تلفن سایت

قیمت مصالح : آهن آلات ساختمانی

تیرآهن

نمایش 1-30 از 35 نتیجه
عنوان محصولوزن هر شاخه (کیلوگرم)طول / اندازه (متر)قیمت درب کارخانه (کیلو/تومان)قیمت کف بنگاه تهران (شاخه/تومان)
IPE ۱۲ ترک۸۰۱۲-۱۹۶۵۰۰
IPE ۱۴ ذوب آهن۱۵۵۱۲۱۸۰۰-
IPE ۱۴ کرمانشاه۱۴۷۱۲-۲۶۶۵۰۰
IPE ۱۴ اهواز۱۳۰۱۲-۲۴۳۵۰۰
IPE ۱۴ ترک۱۰۰۱۲-۲۳۳۵۰۰
IPE ۱۴ ذوب آهن ۱۵۵۱۲-۲۸۱۵۰۰
IPE ۱۶ اهواز۱۸۵۱۲-۳۲۱۵۰۰
IPE ۱۶ ذوب آهن۱۹۲۱۲-۳۳۱۵۰۰
IPE ۱۶ ذوب آهن۱۹۲۱۲۱۷۴۵-
IPE ۱۶ صفاطوس-۱۲-۳۲۲۵۰۰
IPE ۱۸ اهواز۲۱۳۱۲-۳۶۲۵۰۰
IPE ۱۸ ترک سنگین۲۲۰۱۲-۳۶۴۵۰۰
IPE ۱۸ چین۲۲۰۱۲-۳۵۷۵۰۰
IPE ۱۸ ذوب آهن۲۲۵۱۲-۳۷۲۵۰۰
IPE ۱۸ ذوب آهن۲۲۵۱۲۱۶۴۰-
IPE ۱۸ صفاطوس-۱۲-۳۶۳۵۰۰
IPE ۲۰ چین۲۶۰۱۲-۵۰۷۵۰۰
IPE ۲۰ اسپانیا۲۶۰۱۲-۵۲۷۵۰۰
IPE ۲۰ اكراين۲۶۰۱۲-۴۷۷۵۰۰
IPE ۲۰ ترک سنگین۲۶۰۱۲-۵۲۷۵۰۰
IPE ۲۰ ذوب آهن۲۷۰۱۲-۶۲۲۵۰۰
IPE ۲۰ صفاطوس۲۷۰۱۲-۵۰۹۵۰۰
IPE ۲۲ اسپانیا۳۲۰۱۲-۶۳۰۵۰۰
IPE ۲۲ ترک۲۶۰۱۲-۵۷۷۵۰۰
IPE ۲۲ چین۳۲۰۱۲-۶۲۰۵۰۰
IPE ۲۲ ذوب آهن۳۲۰۱۲-۶۷۲۵۰۰
IPE ۲۲ کره۳۲۰۱۲-۶۳۲۵۰۰
IPE ۲۴ ترک ۳۰۰۱۲-۸۵۳۵۰۰
IPE ۲۴ چین۳۶۰۱۲-۸۶۳۵۰۰
IPE ۲۴ ذوب آهن۳۶۵۱۲-۸۷۳۵۰۰


میلگرد

نمایش 1-30 از 30 نتیجه
عنوان محصولحالتقیمت درب کارخانه (کیلو/تومان)قیمت کف بنگاه تهران (کیلو/تومان)
۱۲ سیرجانشاخه۱۷۷۰-
۱۲ گلستانشاخه۱۸۰۰-
۱۴ A۲ سیرجانشاخه۱۷۵۰-
۱۴ بنابشاخه۱۷۹۵-
۱۸ پرشین فولادشاخه۱۷۴۰۱۷۴۰
۲۰ پرشین فولادشاخه۱۷۴۰۱۷۷۰
۲۰ ذوب آهنشاخه۱۷۳۵۱۷۸۰
۲۰ ظفر بنابشاخه۱۷۳۰-
۲۰ کاشانشاخه۱۷۵۵۱۷۸۰
۲۰ نیشابورشاخه۱۷۵۴-
۲۲ بنابشاخه۱۷۸۵-
۲۲ پرشین فولادشاخه۱۷۴۰۱۷۷۰
۲۲ ذوب آهنشاخه۱۷۳۵۱۷۹۰
۲۲ شاهرودشاخه-۱۷۷۰
۲۲ ظفر بنابشاخه۱۷۳۰-
۲۲ کاشانشاخه۱۷۵۵-
۲۲ نیشابورشاخه۱۷۵۴۱۷۹۰
۲۲ یزد - آلیاژیشاخه۱۷۲۰-
۲۵ بنابشاخه۱۷۸۵-
۲۵ ظفر بنابشاخه۱۷۳۰-
۲۵ کاشانشاخه-۱۷۹۰
۲۵ نیشابورشاخه۱۷۵۴۱۷۹۰
۲۸ کاشانشاخه-۱۷۷۰
۶.۵ ساده روسکلاف-۲۲۴۰
۶.۵ ساده A۲ نطنزکلاف-۲۲۱۰
۸ اهوازشاخه۱۸۵۰-
۸ بنابشاخه۱۸۲۵-
۸ ظفر بنابشاخه۱۷۸۰-
۸ قزوینشاخه۱۷۷۲-
۸ قزوینشاخه فابریک-۱۸۰۰
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت