تلفن سایت

دانلود فایلفهرست بهای ابنیه پایه سال ۱۳۹۳

۲۵ دی ۱۳۹۳ • معماری

فهرست بهای ابنیه سال 1393
فایل پی دی اف فهرست بهای سال 1393
خلاصه فهرست بهای سال 1393

دانلود کنید

طراحی منظر روشنایی

۲۷ آبان ۱۳۹۳ • معماری

طراحی منظر روشنایی

دانلود کنید

طراحی منظر پله ها

۲۷ آبان ۱۳۹۳ • معماری

طراحی منظر پله ها

دانلود کنید

گچ کاری

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد گچ کاری

دانلود کنید

قرارداد نازك كاري گچ و خاك و سفيد

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد نازک کاری گچ و خاک و سفید

دانلود کنید

قرارداد گود برداری

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد گودبرداری

دانلود کنید

قرارداد فروش درب و پیکر

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد فروش درب و پیکر

دانلود کنید

قرارداد سیمان کاری

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد سیمان کاری

دانلود کنید

قرارداد سنگ کاری

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد سنگ کاری

دانلود کنید

قرارداد سفت کاری

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد سفت کاری

دانلود کنید

قرارداد اسکلت

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد اسکلت

دانلود کنید

قرارداد طرح و ساخت

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد طرح و ساخت

دانلود کنید

قرارداد سیمان کاری

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد سیمان کاری

دانلود کنید

قرارداد سنگ کاری

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد سنگ کاری

دانلود کنید

قرارداد داربست

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد داربست

دانلود کنید

قرارداد خرید تابلو برق

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد خرید تابلو برق

دانلود کنید

چند نمونه قرارداد

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

چند نمونه قرارداد ساختمانی

دانلود کنید

آسانسور

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد آسانسور

دانلود کنید

اجرای سقف کاذب

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد اجرای سقف کاذب

دانلود کنید

اجرای تاسیسات برق

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد اجرای تاسیسات برقی

دانلود کنید

اجرای اسکلت بتنی

۴ آبان ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد اجرای اسکلت بتنی

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه خانه زهتاب -اصفهان(پروژه مرمت)

۳ خرداد ۱۳۹۳ • معماری

دانلود فایل اتوکد نقشه های خانه زهتاب اصفهان-دانلود فایل اتوکد نمای خانه زهتاب اصفهان-دانلود فایل اتوکد مقاطع خانه زهتاب اصفهان-پروژه مرمت خانه زهتاب اصفهان-مدارک پروژه مرمت خانه زهتاب اصفهان.

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه خانه بازاردوز -اصفهان(پروژه مرمت)

۳ خرداد ۱۳۹۳ • معماری

دانلود فایل اتوکد نقشه های خانه بازاردوز اصفهان-دانلود فایل اتوکد نمای خانه بازاردوز اصفهان-دانلود فایل اتوکد مقاطع خانه بازار دوز اصفهان-پروژه مرمت خانه بازار دوز اصفهان-مدارک پروژه مرمت خانه بازاردوز اصفهان.

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه خانه اعرابی -اصفهان(پروژه مرمت)

۱ خرداد ۱۳۹۳ • معماری

دانلود فایل اتوکد نقشه های خانه اعرابی اصفهان-دانلود فایل اتوکد نمای خانه اعرابی اصفهان-دانلود فایل اتوکد مقاطع خانه اعرابی اصفهان-پروژه مرمت خانه اعرابی اصفهان-مدارک پروژه مرمت خانه اعرابی اصفهان.

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی(پروژه مرمت)

۱ خرداد ۱۳۹۳ • معماری

دانلود فایل اتوکد نقشه های بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی-دانلود فایل اتوکد نمای بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی-دانلود فایل اتوکد مقاطع بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی-پروژه مرمت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی-مدارک پروژه مرمت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه مسجد کبود تبریز(پروژه مرمت)

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ • معماری

دانلود فایل اتوکد نقشه های مسجد کبود تبریز-دانلود فایل اتوکد نمای مسجد کبود تبریز-دانلود فایل اتوکد مقاطع مسجد کبود تبریز-پروژه مرمت مسجد کبود تبریز-مدارک پروژه مرمت مسجد کبود تبریز

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه سرخه حصار

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ • ضوابط شهرداری

نقشه کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه سرخه حصار.نقشه طرح سرخه حصار.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه سرخه حصار

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه جنوب شهرک حکیمیه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ • ضوابط شهرداری

نقشه کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه جنوب شهرک حکیمیه.نقشه طرح جنوب شهرک حکیمیه.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه جنوب شهرک حکیمیه

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه شهرک حکیمیه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ • ضوابط شهرداری

نقشه کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه شهرک حکیمیه.نقشه طرح شهرک حکیمیه.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه شهرک حمکیمیه

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه شرق شهرک امام حسین

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ • ضوابط شهرداری

نقشه کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه شرق شهرک امام حسین.نقشه طرح شرق شهرک امام حسین.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه شرق شهرک امام حسین

دانلود کنید
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت