماری

دانلود رایگان پلان پله برقی DWG پله برقی

دانلود کنید

مسکن گروههای کم درآمد در مناطق ٢٢ گانه تهران

۱۱ مهر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF مسکن گروههای کم درآمد در مناطق ٢٢ گانه تهران

دانلود کنید

مدیریت طرحهای عمرانی

۱۱ مهر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF کتاب طرحهای عمرانی

دانلود کنید

طراحی دیوارهای برشی U شکل و بازشودار در ETABS

۱۱ مهر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF طراحی دیوارهای برشی U شکل و بازشودار در ETABS

دانلود کنید

پلان بیمارستان ۳ بعدی

۱۱ مهر ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل اتوکد پلان بیمارستان 3 بعدی

دانلود کنید

نقش فضا در معماری ایران

۱۰ مهر ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF نقش فضا در معماری ایران

دانلود کنید

آشنایی با میکروسورفیسینگ و اسلاري سیل

۱۰ مهر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آشنایی با میکروسورفیسینگ و اسلاري سیل

دانلود کنید

راهنماي میدانی روشهاي تعمیر بتن

۱۰ مهر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF «راهنماي میدانی روشهاي تعمیر بتن »
تعمیر بتن جدا شده با پاشیدن ملات با فشار کم

دانلود کنید

طراحی ویلا - پلان، نما ، مقطع، پرسپکتیو

۱۰ مهر ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل اتوکد طراحی ویلا - پلان- نما

دانلود کنید

آموزش طراحی پی در سیف

۱۰ مهر ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF آموزش طراحی پی در سیف

دانلود کنید

راهنمای عمومی مهندسین ناظر

۵ مهر ۱۳۹۶ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF راهنمای عمومی ناظران (شماره 8)
راهنمای مهندسین ناظر هماهنگ کننده

دانلود کنید

راهنمای عمومی مهندسین ناظر

۵ مهر ۱۳۹۶ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF راهنمای عمومی ناظران (شماره 4)
راهنمای مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده

دانلود کنید

راهنمای عمومی مهندسین ناظر

۵ مهر ۱۳۹۶ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF راهنمای عمومی مهندسین ناظر (3)
نکات مهم در نظارت بر اجرای ساختمانهای اسکلت بتنی
مسائل مربوط به فونداسیون
مسائل مربوط به آرماتوربندی
مسائل مربوط به قالب بندی
مسائل مربوط به بتن ریزی و اجرای سقف
مسائل مربوط به انجام سفتکاری و نازک کاری
مسائل مربوط به ایمنی در کارگاه

دانلود کنید

پلان فاز دو طبق ضوابط فاز دو مظام مهندسی

۴ مهر ۱۳۹۶ • معماری

نمونه پلان فاز دو طبق ضوابط فاز دو مظام مهندسی

دانلود کنید

مراحل ساخت ساختمان سازه بتنی

۴ مهر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF مراحل ساخت ساختمان سازه بتنی

دانلود کنید

دیوار برشی چیست؟

۴ مهر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF طراحی دیوار برشی

دانلود کنید

معرفی سازه های نوین

۴ مهر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF معرفی سازه های نوین
سقف دال بتن
عملکرد حرارتی دال بتن
طراحی دال بتن
عملیات ساخت دال بتن
مزایای دال بتن
معایب دال بتن

دانلود کنید

پلان کلینیک و درمانگاه قلب + نما و مقطع

۴ مهر ۱۳۹۶ • معماری

دانلود رایگان پلان کلینیک و درمانگاه قلب + نما و مقطع

دانلود کنید
برو به صفحه:
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت