تلفن سایت

دانلود فایل : عمران (سازه،محاسبات)راهنمای بازرسی ایمنی راه

۲۳ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای بازرسی ایمنی راه

دانلود کنید

راهنمای مشخصات فنی و روش اجرای (درز انبساط قیر پلیمری یا ماستیک درزگیری در پل ها)

۱۸ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای مشخصات فنی و روش اجرای (درز انبساط قیر پلیمری یا ماستیک درزگیری در پل ها)

دانلود کنید

اهداف، ارزش ها، راهبردها و برنامه اجرایی گروه مهندسی آینده

۱۸ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF اهداف، ارزش ها، راهبردها و برنامه اجرایی گروه مهندسی آینده

دانلود کنید

ترسیم نقشه های سازه

۴ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF ترسیم نقشه های سازه (ساختمان ها ياسكلت فلزى)

دانلود کنید

بررسی ترک های ناشی از نشست در ساختمان

۴ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF بررسی ترک های ناشی از نشست در ساختمان
انواع ترکهای ساختمان با نگاه خاص به ترک های ناشی از نشست

دانلود کنید

جزوه طراحی تیر ستون

۴ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF جزوه طراحی تیر ستون

دانلود کنید

تعمیر و نگهداری راههای دارای رویه آسفالتی

۴ مهر ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF تعمیر و نگهداری راههای دارای رویه آسفالتی

دانلود کنید

راهنمای عمومی ویژه مهندسین مجری، ناظر و کارفرمایان در حوزه ایمنی حین اجرای کارگاههای ساختمانی

۲۷ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای عمومی ویژه مهندسین مجری، ناظر و کارفرمایان در حوزه ایمنی حین اجرای کارگاههای ساختمانی

دانلود کنید

انواع ترک بتن در اعضای ساختمان بتن آرمه و روشهای ترمیم ترک

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF انواع ترک بتن در اعضای ساختمان بتن آرمه و روشهای ترمیم ترک

دانلود کنید

راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله

دانلود کنید

اجرای مهندسی بتن سبک AAC

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF اجرای مهندسی بتن سبک AAC

دانلود کنید

استانداردها و دستورالعمل های آزمایش های مکانیک خاک

۱۸ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF استانداردها و دستورالعمل های آزمایش های مکانیک خاک

دانلود کنید

پیاده کردن نقشه و عملیات خاکبرداری

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF پیاده کردن نقشه و عملیات خاکبرداری

دانلود کنید

دتایل های اجرایی

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دتایل های اجرایی: مرحله فونداسیون- ساخت اسکلت بتنی و اسکلت فلزی- بازشوه ها و جزئیات آب بندی و ایزولاسیون و... تاسیسات و ...

دانلود کنید

مجموعه چک لیست ها و مطالب مفید برای نظارت ساختمان

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF مجموعه چک لیست ها و مطالب مفید برای نظارت ساختمان

دانلود کنید

نکات اجرایی در تخریب بناهاي فرسوده

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF نکات اجرایی در تخریب بناهاي فرسوده و آشنایی با
مکانیک خاك و روش هاي متداول گودبرداري و نحوه اجراي سازه نگهبان

دانلود کنید

آیین نامه جوشکاری ساختمان ایران

۵ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آیین نامه جوشکاری ساختمان ایران

دانلود کنید

آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران

۵ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران

دانلود کنید

اتصالات در سازه های فولادی

۵ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF انواع اتصالات در ساختمان فولادی
اتصالات در سازه های فولادی

دانلود کنید

راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها

۵ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها

دانلود کنید

آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران

۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران

دانلود کنید

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی ساختمان

۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF اصول نقشه کشی و نقشه خوانی ساختمان

دانلود کنید

طراحی مقطع عرضي تونلهای دو طرفه راه

۳ شهریور ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF طراحی مقطع عرضي تونلهای دو طرفه راه

دانلود کنید

راهنمای انتخاب تیم مطالعه مهندسی ارزش

۵ خرداد ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای انتخاب تیم مطالعه مهندسی ارزش

دانلود کنید

جزوه اصول ساخت مخازن تحت فشار

۵ خرداد ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF جزوه اصول ساخت مخازن تحت فشار

دانلود کنید

کاربرد دوربین های نقشه برداری

۱ خرداد ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF کاربرد دوربین های نقشه برداری

دانلود کنید

دال مشبک ساهک وافل

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دال مشبک ساهک وافل
مشکلات و معایب در دال های یکطرفه و دوطرفه

دانلود کنید

طراحی سازه مجهز به مهاربند کمانش تاب با استفاده از تحلیل های خطی در نرم افزار ETABS

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF طراحی سازه مجهز به مهاربند کمانش تاب با استفاده از تحلیل های خطی در نرم افزار ETABS
معرفی مهاربندهای کمانش تاب
اصول بنیادی طراحی قاب های مجهز به مهاربندهای کمانش تاب
ظرفیت نیرویی عضو مهاربندی

دانلود کنید

ریخته گری فلزات

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF قابلیتها و مزایاي ریخته گري، قطعات ساخته شده در ریخته گري، قالبهاي باز و بسته، دو دسته بزرگ فرآیندهاي ریخته گري، قالب ریخته گري در ماسه

دانلود کنید

معرفی ماشین آلات عملیات خاکی، راهسازي و آسفالت

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF معرفی ماشین آلات عملیات خاکی، راهسازي و آسفالت

دانلود کنید
برو به صفحه:
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت