تلفن سایت

دانلود فایل : معماریفرهنگسرا و آموزشگاه

۲۷ تیر ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد فرهنگسرا و آموزشگاه

دانلود کنید

مبلمان موزه گالری و فضای آموزشی

۲۲ تیر ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد مبلمان موزه گالری و فضای آموزشی

دانلود کنید

دانلود فایل کد فرهنگسرا و آموزشگاه

۱۹ تیر ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد فرهنگسرا و آموزشگاه

دانلود کنید

دانلود فایل کد بیمارستان ۳ بعدی

۱۹ تیر ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد بیمارستان 3 بعدی

دانلود کنید

فایل اتوکد سینما ۳ بعدی

۱۱ تیر ۱۳۹۶ • معماری

فاید کد سینما 3 بعدی

دانلود کنید

فایل اتوکد هتل

۱۳ خرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل اتوکد هتل

دانلود کنید

طراحی سازه استادیوم ورزشی

۱۱ خرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF طراحی سازه استادیوم ورزشی

دانلود کنید

معرفی خراجی روسازی صلب و علل خرابی

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF معرفی خراجی روسازی صلب و علل خرابی

دانلود کنید

ضوابط طراحی ساختمانهای اداری

۹ خرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF ضوابط طراحی ساختمانهای اداری

دانلود کنید

پیشینه ی تاریخی منطقه ی کرمانشاه

۹ خرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF پیشینه ی تاریخی منطقه ی کرمانشاه

دانلود کنید

تحلیل فضاهای شهری میدان بهارستان

۶ خرداد ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF تحلیل فضاهای شهری میدان بهارستان

دانلود کنید

فایل اتوکد پلان پارک ساحلی - مبلمان پارک

۶ خرداد ۱۳۹۶ • معماری

فایل اتوکد پلان پارک ساحلی - مبلمان پارک

دانلود کنید

فایل کد هتل پنج ستاره

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد هتل پنج ستاره

دانلود کنید

پلان مجتمع مسکونی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد پلان مجتمع مسکونی

دانلود کنید

مجتمع ورزشی چند منظوره خارجی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد مجتمع ورزشی چند منظوره خارجی

دانلود کنید

هنر دکوراسیون

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF هنر دکوراسیون

دانلود کنید

نحوه طراحی و سه بعدی سازی سرویس حمام

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF نحوه طراحی و سه بعدی سازی سرویس حمام

دانلود کنید

طرح جامع شهر اسلامشهر

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF طرح جامع شهر اسلامشهر

دانلود کنید

مجتمع مسکونی

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد مجتمع مسکونی

دانلود کنید

آموزش مقررات و ضوابط شهرداری

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF آموزش مقررات و ضوابط شهرداری

دانلود کنید

آيين نامه طرح پلهاي راه و را ه آهن در برابر زلزله

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF آيين نامه طرح پلهاي راه و را ه آهن در برابر زلزله

دانلود کنید

اصول چیدمان در دکوراسیون داخلی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل اصول چیدمان در دکوراسیون داخلی

دانلود کنید

معماری اسکله های دریایی و اهمیت آنها

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF معماری اسکله های دریایی و اهمیت آنها

دانلود کنید

بررسی تطبیقی نحوه آفرینش فضاهای معماری در آثارگری حمام

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

بررسی تطبیقی نحوه آفرینش فضاهای معماری در آثارگری حمام

دانلود کنید

آیین نامه بتن ایران (آبا)

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل PDF آیین نامه بتن ایران (آبا)

دانلود کنید

راه آهن ایستگاه راه آهن

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد راه آهن ایستگاه راه آهن

دانلود کنید

پلان کد کتابخانه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل پلان کد کتابخانه

دانلود کنید

پلان خوابگاه

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل پلان خوابگاه

دانلود کنید

دانلود فایل کد پارک ساحلی

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد پارک ساحلی

دانلود کنید

دانلود فایل کد نمایشگاه کتاب

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ • معماری

دانلود فایل کد نمایشگاه کتاب

دانلود کنید
برو به صفحه:
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت