تلفن سایت

لیست زیرمجموعه خاکبرداری و گودبرداری

نمایش 1-30 از 74 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
داوودی۰۹۱۲۸۸۹۷۱۶۰۰۹۱۰۰۶۶۴۹۷۶خاکبرداری و گودبرداری، سازه نگهبان، نیلینگ، دشاتریتتهران-
رضا قادر۰۹۱۲۰۳۹۶۸۲۶۰۹۱۲۰۳۹۶۸۲۶تخریب و خاکبرداری / بیل مکانیکی / مینی بیلتهران-
سهیل صدیقی-۰۹۱۲۱۰۰۳۷۲۰خاکبرداری ، نیلینگ تهران-
خاکبرداری برادران احمدی۰۲۱-۳۳۸۷۴۲۳۲۰۹۱۲۱۰۸۶۹۱۸ لودر،باب کت وبیل مکانیکی , حمل نخاله باکارگرتهرانجنوب
خاکبرداری۰۹۱۲۱۱۲۳۸۷۷۰۹۱۲۱۱۲۳۸۷۷خاکبرداری و خاکریزی، لودر، بیل، کامیونتهران-
اخوان۰۲۱۲۶۴۰۹۷۳۹۰۹۱۲۱۱۴۰۲۷۴پایدارسازی گود خرپا مهار متقابل تاپ دان نیل و استرند مشاور ژیوتکنیکتهران-
حفار پایدار تهران۰۲۱-۶۶۰۲۱۵۲۴۰۹۱۲۱۲۱۱۴۴۰طراحی، مدیریت، تدارکات و اجرای پروژه های پایدارسازی، تحکیم و تثبیت خاک آمادهتهران-
حفار پایدار تهران۰۲۱-۶۶۰۲۱۵۲۴۰۹۱۲۱۲۱۱۴۴۰اجرای سازه نگهبان و گودبرداری تضمینی به روش های نیلینگ، اجرای ریز شمع (میکروپایل) در زمین های ماسه ای و باتلاقیتهران-
حفار پایدار تهران ۰۲۱-۶۶۰۲۱۵۲۴۰۹۱۲۱۲۱۱۴۴۰اجرای سازه نگهبان و گودبرداری تضمینی تا عمق ۴۳ متر تهران-
شرکت حفار پایدار تهران ۰۲۱-۶۶۰۲۱۵۲۴۰۹۱۲۱۲۱۱۴۴۰ارائه قیمت نیلینگ و میکروپایل و شمع بتنی و کلیه خدمات ژئوتکنیکتهران-
تهرن میلاد بتن۰۹۱۲۱۲۲۳۶۴۳۰۹۱۲۱۲۲۳۶۴۳مجری پروژ های خاکبرداریتهران-
خاکبرداری۰۹۱۲۱۲۷۴۵۹۸۰۹۱۲۱۲۷۴۵۹۸ خاکبرداری، گودبرداری با بیل مکانیکی، زنجیری و لاستیکی، لودر، بابکت و تخریبتهران-
قهرماني۰۲۱-۷۷۲۳۰۷۲۳۰۹۱۲۱۲۷۸۴۱۲حفاری با دریل واگن , اجرای شات کریت و نیلینگتهران-
قهرمانی۰۲۱-۳۳۳۹۴۱۸۱۰۹۱۲۱۲۷۸۴۱۲اجاره بیل مکانیکی , اجرای نیلینگ و شات کریت , حفاری بادریل واگن تهران-
تخریب و گودبرداری۰۹۱۲۱۳۷۲۱۲۶۰۹۱۲۱۳۷۲۱۲۶خاکبرداری در تمام نقاط ، با بیل زنجیری و لودر، خرید ضایعات تهران-
خاکبرداری و گودبرداری۰۹۱۲۱۴۵۵۳۰۲۰۹۱۲۱۴۵۵۳۰۲خاکبرداری، تخریب بتن، تخریب، رمپ، بابکت بل مکانیکیتهران-
علی برخورداری۰۲۱-۷۷۱۴۰۲۸۱۰۹۱۲۱۵۰۳۶۸۷تخریب و خاکبرداریتهران-
محسن رسولی۰۹۱۲۱۶۱۲۳۱۹۰۹۱۲۱۶۱۲۳۱۹خاکبرداری تخریب در زمینه های وسیع و عمیق با کد پیمانکاریکرج و تهران-
پیمانکاری آریا۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۰۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۰تخریب، خاکبرداری و گودبرداری، خاکریزی با لودر، بیل مکانیکی کامیون و کامیونتتهران-
خاکبرداری و گودبرداری۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۲۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۲خاکبرداری و گودبرداری، بیل پیکور، مینی بیلتهران-
امین راه۰۹۱۲۱۱۲۴۸۹۱۰۹۱۲۱۷۷۹۵۳۰گودبرداری عمیق و پایدار سازی دیواره گود تهران-
خاکبرداری بهروزی۰۲۱-۳۳۸۷۴۲۳۲۰۹۱۲۱۷۹۷۲۹۶با بیل مکانیکی لاستیکیتهران-
عبدالرضا خلجی۰۹۱۲۱۸۳۶۲۳۵تخریب ـ خاکبرداری ـ تهیه مصالح ساختمانتهران-
خلج۰۹۱۲۱۸۳۶۲۳۵تخریب و خاکبرداریتهران -
حسن حسنی دامنه۰۹۱۲۱۹۹۷۰۷۵۰۹۱۲۱۹۹۷۰۷۵تخریب و گودبرداری انواع بنا با اسکلت بتنی و فلزی با تجهیزات پیشرفتهتهران-
طيب۰۲۱-۳۶۷۳۳۱۱۰۰۹۱۲۲۰۰۴۶۸۷ اجاره بابکت , خاکبرداری و حمل نخاله , توسط بابکت و بادسانتهران-
خاکبرداری۰۹۱۲۲۰۰۴۶۸۷۰۹۱۲۲۰۰۴۶۸۷خاکبرداری و حمل نخاله توسط بابکت تهران-
خاکبرداری نعمتی۰۹۱۲۲۰۲۴۸۰۹مجری عملیات خاکبرداری توسط بیل میکانیکی در اعماق و حجمهای مختلف واجرای نیلینگ وشات گریتتهران-
خوش انصاف۰۹۱۲۲۱۷۵۰۹۲خاکبرداری و خاکریزی توسط بیل مکانیکی ، لودر و کامیون. تخریب ساختمان بتنی و فلزی توسط بیل مکانیکی و پیکورتهران-
حمیدی فرد۰۹۱۲۲۲۴۷۷۱۴۰۹۱۲۲۲۴۷۷۱۴خاکبرداری، تخریب، پیکو، بیل لاستیکی، بابکت، کامیون و خاورتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت