تلفن سایت

دانلود فایلدانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه شمس آباد

۱۹ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

نقشه 1/2000 کامل شهرداری.نقشه طرح تفضیلی منطقه شمس آباد.نقشه 1/2000 طرح شمس آباد.نقشه شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه شمس آباد.

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه خواجه عبد الله انصاری

۱۹ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

نقشه 1/2000 کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه خواجه عبد الله انصاری.نقشه طرح خواجه عبد الله انصاری.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه شهرداری منطقه خواجه عبد الله انصاری.

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه سید خندان

۱۹ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

نقشه 1/2000 کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه سید خندان.نقشه 1/2000 طرح سید خندان.نقشه شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه سید خندان

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه پاسداران

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

نقشه 1/2000 کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه پاسداران.نقشه طرح پاسداران.نقشه1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه پاسداران

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه کاظم آباد

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

نقشه 1/2000 کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه کاظم آباد.نقشه 1/2000 طرح کاظم آباد.نقشه شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه کاظم آباد.

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه هروی

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

نقشه 1/2000 کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه هروی.نقشه 1/2000 طرح هروی.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه هروی

دانلود کنید

معماری طرح سینما

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

فایل pdf مطالعات طراحی سینما. طراحی سینما. مطالعات پروژه طراحی سینما. مطالعات پایان نامه. مطالعات پایان نامه طراحی سینما.

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه احتشامیه

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

نقشه 1/2000 کامل شهرداری.نقشه طرح تفضیلی منطقه احتشامیه.نقشه 1/2000 طرح احتشامیه.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه احتشامیه

دانلود کنید

بررسی های ژئوتکنیکی پروژههای ساختمانی در تهران

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی های ژئوتکنیکی پروژههای ساختمانی در تهران
مخاطرات زمین در شهر تهران. مخاطرات ناشی از گسیختگی گسل ها. مخاطرات ناشی از قنات. مخاطرات ناشی از دفع نادرست فاضلاب. بررسی گزارش های ژئوتکنیکی در شهر تهران. محتوای گرارش های ژئوتکنیکی

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه دروس

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

نقشه 1/2000 کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه دروس.نقشه 1/2000 طرح دروس.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه دروس

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه شرق ازگل

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

نقشه 1/2000 کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه شرق ازگل.نقشه 1/2000 طرح شرق ازگل.نقشه شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه شرق ازگل

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه ازگل

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

نقشه 1/2000 کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه ازگل.نقشه 1/2000 طرح نوبنیاد.نقشه شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه ازگل

دانلود کنید

دانلود نقشه ۱/۲۰۰۰ اتوکد شهرداری منطقه نوبنیاد

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

نقشه 1/2000 کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه نوبنیاد.نقشه 1/2000 طرح نوبنیاد.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه نوبنیاد

دانلود کنید

تصاویر با کیفیت جزییات محوطه سازی

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

محوطه سازی.تصاویر با کیفیت محوطه سازی.جزییات محوطه سازی با تصویر

دانلود کنید

تصاویر با کیفیت از طراحی پیاده رو

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

پیاده رو.سنگفرش پیاده رو.طراحی پیاده رو.جزییات طراحی سنگفرش پیاده رو.تصاور با کیفیت سنگفرش پیاده رو

دانلود کنید

تصاویر با کیفیت از پارک ساعی-بخش سوم

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

تصاویر پارک ساعی.تصویر جزییات محوطه سازی پارک ساعی.محوطه سازی پارک ساعی.عکس محوطه.عکی پارک ساعی

دانلود کنید

تصاویر با کیفیت از پارک ساعی-بخش دوم

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

تصاویر پارک ساعی.تصویر جزییات محوطه سازی پارک ساعی.محوطه سازی پارک ساعی.عکس محوطه.عکی پارک ساعی

دانلود کنید

تصاویر با کیفیت از پارک ساعی-بخش اول

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

تصاویر پارک ساعی.تصویر جزییات محوطه سازی پارک ساعی.محوطه سازی پارک ساعی.عکس محوطه.عکی پارک ساعی

دانلود کنید

تصاویر با کیفیت بوستان های تهران و حومه-بخش دوم

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

تصاویر با کیفیت بوستان های تهران و حومه.عکس بوستان.پارک.فضای سبز شهری.landscape.تصویر با کیفیت بوستان و پارکهای تهران و حومه

دانلود کنید

تصاویر باکیفیت بوستان های تهران و حومه-بخش اول

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

تصاویر با کیفیت از بوستان های تهران.بوستان.عکس بوستان.پارک.فضای سبز شهری.landscape.بوستان های حومه تهران.تصویر با کیفیت

دانلود کنید

پلان ساختمان اداری

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

پلان ساختمان اداری.فایل اتوکد پلان ساختمان اداری.دانلود فایل اتوکد پلان ساختمان اداری.فایل کامل ساختمان اداری.نقشه های کامل ساختمان اداری.دانلود نقشه های ساختمان اداری

دانلود کنید

طرح جامع شهر تهران

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

طرح جامع شهر تهران.فایل پی دی اف طرح جامع تهران.دانلود فایل پی دی اف طرح جامع شهر تهران

دانلود کنید

ضوابط و مقررات شهرداری

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

ضوابط و مقررات شهرداری.کاملترین جزوه ضوابط و مقررات شهرداری.جدید ترین ضوابط و مقررات شهرداری

دانلود کنید

ضوابط و مقررات طرح تفضیلی جدید شهر تهران

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

ضوابط و مقررات طرح تفضیلی جدید شهر تهران.کاملترین جزوه ضوابط و مقررات طرح تفضیلی جدید شهر تهران

دانلود کنید

قرارداد طراحی و پیمانکاری و نظارت بر اجرا

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • قراردادها

قرارداد طراحی و پیمانکاری و نظارت بر اجرا

دانلود کنید

طرح پیاده سازی سیستم مدیریت پل های شهر تهران-قسمت دوم

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

طرح پیاده سازی سیستم مدیریت پل های شهر تهران-قسمت دوم

دانلود کنید

فایل پی دی اف طرح پیاده سازی سیستم مدیریت پل های شهر تهران-قسمت اول

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

فایل پی دی اف طرح پیاده سازی سیستم مدیریت پل های شهر تهران-قسمت اول

دانلود کنید

بلاک های مربوط به مجموعه فرهنگی نیجر

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

بلاک های مجموعه فرهنگی نیجر.فایل اتوکد بلاک های مجموعه فرهنگی نیجر.فایل اتوکد بلاک های پر کاربرد مجموعه فرهنگی نیجر

دانلود کنید

جزییات سازه مجموعه فرهنگی نیجر

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

فایل اتوکد جزییات سازه مجموعه فرهنگی نیجر.فایل کد جزییات سازه مجموعه فرهنگی نیجر.جزییات سازه مجموعه فرهنگی نیجر.

دانلود کنید

نما های مجموعه فرهنگی نیجر

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • معماری

نماهای مجموعه فرهنگی نیجر.فایل اتوکد نماهای مجموعه فرهنگی نیجر.فایل کد نماهای مجموعه فرهنگی نیجر.فایل اتوکد 4 نمای مجموعه فرهنگی نیجر

دانلود کنید
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت