تلفن سایت

دانلود فایل : ضوابط شهرداریراهنماي عمومي ناظران

۱۹ اسفند ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF راهنماي عمومي ناظران

دانلود کنید

نکات کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF نکات کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۱۷

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 17

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۵

۱۴ بهمن ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه16
الگوی توسعه منطقه

دانلود کنید

فترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه

۱۲ بهمن ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF فترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

دانلود کنید

نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی

۱۱ بهمن ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلو دفایل PDF نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی
(ویژه کارفرمایان و پیمانکاران)

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۱۷

۹ بهمن ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث هفدهم لوله کشی گاز طبیعی

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۲۰

۷ بهمن ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث بیستم علایم و تابلوها

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۱۹

۷ بهمن ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۱۵

۶ بهمن ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ساختمان ایران مبحث 15 آسانسورها و پلکان برقی

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۱۴

۶ بهمن ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 14 تاسیسات مکانیکی

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۱۰

۵ بهمن ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 10 طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۸

۲ بهمن ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث۷

۲ بهمن ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث هفتم پی و پی سازی

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۶

۲۹ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۵

۲۹ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 5 مصالح و فراورده های ساختمان

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۴

۲۸ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۲۲

۲۸ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 22 مرابقت و نگهداری از ساختمان ها

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه۱۵

۲۶ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه15

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۱۴

۱۵ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 14

دانلود کنید

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

۱۳ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه۲۰

۱۳ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF الگوی توسعه منطقه 20

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۲۲

۱۲ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 22

دانلود کنید

الگوی توسعه منطقه ۱۰

۱۲ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه 10، الگوی توسعه منطقه 10

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفضیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۵

۶ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفضیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 5
موضوع گزارش: الگوي توسعه منطقه 5

دانلود کنید

ضوابط و مقررات طرح تفضیلی جدید شهر تهران

۱۵ آذر ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF ضوابط و مقررات طرح تفضیلی جدید شهر تهران

دانلود کنید

ضوابط کلی طراحی اماکن و فضاهای مسکونی

۶ مرداد ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF ضوابط کلی طراحی اماکن و فضاهای مسکونی، ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

دانلود کنید

ضوابط و مقررات طراحی، ترسیم و کنترل نقشه های معماری

۱۵ تیر ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود ضوابط و مقررات طراحی، ترسیم و کنترل نقشه های معماری

دانلود کنید

طرح جامع شهر تهران

۵ تیر ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

طرح راهبردی- ساختاری توسعه و عمران شهر تهران (سند اصلی)

دانلود کنید

بررسي جغرافيايي جرايم در شهر تهران

۲۰ خرداد ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران

دانلود کنید
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت