تلفن سایت

دانلود فایلتهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه۱۵

۲۶ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه15

دانلود کنید

دستورالعمل بهسازي لرز هاي ساختمانهاي موجود

۲۰ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دستورالعمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۱۸

۲۰ دی ۱۳۹۵ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 18

دانلود کنید

مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای شمع ها و سپرها

۱۹ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایلPDF مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای شمع ها و سپرها

دانلود کنید

تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری

۱۹ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۱۴

۱۵ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 14

دانلود کنید

مشخصات فنی عمومی اسلکت فولادی ساختمان

۱۵ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF مشخصات فنی عمومی اسلکت فولادی ساختمان

دانلود کنید

تیرچه های پیش ساخته خرپایی

۱۴ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF تیرچه های پیش ساخته خرپایی، مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۱۹

۱۴ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 19

دانلود کنید

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

۱۳ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه۲۰

۱۳ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF الگوی توسعه منطقه 20

دانلود کنید

جوشکاری در ساختمان های فولاد

۱۳ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF جوشکاری در ساختمان های فولاد

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۲۲

۱۲ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 22

دانلود کنید

الگوی توسعه منطقه ۱۰

۱۲ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه 10، الگوی توسعه منطقه 10

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفضیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۵

۶ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفضیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 5
موضوع گزارش: الگوي توسعه منطقه 5

دانلود کنید

معرفی ماشین آلات عمرانی

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF معرفی ماشین آلات عمرانی

دانلود کنید

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

دانلود کنید

جزئیات معماری ساختمانهای آجری

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF جزئیات معماری ساختمانهای آجری

دانلود کنید

آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

دانلود کنید

دستور العمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دستور العمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

دانلود کنید

روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها

۲۹ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها

دانلود کنید

آنالیز و تولید پارچه بتنی

۲۹ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آنالیز و تولید پارچه بتنی در سازه های سریع الاحداث محافظ در برابر عوامل NBC

دانلود کنید

دانلود آبجکت تری دی مکس مبلمان بیمارستان

۲۸ آذر ۱۳۹۵ • معماری

دانلودآبجکت 3D Max و Cad مبلمان بیمارستان

دانلود کنید

دانلود پلان مدرسه ۱۸ کلاسه

۲۸ آذر ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل کد پلان مدرسه 18 کلاسه

دانلود کنید

گزارش توجیهی اسناد طرح تفضیلی

۲۸ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود PDF گزارش توجیهی اسناد طرح تفضیلی
پهنه بندی ستفاده از اراضی
مبانی و اصول ناظر بر پهنه بندی

دانلود کنید

سقف کوبیاکس

۲۴ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF سقف کوبیاکس
دلایل ورود تکنولوژی کوبیاکس به کشور
اجزای سیستم کوبیاکس
انواع سقف های کوبیاکس
جزئیات اجرائی سقفهای کوبیاکس
مراحل اجرای سقف کوبیاکس
مزایای سقف کوبیاکس در مقایسه با دال بتنی

دانلود کنید

نقش و جایگاه تراکم ساختمانی در توسعه شهری

۲۴ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF نقش و جایگاه تراکم ساختمانی در توسعه شهری
تراکم ساختمانی وخودکفایی شهرداریها
تراکم ساختمانی و مسکن
تراکم ساختمانی و ابعاد مختلف آن
تراکم ساختمانی و جایگاه آن در سیاستها و طرحهای توسعه شهری

دانلود کنید

نکات فنی و اجرایی سازه های اسلکت فلزی

۲۴ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF نکات فنی و اجرایی سازه های اسلکت فلزی

دانلود کنید

آشنایی با وسایل اطفای حریق

۱۵ آذر ۱۳۹۵ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود فایل PDF آشنایی با وسایل اطفای حریق

دانلود کنید

ضوابط و مقررات طرح تفضیلی جدید شهر تهران

۱۵ آذر ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF ضوابط و مقررات طرح تفضیلی جدید شهر تهران

دانلود کنید
برو به صفحه:
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت