تلفن سایت

لیست زیرمجموعه سنگ کار

نمایش 1-30 از 34 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
مصطفی مصری۰۹۱۴۹۶۷۸۶۶۷۰۹۱۴۹۶۷۸۶۶۷ اجرای سنگکاری نما رومی کلاسیک اجر کاشیکاری شومینه باربیکیو اردبیل-
سید مهدی میرزایی۰۹۳۰۴۹۳۹۱۴۵۰۹۳۰۴۹۳۹۱۴۵اجرای انواع سنگ نمای ساختماناصفهان-
محسن۰۳۱-۳۷۶۸۰۸۰۴۳۰۹۱۳۲۸۱۸۷۰۳سنگ کاراصفهان-
الیاس صالحی۰۹۳۹۹۶۶۱۶۷۷۰۹۳۹۹۶۶۱۶۷۷سنگ کار اصفهان-
احمد رضا اکبری۰۳۱-۴۲۰۹۵۵۶۰۹۱۳۲۱۶۲۹۵۱سنگ کاری، کف وبدنه، آجرنما سنتی و سادهاصفهان-
سعید اقبالی۰۹۱۳۲۱۹۰۴۲۲۰۹۱۳۲۱۹۰۴۲۲سنگ کاری، کف سازی، سرامیک، نمای ساختمان، کاشی کاری، شومینهاصفهان-
احمد رضا ایروانی۰۹۱۳۱۱۷۴۹۶۰۰۹۱۳۱۱۷۴۹۶۰تولید تامین و مشاور سنگ نمای ساختماناصفهان-
شرفی۰۹۳۸۹۹۴۵۸۶۰۰۹۳۸۹۹۴۵۸۶۰اکیپ سنگ کاری با کادری مجرب اصفهان یزد کرمان و....-
نعمت۰۹۱۹۳۲۷۵۲۱۰سنگ کارتهران-
قلیچ خانی۰۹۱۲۴۲۳۸۶۵۷نصب خشک سنگ نماتهران-
حیدری۰۹۱۲۲۰۹۸۰۸۵اجرای سنگ نما و داخلتهران-
جواد۰۹۱۲۴۹۴۴۸۴۵اجرای سنگ کاریتهران-
حق گو۰۹۱۸۵۸۶۴۵۲۳سنگ کاری نما و کف و بدنهتهران-
شریفی۰۹۱۲۶۸۶۰۸۱۷سنگ کاری حرفه ای نماتهرانشمال
اسد نظری۰۹۱۹۲۵۴۸۲۱۴تهران-
آذین کار(رامین)۰۲۱-۶۶۳۸۷۲۷۲۰۹۱۲۱۵۷۴۱۶۱سنگ کارتهران-
دکورنگ۰۲۱-۷۷۲۰۱۱۴۵۰۹۱۲۶۷۷۸۱۱۷بازسازی و تعمیرات و تغییرات ساختمانی سنگ کاری و بناییتهران-
علی محمد مومی وند۰۹۱۲۲۹۷۶۹۱۱۰۹۱۲۲۹۷۶۹۱۱پیمانکاری آجر نماتهران-
حکیم محمدی۰۲۶-۳۲۸۱۱۲۰۰۹۱۲۵۹۰۹۸۷۷سنگ کاری و نقاشیتهران-
محمد سنائی ۰۲۱۳۳۶۱۲۴۷۷۰۹۳۷۴۲۶۹۰۷۲آجرنما کار سنتی تهران -
سنگ کار۰۹۱۹۹۴۲۶۹۹۵۱سنگ کار. در تمام مناطق تهران تهران-
محمد علی محمدزاده۰۹۱۲۵۲۲۹۰۵۱۰۹۱۲۵۲۲۹۰۵۱اجرای سنگ کاری ساختمان، نما کاری ساختمان، اجرای انواع سنگ کاری و آجر نماتهران-
میلاد۰۹۳۵۵۷۵۴۱۹۳۰۹۳۵۵۷۵۴۱۹۳سنگ کاری کاشی کاری دیوارچینی تهران-
واحدی۰۲۵-۳۶۲۸۳۵۶۲۰۹۱۲۷۵۴۷۹۸۶اجرا و نصب کلیه امور سنک نما داخل , کاشی و سرامیک کف و بدنهتهران - قم-
جوادی۰۹۱۱۹۱۸۶۲۶۸۰۹۱۱۹۱۸۶۲۶۸سنگ کاری فوق تخصصی کاشی سرامیک موزاییک نقاشی ساختمان بازسازی و نو سازی تهران شمال-
حسن قدیری۰۹۱۲۳۶۵۸۲۹۸۰۹۱۲۳۶۵۸۲۹۸اجرای نمای ساختمان با سنگ مطابق طرحهای روز، اجرای سنگهای آنتیک داخل ساختمان، اجرای کلیه کفها، اجرای نمای ساده پله و راه پلهتهران و اندیشه-
امین۰۹۱۴۸۴۵۵۱۳۴اجرای پروژه های نما کاری و سنگ کاری ساختمان سنگ کاری,کف سازی,کاشی کاری,اجرای نمای سنتی تهران و تبریز-
محمدی۰۹۳۸۹۵۹۰۷۶۵۰۹۳۸۹۵۹۰۷۶۵سنگ کاری، کف سازی، کاشی کار، اجرای نمای سنتی و مدرن تهران و کرج-
دوستار۰۹۱۰۸۳۴۷۱۲۲سنگ کاری.کف سازی.,کاشی کار.,اجرای نمای سنتی و مدرن تهران-تبریز-شمال-
مهرداد مصري گندشمين۰۹۳۳۳۲۳۴۱۹۴۰۹۳۳۳۲۳۴۱۹۴سنگ کاري نماي ساختمان، نماي ترکيبي سنگ و اجر، کف پله و تمام خدمات سنگکاري و کاشيکاري،و... سراسر ايران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت