تلفن سایت

لیست زیرمجموعه رفع نم

نمایش 1-30 از 46 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
دفتر خدمات بهروز۰۲۱-۴۴۱۲۵۲۳۰۰۹۳۷۲۷۷۸۳۲۶رفع نم و رطوبتتهران-
رفع نم۰۲۱-۸۸۸۹۱۲۷۷۰۲۱-۵۵۵۴۲۶۶۵رفع نم و نشت یابی، لوله کشیتهران-
رفع نم ۰۲۱-۲۲۷۵۶۹۵۱۰۹۱۹۴۵۰۲۷۵۶ترکیدگی لوله بادستگاه کامپیوتر، لوله کشی، کلیه کارهای بناییتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۵۳۲۵۴رفع نم -سرامیک- لوله کشیتهران-
رفع نم تضمینی۰۲۱-۲۲۶۸۴۵۱۷۰۲۱-۴۴۲۱۱۷۸۳لوله کشی آب، رفع نم، شوفاژ، ترمیم، رفع گرفتگی لولهتهران-
تشخیص نم۰۲۱-۷۷۵۹۱۱۸۴۰۲۱-۷۷۵۹۱۱۸۰رفع نم، کنده ماری، لوله کشی، خدمات چاه تهران-
-۰۲۱-۴۴۰۴۶۲۷۴رفع نم-لوله بازکنیتهران-
-۰۲۱-۲۲۸۸۶۸۴۷رفع نم- لوله کشی- لوله بازکنیتهران-
رفع نم و چکه۰۲۱-۷۷۵۲۷۵۰۷۰۹۳۶۴۱۳۴۸۴۴رفع نم ، لوله کشی، بنایی و لوله کشیتهران-
خدمات ساختمانی امیر۰۲۱-۲۲۳۰۲۰۳۰۰۹۱۲۴۴۰۷۷۹۳رفع نم-لوله کشی- گچکاری-نقاشی-سرامیکتهران-
خدمات ساختمانی عدالت۰۲۱-۷۷۵۴۳۹۴۶۰۹۱۲۳۲۶۹۸۸۴رفع نم، با دستگاه نشت یاب ژاپنی، لوله کشی و ...تهران-
رفع نم ۰۲۱-۲۲۶۲۳۸۶۹۰۲۱-۷۷۹۵۶۸۸۱رفع نم و چکه، سرویس بهداشتی تهران-
رفع نم تضمینی۰۲۱-۲۲۹۸۱۵۸۵۰۲۱-۵۵۷۰۵۳۸۱رفع نم و چکه، گرفتگی لوله کشی و تعمیرات بناییتهران-
رفع نم۰۲۱-۶۶۶۰۹۳۷۳۰۹۱۲۸۰۶۸۱۲۵رفع نم حمام و توالت، پشت بام و نما، ترمیم لوله فاضلابتهران-
خدمات فنی اسید۰۲۱-۲۲۷۴۹۳۵۱۰۲۱-۸۸۴۷۶۰۹۷رفع نم توالت حمام و توالت با مواد بدون نیاز به کنده کاریتهران-
رفع نم و خرابی۰۲۱-۲۲۳۷۳۱۶۹۰۲۱-۷۷۲۲۹۹۸۶رفع نم و خرابی، لوله کشی گچکاری تهران-
ساختمان نوید۰۲۱-۸۸۸۳۲۶۸۰۰۲۱-۴۴۶۷۴۸۰۵بازسازی، بنایی، رفع نم حمان و توالتتهران-
ساختمان آرین۰۲۱-۲۲۳۲۱۰۹۱۰۲۱-۸۸۵۲۳۱۱۰لوله کشی، رفع نم بدون خرابی با تضمینتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۸۴۳۵۴۰۹۳۶۴۶۰۸۲۰۱رفع نمتهران-
رفع نم ۰۲۱-۴۴۴۷۷۵۷۰۰۹۱۹۰۲۰۰۰۲۵لوله بازکنی و رفع نم، تشخیص با دستگاه ، بدون خرابی ، ترمیم لوله و بناییتهران-
خدمات امین۰۲۱-۲۲۶۳۶۶۵۴۰۲۱-۸۸۴۲۴۷۳۵ رفع نم و چکه، لوله بازکنی، لوله کشی، بناییتهران-
رفع نم با دستگاه۰۲۱-۴۴۰۳۰۶۲۱۰۲۱-۶۶۸۸۱۴۹۷گرفتگی و ترکیدگی لوله رفع نم، توالتتهران-
رفع نم۰۲۱-۲۲۷۵۹۲۶۵۰۲۱-۴۴۲۹۳۵۸۴رفع نم، بازسازی، لوله کشی، سرویس کولر، جوشکاریتهران-
خدمات ساختمانی امیر۰۲۱-۷۷۶۴۶۰۳۸۰۹۱۲۲۳۴۷۸۴۳رفع نم با مواد بدون تخریب , لوله کشی ، سرامیک ، گچ , ایزوگام،بنائی،تعمیرات،بازسازی تهران-
-۰۲۱-۷۷۵۷۰۷۶۰۰۹۱۲۵۴۳۱۰۷۱رفع نم حمام وتوالت , بدون خرابی بامواد،تشخیص , ترکیدگی بادستگاه نشت یاب , بنائی،لوله بازکنی،لوله کشی،کاشیتهران-
-۰۲۱-۸۸۵۷۲۵۴۰رفع نم و چکه - لوله بازکنی , لوله کشی - بناییتهران-
-۰۲۱-۳۳۱۶۷۲۷۰۰۹۱۲۵۹۵۷۴۰۸رفع رطوبت - کلیه کارهای بنایی - لوله بازکنی , تخلیه چاه تهران-
-۰۲۱-۶۶۰۳۰۹۴۸۰۹۱۲۲۷۰۳۶۲۷رفع نم و لوله بازکنیتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۱۹۷۵۴رفع نم حمام و توالت -بنایی،گچ،سرامیک،لوله کشی تهران-
-۰۲۱-۴۴۴۴۶۵۲۶رفع نم با دستگاه نشت یاب , لوله بازکنی - ترمیم و بناییتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت