تلفن سایت

دانلود فایلپلان مجتمع تجاری

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد پلان مجتمع تجاری

دانلود کنید

نقش فضا در معماری ایران

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF نقش فضا در معماری ایران- شناخت شناسی معماری ایران

دانلود کنید

آزمایش تکمیلی بتن و طرح اختلاط

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF آزمایش تکمیلی بتن و طرح اختلاط

دانلود کنید

«شیوه نامه اجراي ساختمان»

۲۵ مرداد ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF «شیوه نامه اجراي ساختمان»

دانلود کنید

پلان کتابخانه

۲۳ مرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل اتوکد پلان کتابخانه

دانلود کنید

سازه بتنی ساختمان

۲۳ مرداد ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل کد سازه بتنی ساختمان

دانلود کنید

آشنایی با انواع بتن

۲۳ مرداد ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آشنایی با انواع بتن

دانلود کنید

افزودنی های جدید در بتن

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF افزودنی های جدید در بتن

دانلود کنید

سازه ساختمان ۵ طبقه بتنی

۱۴ مرداد ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل کد سازه ساختمان 5 طبقه بتنی

دانلود کنید

دستورالعمل بازرسي ايمني راهها

۱۴ مرداد ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دستورالعمل بازرسي ايمني راهها

دانلود کنید

جزوه فولاد و بتن خانه عمران

۱۴ مرداد ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF جزوه فولاد و بتن خانه عمران

دانلود کنید

انواع خرابیهای بتن

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF انواع خرابیهای بتن

دانلود کنید

پلان ترمینال اتوبوسرانی

۸ مرداد ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل کد پلان ترمینال اتوبوسرانی

دانلود کنید

آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم

۷ مرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم

دانلود کنید

پلان فضای تجاری

۷ مرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد پلان فضای تجاری

دانلود کنید

پلان نما و مقطع کتابخانه دانشگاه

۷ مرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد پلان نما و مقطع کتابخانه دانشگاه

دانلود کنید

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

۵ مرداد ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

دانلود کنید

دستورالعمل مستند سازی پروژه ها مطابق استاندارد PMBOK

۵ مرداد ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دستورالعمل مستند سازی پروژه ها مطابق استاندارد PMBOK

دانلود کنید

دانلود فایل کد پلان مجتمع تجاری و مقطع نما

۳ مرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد پلان مجتمع تجاری و مقطع نما

دانلود کنید

فایل کد مبلمان

۳ مرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد مبلمان

دانلود کنید

روش های اجرای تونل های شهری و چالش های مرتبط

۳ مرداد ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF: روش های اجرای تونل های شهری و چالش های مرتبط

دانلود کنید

دفترچه ثبت نام آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فني

۱ مرداد ۱۳۹۶ • معماری

دفترچه ثبت نام
آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فني
ساختمان و تعیین صلاحیت حرفهای معماران تجربي
مهر ماه 69

دانلود کنید

ایجاد گوی شیشه ای سه بعدی در فتوشاپ

۳۱ تیر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF ایجاد گوی شیشه ای سه بعدی در فتوشاپ

دانلود کنید

حفاظت در کارگاه های ساختمانی

۳۱ تیر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF حفاظت در کارگاه های ساختمانی

دانلود کنید

تجاری اداری-اتوکد

۲۸ تیر ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد تجاری اداری-اتوکد

دانلود کنید

فرهنگسرا و آموزشگاه

۲۷ تیر ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد فرهنگسرا و آموزشگاه

دانلود کنید

نظارت بز اجزای ساختمان های فولادی

۲۷ تیر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF نظارت بز اجزای ساختمان های فولادی

دانلود کنید

بررسي علل كاهش عمر رويه هاي آسفالتي روكشها در مناطق گرمسير

۲۷ تیر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF بررسي علل كاهش عمر رويه هاي آسفالتي روكشها در مناطق گرمسير

دانلود کنید

مراحل ساخت تونلهای بزرگ

۲۶ تیر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF مراحل ساخت تونلهای بزرگ

دانلود کنید

آموزش راهداري

۲۶ تیر ۱۳۹۶ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آموزش راهداري
تهيه و تدوين: اداره نگهداري راه و ابنيه

دانلود کنید
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت