تلفن سایت

لیست زیرمجموعه بنایی

نمایش 61-90 از 96 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
ساختمانی سبلان۰۲۱-۲۲۳۵۵۳۹۶۰۹۱۲۸۰۳۰۵۵۸مجری کنیتکس، رنگ نما، بلکا ، تغییرات , و تعمیرات کلی ساختمانتهران-
-۰۲۱-۳۳۳۶۳۹۸۲۰۹۳۶۴۳۸۱۴۱۵کلیه کارهای بنایی - تعمیرات , تغییرات رفع نم حمام توالت کاشی کاری , تخلیه چاه کلیتهران-
- ۰۹۱۲۲۷۹۲۰۶۰تعمیرات - سنگ کاری , سرامیک کف،کاشی چسبی،سنگ آنتیکتهران-
- ۰۹۱۲۷۲۴۷۹۲۴تعمیرات و تغییرات ساختمان , کلی و جزئی با نقاشی تهران-
- ۰۹۱۲۴۷۵۲۹۵۲سفت کاری،سیمانکار،جدول کاری , سنگ کاری کف و موزائیک , بامصالح و غیره .تهران-
-۰۲۱-۸۸۴۷۲۹۷۲۰۹۳۹۴۲۴۵۷۵۲تعمیرات تغییرات , کاشی کاری ، سرامیک , سیمان کاری و رفع نم تهران-
-۰۲۱-۸۸۲۱۲۵۶۰۰۹۱۲۸۰۹۸۸۴۶انجام کلیه کارهای , ساختمانی , طراحی،تخریب،تعمیرات،تغییرات , با استخر و سونا و جکوزیتهران-
-۰۲۱-۷۷۲۶۵۶۹۵۰۹۱۲۵۳۰۵۴۹۰تعمیرات تغییرات , گچکاری ،ابزار ،کاشیکاری , رفع نم حمام و دستشوییتهران-
-۰۲۱-۷۷۶۹۷۵۶۱۰۹۳۰۲۱۰۲۰۸۳رفع نم و بو و چکه , کلیه امور بنایی کلی وجزئی , بازسازی تغییرات تعمیراتتهران-
-۰۲۱-۳۳۱۸۱۷۴۲رفع نم تخریب , خرده کاری , کلیه کارهای بناییتهران-
- ۰۹۱۹۰۰۹۹۰۲۴تغییرات- تعمیرات(کلی،جزیی) , برطرف کردن نم وایزوگام کاری , کاشی،سرامیک،سیمان وموزاییکتهران-
-۰۲۱-۷۷۱۴۳۴۵۸۰۹۱۹۰۸۲۶۰۳۲انجام کلیه کارهای ساختمانی , سنگ،کاشی،سرامیک،ایزوگام , رفع نم حمامتهران-
دفتر ساختمانی سعید۰۲۱-۶۶۲۱۲۴۰۹۰۹۳۷۹۶۵۲۲۶۳تعمیرات - تغییرات , پیمان کاری،سنگکاری ، کاشیکاری , رفع نم حمام وتوالت بدون خرابی , وکلیه خدمات ساختمانیتهران-
خدمات ساختمانی عدالت۰۲۱-۸۸۸۹۸۹۷۰تعمیرات ساختمان کلی وجزئی،نقاشی , آیفون تصویریتهران-
- ۰۹۱۹۰۰۷۴۶۲۹تعمیرات،بنایی، پیچ و رول پلاکتهران-
دکورنگ۰۲۱-۷۷۲۰۱۱۴۵۰۹۱۲۶۷۷۸۱۱۷تعمیرات و تغییرات ساختمانی. گچ کاری و بناییتهران-
شادمهر۰۲۱-۷۷۷۹۷۴۰۹بنایی، گچبری ،ارک و ...تهران-
پیشگامان۰۲۱-۸۸۹۳۳۳۶۸۰۹۱۲۲۷۸۳۴۸۰بنایی، کاشی و نقاشیتهران-
-۰۲۱-۳۳۳۵۲۲۱۸۰۹۱۲۸۸۸۲۱۲۴تمام امور بناییٰ، گچکاری تهران-
تغییرات و تعمیرات۰۹۱۲۳۷۲۳۲۱۳۰۹۳۸۳۷۲۳۲۱۳تغییرات و تعمیرات ساختمان تهران-
مومنی۰۹۱۸۷۹۱۷۷۳۱۰۹۱۸۷۹۱۷۷۳۱بنایی و سیمانکاری تهران-
بنایی بازسازی۰۲۱-۸۸۴۳۳۱۷۸۰۹۱۹۶۳۱۰۲۲۲۶بنایی بازسازی، گچ کاری، کاشی و سرامیک کاری تهرانشمال
مصالح ساختمانی شوقیان۰۲۱-۷۷۶۷۹۲۱۳۶۰۹۱۲۹۳۴۳۴۲۳ارائه و تحویل سریع مصالح ساخت تهران-
رضا پارسائی۰۲۶-۳۶۵۱۱۰۴۰۰۹۱۲۱۶۷۵۶۰۱بنایی، گچکاری، گچبری، ابزار، دکور، نورمخفی، سفیدکاریتهران-
پويا دال۰۲۱-۸۸۵۱۸۲۵۶۹۱۱۵۸۰۰۳۰۰توليد بلوك سبك و اجراي ديوارچينيتهران-
هیبت علی لطفی ۰۲۱-۳۳۴۹۶۹۴۷۰۹۱۲۴۵۹۰۲۷۴بنای سنگ کاری ،سرامیک، کاشی کاریتهران-
حسن قلیپور۰۹۳۳۲۵۳۴۱۳۱۰۹۳۳۲۵۳۴۱۳۱گچکاری وابزار زنی ورابیس ودکور وارک تهران-
خانه سپید۰۹۱۲۶۹۰۳۲۸۴۰۹۱۲۶۹۰۳۲۸۴انواع خدمات ساخت و سازتهرانشرق
رامین قربانی۰۲۱-۵۶۱۷۵۰۱۶۰۹۱۹۷۱۳۶۵۴۷سفت کاری و نازک کاری ساختمان و اجرای محوطه سازیتهران-
خدمات ساختمانی نیک۴۴۱۲۶۵۱۴۰۹۳۵۱۶۴۰۶۴۳بنایی، اجرای دیوار چینیتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت