تلفن سایت

دانلود فایلپلان مجموعه فرهنگی نیجر

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

پلان مجموعه فرهنگی نیجر.فایل کد پلان مجموعه فرهنگی نیجر.فایل اتوکد مجموعه فرهنگی نیجر

دانلود کنید

پهنه بندی زون تجاری طرح جامع تهران

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

فایل پی دی اف پهنه بندی زون تجاری طرح جامع تهران.زون بندی مناطق تجاری در طرح جامع تهران.پهنه بندی مناطق تجاری در طرح جامع شهر تهران.

دانلود کنید

پهنه بندی زون مسکونی طرح جامع تهران

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

فایل پی دی اف پهنه بندی زون مسکونی طرح جامع تهران.پهنه بندی مناطق مسکونی طرح جامع تهران.فایل پی دی اف زون بندی مناطق مسکونی طرح جامع تهران

دانلود کنید

پهنه بندی زون بافت مختلط(مسکونی-تجاری) طرح جامع تهران

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

فایل اکسل پهنه بندی زون مختلط(مسکونی-تجاری)طرح جامع تهران.فایل پی دی اف پهنه بندی مختلط(مسکونی-تجاری)طرح جامع تهران.فایل پی دی اف زون بندی مختلط(مسکونی-تجاری)طرح جامع تهران

دانلود کنید

پهنه بندی زون بافت سبز طرح جامع تهران

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

فایل پهنه بندی مناطق سبز تهران.فایل اکسل زون بندی مناطق سبز تهران

دانلود کنید

سازه های پیش ساخته پیچ و مهره ای

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • عمران (سازه،محاسبات)

سازه های پیش ساخته پیچ و مهره ای

دانلود کنید

جزئیات اجرائی محوطه سازی

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • عمران (سازه،محاسبات)

جزئیات اجرائی محوطه سازی
جزئیات جدول فضای سبز آیلند میانی. جزئیات جدول کنار فضای سبز. قطعات بتنی پیش ساخته. جزئیات فضای سبز پیاده رو .

دانلود کنید

عایق پلی ایزوسیانورات

۲۵ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

عایق پلی ایزوسیانورات
اطلاعات کامل درباره عایق عایق پلی ایزوسیانورات. فایل pdf درباره عایق پلی ایزوسیانورات. ویژگیهای عایق پلی ایزوسیانورات. عایق. عایق صوتی. عایق حرارتی. عایق رطوبتی. عایق ضد بخار. عایق پلی یورتان.

دانلود کنید

تناسبات انسانی در هنر هخامنشی

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ • معماری

تناسبات انسانی در هنر هخامنشی
بررسی موردی: نقش برجسته های پلکان تالار آپادانا. تخت جمشید. بررسی تناسبات انسانی در نقش برجسته های تخت جمشید
تحلیل زوایا و تناسبات پیکره های تخت جمشید

دانلود کنید

اقلیم مازندران

۲۰ اسفند ۱۳۹۲ • معماری

اقلیم مازندران
فایل کامل اطلاعات اقلیمی مازندران برای درس تنظیم شرایط محیطی. تنظیم شرایط محیطی مازندران. فایل ورد اقلیم مازندران . اقلیم و تنظیم شرایط محیطی مازندران. جداول بارش و دما در استان مازندران.

دانلود کنید

بررسی خواص حفاظتی بتن حاوی میکروسیلیس در برابر تابش گاما

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی خواص حفاظتی بتن حاوی میکروسیلیس در برابر تابش گاما
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

اثر استفاده از روان کننده بر مقاومت الکتریکی و هدایت الکتریکی

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

اثر استفاده از روان کننده بر مقاومت الکتریکی و هدایت الکتریکی
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

تاثیر جایگزینی پوزولان های طبیعی زئولیت و پومیس تفتان بر مشخصات بتن تازه سخت شده و خود متراکم

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

تاثیر جایگزینی پوزولان های طبیعی زئولیت و پومیس تفتان بر مشخصات بتن تازه سخت شده و خود متراکم
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

اثر زئولیت بر مقاومت فشاری بتنخود تراکم حاوی سنگدانه بازیافتی

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

اثر زئولیت بر مقاومت فشاری بتنخود تراکم حاوی سنگدانه بازیافتی
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

تاثیر افزودنی های شیمیایی بر مقاومت الکتریکی ملات سیمان

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

تاثیر افزودنی های شیمیایی بر مقاومت الکتریکی ملات سیمان
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی خواص مکانیکی ملات سیمانی حاوی خاکستر برگ بامبو

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی خواص مکانیکی ملات سیمانی حاوی خاکستر برگ بامبو
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن خود تراکم با جایگزینی پوزولان های طبیعی مصنوعی و سرباره

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن خود تراکم با جایگزینی پوزولان های طبیعی مصنوعی و سرباره
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

ارزیابی عملکرد فوق روان کننده ها در سیمان و بتن(بخش دوم جذب سطحی)

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

ارزیابی عملکرد فوق روان کننده ها در سیمان و بتن(بخش دوم جذب سطحی)
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

ارزیابی عملکرد فوق روان کننده ا در سیمان و بتن-بخش اول(پتانسیل زتا)

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

ارزیابی عملکرد فوق روان کننده ا در سیمان و بتن-بخش اول(پتانسیل زتا)
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی ساختار و عملکرد فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی ساختار و عملکرد فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی نقش فوق روان کننده ها در مشخصات مکانیکی و دوام بتن

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی نقش فوق روان کننده ها در مشخصات مکانیکی و دوام بتن و تاثیر استفاده از آنها در هزینه و رفتار سازه ساختمانهای بتنی
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

ارزیابی جریان پذیری بتن خود تراکم حاوی متاکائولن در نسبت های متفاوت آب به چسباننده

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

ارزیابی جریان پذیری بتن خود تراکم حاوی متاکائولن در نسبت های متفاوت آب به چسباننده
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی بر خود ترمیمی بتن با اندازه گیری مقاومت فشاری و الکتریکی

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی بر خود ترمیمی بتن با اندازه گیری مقاومت فشاری و الکتریکی
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی تاثیر پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی تاثیر پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی فرودگاه ها
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی تاثیر پوزولان تراس در خواص مکانیکی و برخی از پارامتر های دوام بتن

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی تاثیر پوزولان تراس در خواص مکانیکی و برخی از پارامتر های دوام بتن
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی تاثیر الیاف بر مقاومت فشاری و کششی بتن های خود تراکم الیافی

۱۲ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی تاثیر الیاف بر مقاومت فشاری و کششی بتن های خود تراکم الیافی
مقالات تخصصی عمران. مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

مقایسه مقاومت بین بتن های حاوی الیاف برای تولید ورق های بتنی با مقاومت بالا

۱۱ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

مقایسه مقاومت بین بتن های حاوی الیاف برای تولید ورق های بتنی با مقاومت بالا
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

دانلود فایل انواع مختلف درب و پنجره پاسیو

۱ اسفند ۱۳۹۲ • معماری

آبجکت انواع مختلف درب و پنجره پاسیو. آبجکت درب پاسیو. آبجکت پنجره پاسیو. بلاک انوع پاسیو. بلاک انواع درب پاسیو. پلاک انواع پنجره پاسیو. مدلهای مختلف پاسیو. فایل کد انواع پنجره پاسیو. فایل کد انواع درب پاسیو. فایل اتوکد انواع درب و پنجره پاسیو

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد بلاک سرویس بهداشتی

۱ اسفند ۱۳۹۲ • معماری

بلاک سرویس بهداشتی . فایل اتوکد انواع سرویس بهداشتی. آبجکت انوع سرویس بهداشتی. آبجکت اتوکد سرویس بهداشتی . آبجکت توالت فرنگی. آبجکت توالت ایرانی. آبجکت روشویی. بلاک توالت فرنگی. بلاک توالت ایرانی. بلاک روشویی. بلاک اتوکد توالت فرنگش. بلاک اتوکد توالت ایرانی. بلاک اتوکد روشویی. بلاک سرویس کامل حمام. آبجکت اتوکد سرویس کامل حمام

دانلود کنید

چیدمان کامل لوازم آشپزخانه و انواع لوازم آشپزخانه

۲۱ بهمن ۱۳۹۲ • معماری

آبجکت انواع آشپزخانه آماده.آبجکت انواع لوازم آشپزخانه.بلاک انواع لوازم آشپزخانه. بلاک کامل آشپرخانه .چیدمان کامل آشپزخانه. چیدمان وسایل در آشپزخانه. بلاک آشپزخانه چیده شده. بلاک تمام وسایل آشپزخانه. پلان لوازم آشپزخانه. نمای لوازم آشپزخانه. بلاک نمای لوازم آشپزخانه.

دانلود کنید
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت