تلفن سایت

لیست زیرمجموعه حفاری چاه

نمایش 1-30 از 43 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
- ۰۹۱۲۵۲۵۴۰۶۸تخلیه چاه- حفر چاهتهران-
- ۰۹۱۲۵۱۵۵۹۷۰حفر چاهتهران-
- ۰۹۱۲۵۶۴۲۹۶۹حفر چاه عمیق- چاه دستیتهران-
- ۰۹۱۲۱۷۷۶۸۳۳حفر چاهتهران-
- ۰۹۱۲۳۶۱۲۹۵۷حفر چاهتهران-
- ۰۹۳۵۱۶۱۵۲۱۹حفاری چاه و فاضلاب , حفر همه نوع چاه , و تخریب ساختمانتهران-
نوری ۰۹۱۹۵۷۳۷۲۹۴حفرچاه ساختمان ، فاضلاب , چاه آب،حفرکانال وتخریب ساختمان , تعمیرچاه قدیمیتهران-
- ۰۹۱۹۱۱۷۷۹۶۹حفر چاه آب و فاضلاب , تعمیر و گول گذاری , لایروبیتهران-
-۰۹۱۲۴۱۵۷۲۶۴حفرچاه ساختمان ، فاضلاب , چاه آب،حفرکانال وتخریب ساختمان , تعمیرچاه قدیمیتهران-
-۰۲۱-۲۲۰۶۳۰۹۱۰۹۱۲۲۱۸۲۸۸۴حفاری چاهتهرانشمال
-۰۲۱-۲۲۶۱۵۹۵۷لوله بازکنی- تخلیه چاه- حفرچاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۳۰۱۶۲لوله بازکنی- رفع نم- تخلیه چاه-حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۳۱۰۰۸تخلیه چاه- حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۳۴۳۷۶حفرچاه- تعمیر چاه- لوله بازکنیتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۳۵۱۴۲تخلیه چاهتهران-
تضمین۰۲۱-۲۲۶۴۳۰۱۵تخلیه چاه- لوله بازکنی- ریزش چاه-تراش چاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۹۶۰۲۰تخلیه چاه، سپتیک وحفرچاه , لایروبی و بازسازی چاه کهنهتهرانشمال
-۰۲۱-۲۲۷۱۸۳۱۴تخلیه چاه ، لوله بازکنی , حفر چاه،طوقه چینی،کف تراش , رفع نم وبو تهران-
-۰۲۱-۲۲۷۶۴۴۱۲حفرچاه- تعمیر چاه- لوله بازکنیتهران-
-۰۲۱-۲۲۸۶۹۵۲۰لایروبی- طوقه چینی- کف تراشیتهران-
-۰۲۱-۲۲۸۸۰۱۷۸حفر چاه- لایروبی- طوقه چینیتهران-
-۰۲۱-۲۲۹۱۶۳۰۳لایروبی- ریزش- حفرچاهتهران-
-۰۲۱-۳۳۱۵۰۳۵۸۰۹۱۲۵۳۸۲۴۱۶حفر چاه فاضلاب و ارت , تخلیه-ترمیم چاه ریزشی-لوله بازکنی , تشخیص-بو ونم-لوله کشی-بناییتهران-
سپیدیاس راگا۰۲۱-۳۳۷۷۵۸۵۲۰۹۱۲۳۹۶۱۴۴۰حفر همه نوع چاه , تعمیرات و لایروبی تهرانجنوب
-۰۲۱-۴۴۲۲۹۵۰۳حفاری- تخلیه چاه- رفع نمتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۷۳۴۸۹لوله بازکنی- تخلیه چاه- حفرچاهتهران-
-۰۲۱-۴۴۴۰۸۳۷۲تخلیه چاه- لوله بازکنی- حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۴۴۴۴۳۴۲۴لوله بازکنی- تخلیه چاه- حفرچاهتهران-
-۰۲۱-۴۴۴۸۵۴۲۵تخلیه چاه- لوله بازکنی- حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۴۴۷۲۵۶۱۳۰۹۱۲۵۱۷۵۹۸۸حفاری چاه عمیق بادستگاه , ضربه ای-تعمیر،نصب پمپهای شناورتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت