تلفن سایت

دانلود فایلکنترل نقشه تاسیسات الکتریکی

۳ مهر ۱۳۹۱ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود کنید

شرح خدمات مهندسان ناظر

۳ مهر ۱۳۹۱ • ضوابط شهرداری

دانلود کنید

قرارداد اجرای مترمربعی

۳ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

قرارداد نظارت حقیقی

۳ مهر ۱۳۹۱ • قراردادها

دانلود کنید

قرارداد اجرای ساختمان با مصالح

۳ مهر ۱۳۹۱ • قراردادها

دانلود کنید

قرارداد دستمزدی

۳ مهر ۱۳۹۱ • قراردادها

دانلود کنید

سازه نگهبان

۳۰ شهریور ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

آموزش گزارش کارآموزی برای دانشجویان

۳۰ شهریور ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

آموزش متره و برآورد

۳۰ شهریور ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

تکنولوژی اجرا سد خاکی با هسته رسی

۳۰ شهریور ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

الزامات مناسب سازی معابر شهری جهت معلولین

۲۹ شهریور ۱۳۹۱ • معماری

دانلود کنید

طرح راهبردی - ساختاری توسعه و عمران شهر تهران

۲۷ شهریور ۱۳۹۱ • معماری

دانلود کنید
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت