تلفن سایت

لیست زیرمجموعه حفاری چاه

نمایش 1-30 از 43 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
مهندس آرمین سهامی۰۲۱-۸۸۹۸۴۳۸۰۰۹۱۹۹۵۲۳۴۸۴۱ - حفاری چاه فاضلاب و چاه آبی ۲ - تعمیرچاه فرسوده طوقه چینی ۳ - حفاری کانال به صورت فوری ۴ - لایروبی چاه کف تراشی چاه ۵ - لایروبی کانال فاضلاب و چاهتهرانمرکز
مهندس جليلي۰۲۱-۸۸۱۰۰۸۹۳۰۹۳۹۹۴۳۲۷۹۵اجرای چاه ارت و تست تهران-
تکین بکسل ۰۲۱-۵۵۴۲۲۷۳۸پخش انواع سیم بکسل حفاریتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۳۵۱۴۲تخلیه چاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۷۱۸۳۱۴تخلیه چاه ، لوله بازکنی , حفر چاه،طوقه چینی،کف تراش , رفع نم وبو تهران-
-۰۲۱-۲۲۶۳۱۰۰۸تخلیه چاه- حفر چاهتهران-
- ۰۹۱۲۵۲۵۴۰۶۸تخلیه چاه- حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۶۶۷۲۱۳۱۷تخلیه چاه- لایروبی- کفتراشی-طوقه چینیتهران-
-۰۲۱-۴۴۴۰۸۳۷۲تخلیه چاه- لوله بازکنی- حفر چاهتهران-
-۰۲۱-۴۴۴۸۵۴۲۵تخلیه چاه- لوله بازکنی- حفر چاهتهران-
تضمین۰۲۱-۲۲۶۴۳۰۱۵تخلیه چاه- لوله بازکنی- ریزش چاه-تراش چاهتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۹۶۰۲۰تخلیه چاه، سپتیک وحفرچاه , لایروبی و بازسازی چاه کهنهتهرانشمال
رضانیا۰۲۱-۶۶۰۶۴۷۰۷۰۹۱۲۲۱۳۴۸۸۶حفاری چاهتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۳۵۹۴۳۰۹۱۲۲۱۹۴۹۷۸حفاری چاهتهران-
حفرچاه آب و فاضلاب ارت۰۲۱-۸۸۸۳۵۵۰۲حفاری چاهتهرانمرکز
-۰۲۱-۲۲۰۶۳۰۹۱۰۹۱۲۲۱۸۲۸۸۴حفاری چاهتهرانشمال
محمدزاده۰۹۱۲۴۵۰۵۵۸۴۰۹۱۲۴۵۰۵۵۸۴حفاری چاه سراسر ایران-
-۰۲۱-۸۸۳۱۶۳۶۰۰۹۱۲۳۹۷۵۸۴۶حفاری چاه , کول گذاری ، طوقه چینی , با مصالح و حمل خاکتهران-
-۰۲۱-۴۴۷۲۵۶۱۳۰۹۱۲۵۱۷۵۹۸۸حفاری چاه عمیق بادستگاه , ضربه ای-تعمیر،نصب پمپهای شناورتهران-
- ۰۹۳۵۱۶۱۵۲۱۹حفاری چاه و فاضلاب , حفر همه نوع چاه , و تخریب ساختمانتهران-
آریا نوین۰۲۱-۵۵۹۲۵۶۲۳۰۹۱۲۵۰۹۶۳۰۶حفاری و نیلینگتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۲۹۵۰۳حفاری- تخلیه چاه- رفع نمتهران-
- ۰۹۱۲۵۱۵۵۹۷۰حفر چاهتهران-
- ۰۹۱۲۱۷۷۶۸۳۳حفر چاهتهران-
- ۰۹۱۲۳۶۱۲۹۵۷حفر چاهتهران-
- ۰۹۱۹۱۱۷۷۹۶۹حفر چاه آب و فاضلاب , تعمیر و گول گذاری , لایروبیتهران-
-۰۲۱-۸۸۸۳۵۹۲۷حفر چاه آب و فاضلاب- کول گذاری- لایروبیتهران-
- ۰۹۱۲۵۶۴۲۹۶۹حفر چاه عمیق- چاه دستیتهران-
-۰۲۱-۳۳۱۵۰۳۵۸۰۹۱۲۵۳۸۲۴۱۶حفر چاه فاضلاب و ارت , تخلیه-ترمیم چاه ریزشی-لوله بازکنی , تشخیص-بو ونم-لوله کشی-بناییتهران-
-۰۲۱-۲۲۸۸۰۱۷۸حفر چاه- لایروبی- طوقه چینیتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت