تلفن سایت

دانلود فایل : تاسیسات (برق و مکانیک)تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۱۸

۲۰ دی ۱۳۹۵ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 18

دانلود کنید

آشنایی با وسایل اطفای حریق

۱۵ آذر ۱۳۹۵ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود فایل PDF آشنایی با وسایل اطفای حریق

دانلود کنید

ضوابط فولاد گذاری

۲۲ مهر ۱۳۹۵ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود فایل PDF ضوابط فولاد گذاری
1-زنگ گزدائي ميلگردها
2 - بریدن ميلگردها
3 - خم کردن ميلگردها
4 - جایگذاری ميلگردها
5 - بستن ميلگردها
6 - مهارکردن ميلگردها
7 - وصله کردن ميلگردها

دانلود کنید

کلیدواژه نقشه برداری

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود فایل PDF کلیدواژه نقشه برداری

دانلود کنید

کلیدواژه معماری نظارت

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود فایل PDF کلیدواژه معماری نظارت

دانلود کنید

کلیدواژه عمران نظارت

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود فایل PDF کلیدواژه عمران نظارت

دانلود کنید

کلیدواژه ترافیک

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود فایل PDF کلیدواژه ترافیک

دانلود کنید

کلید واژه های تاسیسات مکانیک خاک

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود فایل PDF کلید واژه های تاسیسات مکانیک خاک

دانلود کنید

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی

۲۳ خرداد ۱۳۹۵ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دستور العملهای حفاظتی و ایمنی کارگاههای ساختمانی

دانلود کنید

نقشه تاسیسات برق فرمانداری

۱۵ تیر ۱۳۹۴ • تاسیسات (برق و مکانیک)

نقشه تاسیسات برق فرمانداری
نقشه کامل تاسیسات برق ساختمان سه طبقه

دانلود کنید

سيستم HVAC

۱۶ فروردین ۱۳۹۴ • تاسیسات (برق و مکانیک)

تاریخچه HVAC
گرمایش – Heating
تهویه – Ventilating
بهره وری انرژی در سیستم های HVAC
نرخ تحویل هوای پاک و تصفیه آن

دانلود کنید

طراحی روشنایی منظر شهری

۹ بهمن ۱۳۹۳ • تاسیسات (برق و مکانیک)

طراحی روشنایی منظر شهری
طراحی منظر شهری
نکات طراحی منظر شهری
دیتیل طراحی منظر شهری
نکات مهم طراحی منظر شهری

دانلود کنید

طراحی منظر روشنایی

۹ بهمن ۱۳۹۳ • تاسیسات (برق و مکانیک)

طراحی منظر روشنایی
نکات طراحی منظر روشنایی
جزییات طراحی منظر روشنایی
طراحی روشنایی منظر

دانلود کنید

ایمن سازی سیستم الکتریکی ساختمان های قدیمی

۳ مهر ۱۳۹۱ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود کنید

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

۳ مهر ۱۳۹۱ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود کنید

کاربرد نانو در تجهیزات روشنایی

۳ مهر ۱۳۹۱ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود کنید

کنترل نقشه تاسیسات الکتریکی

۳ مهر ۱۳۹۱ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود کنید
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت