تلفن سایت

دانلود فایل : عمران (سازه،محاسبات)ساختار شکست کار

۷ آذر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

ساختار شکست کار پروژه مسکن مهر هشتگرد برای دانشجویان مدیریت پروژه.

دانلود کنید

پروژه ۴ طبقه فولادی

۶ آبان ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

محاسبات etabs و نقشه های معماری و اجرایی کامل یک ساختمان 4 طبقه فولادی

دانلود کنید

گزارش کارآموزی: احداث ساختمان

۶ آبان ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

پروژه ۴ طبقه بتنی

۶ آبان ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

راهنمای اتصالات در ساختمان های فولادی

۶ آبان ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

آیین نامه زلزله ایران ۲۸۰۰

۴ آبان ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

آیین نامه فولاد ایران (مبحث نهم)

۴ آبان ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

آيین نامه بتن ایران (مبحث دهم)

۴ آبان ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل پنجره

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل درخت

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل سرویس بهداشتی (۲)

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل سازه های فولادی

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل پاسیو

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل آشپزخانه

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل درب پارکینگ

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل حصار (فنس)

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل خارجی

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل درب

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل ستون و فونداسیون بتنی

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل دودکش

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل ماشین

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

دیتیل سرویس بهداشتی

۱۰ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

قرارداد اجرای مترمربعی

۳ مهر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

سازه نگهبان

۳۰ شهریور ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

آموزش گزارش کارآموزی برای دانشجویان

۳۰ شهریور ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

آموزش متره و برآورد

۳۰ شهریور ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

تکنولوژی اجرا سد خاکی با هسته رسی

۳۰ شهریور ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید
برو به صفحه:
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت