تلفن سایت

لیست زیرمجموعه بنایی

نمایش 1-30 از 96 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
- ۰۹۱۸۵۸۶۴۵۲۳انجام کلیه کارهای سنگ کاری , تعمیرات و تغییرات - نما , کف-سرامیک-موزاییک،دیوار چینیتهران-
-۰۲۱-۳۳۰۶۷۶۸۰۰۹۱۲۶۹۰۶۵۵۴سنگ کاری - آجر , وسنگ ورقهتهران-
-۰۲۱-۳۳۲۵۲۸۴۴۰۹۱۲۲۴۴۲۳۵۲کلیه خدمات ساختمانی , سنگ سرامیک شومینه , سنگ آنتیک رابیس کاری آبنماتهران-
-۰۲۱-۸۸۴۷۶۲۹۹۰۹۱۲۴۱۳۰۴۶۲بازسازی کلی و جزئی , گچ خاک سفید - دکور ابزار , نورمخفی ،کاشی ،سرامیک ،موزائیک , دیوارچینی ،لوله کشی آب و , فاضلاب ،ایزوگام ،رفع نمتهران-
-۰۲۱-۳۳۲۴۹۳۰۵۰۹۱۲۴۷۵۷۳۰۸گچکاری،گچبری،نقاشی،کاشی , سرامیک و کلیه کارهای ساختمانیتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۹۲۳۷۷۰۹۱۲۴۲۱۲۳۵۹تعمیرات - تغییرات - بازسازی , آرک - ابزار - نورمخفی , رفع نم - کاشی و سرامیکتهران-
- ۰۹۳۶۱۷۴۰۸۲۱سیمانکاری - دیوارچینی , کاشی - سرامیک , خرده کاریتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۴۰۲۵۴۰۹۳۹۱۱۹۴۵۸۰کاشی - سرامیک - گچکاری , رفع نم سرویس ، نصب فرنگیتهران-
-۰۲۱-۳۳۳۶۳۹۸۲۰۹۳۶۴۳۸۱۴۱۵کلیه کارهای بنایی - تعمیرات , تغییرات رفع نم حمام توالت کاشی کاری , تخلیه چاه کلیتهران-
- ۰۹۱۲۲۷۹۲۰۶۰تعمیرات - سنگ کاری , سرامیک کف،کاشی چسبی،سنگ آنتیکتهران-
- ۰۹۱۲۷۲۴۷۹۲۴تعمیرات و تغییرات ساختمان , کلی و جزئی با نقاشی تهران-
- ۰۹۱۲۴۷۵۲۹۵۲سفت کاری،سیمانکار،جدول کاری , سنگ کاری کف و موزائیک , بامصالح و غیره .تهران-
-۰۲۱-۸۸۴۷۲۹۷۲۰۹۳۹۴۲۴۵۷۵۲تعمیرات تغییرات , کاشی کاری ، سرامیک , سیمان کاری و رفع نم تهران-
-۰۲۱-۸۸۲۱۲۵۶۰۰۹۱۲۸۰۹۸۸۴۶انجام کلیه کارهای , ساختمانی , طراحی،تخریب،تعمیرات،تغییرات , با استخر و سونا و جکوزیتهران-
-۰۲۱-۷۷۲۶۵۶۹۵۰۹۱۲۵۳۰۵۴۹۰تعمیرات تغییرات , گچکاری ،ابزار ،کاشیکاری , رفع نم حمام و دستشوییتهران-
-۰۲۱-۷۷۶۹۷۵۶۱۰۹۳۰۲۱۰۲۰۸۳رفع نم و بو و چکه , کلیه امور بنایی کلی وجزئی , بازسازی تغییرات تعمیراتتهران-
-۰۲۱-۳۳۱۸۱۷۴۲رفع نم تخریب , خرده کاری , کلیه کارهای بناییتهران-
- ۰۹۱۹۰۰۹۹۰۲۴تغییرات- تعمیرات(کلی،جزیی) , برطرف کردن نم وایزوگام کاری , کاشی،سرامیک،سیمان وموزاییکتهران-
-۰۲۱-۷۷۱۴۳۴۵۸۰۹۱۹۰۸۲۶۰۳۲انجام کلیه کارهای ساختمانی , سنگ،کاشی،سرامیک،ایزوگام , رفع نم حمامتهران-
- ۰۹۱۹۰۰۷۴۶۲۹تعمیرات،بنایی، پیچ و رول پلاکتهران-
-۰۲۱-۳۳۳۵۲۲۱۸۰۹۱۲۸۸۸۲۱۲۴تمام امور بناییٰ، گچکاری تهران-
آجر صائب یک۰۳۱-۴۵۸۳۶۲۵۸۰۹۱۳۱۱۱۷۳۴۱تولید کننده آجر و سفال درجه یکاصفهان-
اجرای کلیه کارهای ساختمانی۰۲۱-۶۶۲۷۱۸۴۶۰۹۱۲۹۲۴۰۱۲۰اجرای کلیه کارهای ساختمانی، نوسازی تعمیرات کلی و جزئیتهران-
بابایی۰۲۱-۷۷۵۹۶۸۰۹۰۹۱۲۹۲۴۲۵۸۵تعمیرات، تغییرات، رفع نم، و خورده کاری و...تهران-
بنایی۰۲۱-۶۶۰۴۴۴۷۰۰۹۱۲۳۴۷۲۴۸۴تاسیسات بنایی، کارهای سخت رفع نم و لوله کشیتهران-
بنایی۰۲۱-۸۸۸۹۴۹۳۳۰۹۱۲۲۸۶۵۸۸۹بنایی و تعنیرات، و باز سازی بصورت کلی و جزئیتهران-
بنایی۰۲۱-۲۲۸۸۶۳۴۳۰۹۱۲۳۴۹۰۹۶۱بازسازی تعمیرات، خرده کاری بنایی، کاشی کاری تهران-
بنایی۰۲۱-۷۷۶۲۹۹۵۷۰۹۱۵۱۰۴۸۱۵۸کلیه خورده کاریها، رفع نم سرویس، بلکا تهران-
بنایی۰۹۱۰۲۴۵۷۹۱۸۰۹۳۸۳۷۲۳۲۱۳کلیه خدمات بنایی، تغییرات و تعمیرات تهران-
بنایی۰۲۱-۸۸۴۷۳۹۱۲۰۹۱۲۵۹۷۴۳۷۹کلیه کارهای بنایی، رفع نم سرویس ها با مواد و ...تهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت