تلفن سایت

لیست زیرمجموعه خاکبرداری و گودبرداری

نمایش 1-30 از 74 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
آتی مبین۰۲۱-۶۶۵۵۳۵۴۲۰۹۱۲۳۵۸۹۵۶۳خاکبرداری و تخریب، نیلینگ، شات کریت، حفره چاه عمیقتهران-
داوودی۰۹۱۲۸۸۹۷۱۶۰۰۹۱۰۰۶۶۴۹۷۶خاکبرداری و گودبرداری، سازه نگهبان، نیلینگ، دشاتریتتهران-
خاکبرداری و گودبرداری۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۲۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۲خاکبرداری و گودبرداری، بیل پیکور، مینی بیلتهران-
تهرن میلاد بتن۰۹۱۲۱۲۲۳۶۴۳۰۹۱۲۱۲۲۳۶۴۳مجری پروژ های خاکبرداریتهران-
تخریب گودبرداری۰۹۱۲۳۲۵۰۶۷۲۰۹۱۲۷۱۷۶۹۸۱خاکبرداری، گودبرداری، تخریبتهران-
رضایی۰۹۱۲۳۱۳۶۹۰۱۰۹۱۲۵۸۸۹۳۰۷خاکبرداری و گودبرداری، گودبرداری گودهای بزرگ و عمیقتهران-
برادران شریعتی پور۰۲۱-۴۴۸۴۳۴۵۲۰۹۱۲۳۱۰۸۱۳۳خاکبرداریتهران-
ورمزیار۰۲۱-۴۴۴۶۸۰۰۱۰۹۱۲۴۷۲۹۲۷۰مجری عملیات خاکبرداری و گودبرداری و خاک ریزی و اجاره بیل زنجیزی، آماده با ارگانها و شرکتها در مناطق تهران، با تخفیف ویژه کد پیمانکاریتهران-
خاکبرداری و گودبرداری۰۹۱۲۱۴۵۵۳۰۲۰۹۱۲۱۴۵۵۳۰۲خاکبرداری، تخریب بتن، تخریب، رمپ، بابکت بل مکانیکیتهران-
امین راه۰۹۱۲۱۱۲۴۸۹۱۰۹۱۲۱۷۷۹۵۳۰گودبرداری عمیق و پایدار سازی دیواره گود تهران-
حمیدی فرد۰۹۱۲۲۲۴۷۷۱۴۰۹۱۲۲۲۴۷۷۱۴خاکبرداری، تخریب، پیکو، بیل لاستیکی، بابکت، کامیون و خاورتهران-
میر۰۲۱-۳۳۳۹۴۱۸۱۰۹۱۲۳۲۰۷۰۸۹خاکبرداری توسط بابکت۳۳۰ , و بادسان تهران-
قهرماني۰۲۱-۷۷۲۳۰۷۲۳۰۹۱۲۱۲۷۸۴۱۲حفاری با دریل واگن , اجرای شات کریت و نیلینگتهران-
مهندسی آژند۰۲۱-۴۴۸۴۰۴۹۱۰۹۱۹۰۳۴۶۴۸۰مجری سازه نگهبان، تخریب، گودبرداری، فونداسیون سازه بتنیتهران-
آقازاده ۰۹۱۲۳۴۸۱۲۰۴۰۹۱۲۳۴۸۱۲۰۴خاکبرداری و گودبرداری، توسط لودر، کامیون وبیل مکانیکی، زنجیری در احجام مختلفتهران-
شراهي۰۲۱-۶۶۷۹۸۶۴۳۰۹۱۲۲۸۴۳۵۵۶خاکبرداری - گودبرداری , با لودر، بیل مکانیکی , و کامیونتهران-
خاکبرداری بهروزی۰۲۱-۳۳۸۷۴۲۳۲۰۹۱۲۱۷۹۷۲۹۶با بیل مکانیکی لاستیکیتهران-
تخریب و گودبرداری۰۹۱۲۱۳۷۲۱۲۶۰۹۱۲۱۳۷۲۱۲۶خاکبرداری در تمام نقاط ، با بیل زنجیری و لودر، خرید ضایعات تهران-
طيب۰۲۱-۳۶۷۳۳۱۱۰۰۹۱۲۲۰۰۴۶۸۷ اجاره بابکت , خاکبرداری و حمل نخاله , توسط بابکت و بادسانتهران-
پیمانکاری آریا۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۰۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۰تخریب، خاکبرداری و گودبرداری، خاکریزی با لودر، بیل مکانیکی کامیون و کامیونتتهران-
اساس۰۹۱۲۶۳۵۳۲۳۹۰۹۱۲۳۵۹۰۹۲۱مینی لودر بابکت، خاکبرداری، خاکریزی بابکت، انکراژتهران-
سهیل صدیقی-۰۹۱۲۱۰۰۳۷۲۰خاکبرداری ، نیلینگ تهران-
خاکبرداری۰۹۱۲۱۲۷۴۵۹۸۰۹۱۲۱۲۷۴۵۹۸ خاکبرداری، گودبرداری با بیل مکانیکی، زنجیری و لاستیکی، لودر، بابکت و تخریبتهران-
قهرمانی۰۲۱-۳۳۳۹۴۱۸۱۰۹۱۲۱۲۷۸۴۱۲اجاره بیل مکانیکی , اجرای نیلینگ و شات کریت , حفاری بادریل واگن تهران-
خاکبرداری۰۹۱۲۲۰۰۴۶۸۷۰۹۱۲۲۰۰۴۶۸۷خاکبرداری و حمل نخاله توسط بابکت تهران-
مجری ساختمانی۰۲۱-۸۸۲۸۶۹۷۶۰۹۱۹۴۳۸۶۴۴۷مجری تخصصی نیلینگ و انکراژ تهران-
خاکبرداری۰۹۱۲۱۱۲۳۸۷۷۰۹۱۲۱۱۲۳۸۷۷خاکبرداری و خاکریزی، لودر، بیل، کامیونتهران-
حسین سیاوشی۰۹۱۹۱۱۲۸۳۷۶خاکبرداری با بادسان و بابکت و کاویان با نازلترین قیمتتهران-
راستین۰۹۳۵۸۵۸۷۲۵۶۰۹۳۵۸۵۸۷۲۵۶گود برداری و خاک برداری-خراب کردن خانه و دیوار-کندن کانال و تراشیدن دیوار-صاف کردن زمین و غیرهیزد-
خاکبرداری نعمتی۰۹۱۲۲۰۲۴۸۰۹مجری عملیات خاکبرداری توسط بیل میکانیکی در اعماق و حجمهای مختلف واجرای نیلینگ وشات گریتتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت