تلفن سایت

لیست زیرمجموعه حفاری چاه

نمایش 1-30 از 43 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
-۰۲۱-۲۲۶۳۰۱۶۲لوله بازکنی- رفع نم- تخلیه چاه-حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۳۱۰۰۸تخلیه چاه- حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۸۶۹۵۲۰لایروبی- طوقه چینی- کف تراشیتهران-
-۰۲۱-۲۲۹۱۶۳۰۳لایروبی- ریزش- حفرچاهتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۲۹۵۰۳حفاری- تخلیه چاه- رفع نمتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۷۳۴۸۹لوله بازکنی- تخلیه چاه- حفرچاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۱۵۹۵۷لوله بازکنی- تخلیه چاه- حفرچاهتهران-
-۰۲۱-۴۴۴۴۳۴۲۴لوله بازکنی- تخلیه چاه- حفرچاهتهران-
-۰۲۱-۴۴۴۰۸۳۷۲تخلیه چاه- لوله بازکنی- حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۷۶۴۴۱۲حفرچاه- تعمیر چاه- لوله بازکنیتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۳۴۳۷۶حفرچاه- تعمیر چاه- لوله بازکنیتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۳۵۱۴۲تخلیه چاهتهران-
-۰۲۱-۸۸۴۳۳۸۸۸کف تراشی- لایروبی- طوقه چینی-جرم گیریتهران-
-۰۲۱-۲۲۸۸۰۱۷۸حفر چاه- لایروبی- طوقه چینیتهران-
-۰۲۱-۴۴۴۸۵۴۲۵تخلیه چاه- لوله بازکنی- حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۸۸۸۳۵۹۲۷حفر چاه آب و فاضلاب- کول گذاری- لایروبیتهران-
-۰۲۱-۶۶۷۲۱۳۱۷تخلیه چاه- لایروبی- کفتراشی-طوقه چینیتهران-
تضمین۰۲۱-۲۲۶۴۳۰۱۵تخلیه چاه- لوله بازکنی- ریزش چاه-تراش چاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۷۱۸۳۱۴تخلیه چاه ، لوله بازکنی , حفر چاه،طوقه چینی،کف تراش , رفع نم وبو تهران-
حفرچاه آب و فاضلاب ارت۰۲۱-۸۸۸۳۵۵۰۲حفاری چاهتهرانمرکز
-۰۲۱-۲۲۶۹۶۰۲۰تخلیه چاه، سپتیک وحفرچاه , لایروبی و بازسازی چاه کهنهتهرانشمال
تکین بکسل ۰۲۱-۵۵۴۲۲۷۳۸پخش انواع سیم بکسل حفاریتهران-
- ۰۹۱۲۱۷۷۶۸۳۳حفر چاهتهران-
رضانیا۰۲۱-۶۶۰۶۴۷۰۷۰۹۱۲۲۱۳۴۸۸۶حفاری چاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۰۶۳۰۹۱۰۹۱۲۲۱۸۲۸۸۴حفاری چاهتهرانشمال
-۰۲۱-۷۷۵۳۵۹۴۳۰۹۱۲۲۱۹۴۹۷۸حفاری چاهتهران-
- ۰۹۱۲۳۶۱۲۹۵۷حفر چاهتهران-
سپیدیاس راگا۰۲۱-۳۳۷۷۵۸۵۲۰۹۱۲۳۹۶۱۴۴۰حفر همه نوع چاه , تعمیرات و لایروبی تهرانجنوب
-۰۲۱-۸۸۳۱۶۳۶۰۰۹۱۲۳۹۷۵۸۴۶حفاری چاه , کول گذاری ، طوقه چینی , با مصالح و حمل خاکتهران-
-۰۹۱۲۴۱۵۷۲۶۴حفرچاه ساختمان ، فاضلاب , چاه آب،حفرکانال وتخریب ساختمان , تعمیرچاه قدیمیتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت