تلفن سایت

لیست زیرمجموعه بازسازی

نمایش 1-30 از 124 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
امین فارسیجانی۰۸۶-۳۲۲۲۹۷۷۲۰۹۱۸۷۶۲۵۶۸۶مرمت و بازسازیاراک-
میلاد رحیمیان۰۹۱۸۳۶۷۱۳۰۰۰۹۱۸۳۶۷۱۳۰۰اجرای ۰ تا ۱۰۰ سازه های فولادی بتنی و بازسازی اراک-
احسان۰۹۱۳۱۲۸۲۶۱۰۰۹۱۳۱۲۸۲۶۱۰پیمانکاریاصفهان-
جراحی ساختمان۰۹۱۲۳۷۶۳۷۳۳۰۹۱۵۳۱۹۱۹۹۶تخریب و بازسازی اعم از لوله کشی نقاشی، سنگ و سرامیک، جوشکاری و ...تهران-
تعمیرات و تغییرات۰۲۱-۲۲۹۵۱۱۷۰۰۲۱-۷۷۸۰۰۰۷۵ تعمیرات تغییرات و بازسازی، ارک، اپن، گچبری، نقاشی، کابینتتهران-
مهندسی شهر۰۲۱-۸۸۷۰۷۳۲۷۰۲۱-۸۸۷۲۴۳۲۹باز سازی و نوسازی کلی و جزئیتهران-
دارکوب۰۲۱-۸۸۲۴۹۲۸۴۰۹۱۲۳۳۵۴۸۱۰طراحي و اجراي دكوراسيون داخلی، صفر تتا صد، کاغذ دیواری و ...تهرانشمال
بازسازی ساختمان۰۹۱۲۵۰۹۲۵۰۵۰۹۱۲۵۰۹۲۵۰۵بازسازی ساختمان تهران-
قانع۰۲۱-۸۸۹۳۴۳۱۷۰۹۱۲۵۴۷۱۹۰۱کلیه کارهای دکوراسیون داخلی و بازسازی تهران-
آپادانا۰۲۱-۲۲۸۵۳۰۵۸۰۹۱۲۲۰۰۵۳۳۴بازسازی کامل با مصالحتهران-
آتیه نگر آروند۰۹۱۲۱۰۵۷۱۹۶۰۹۱۲۱۴۹۷۹۲۶بازسازی و نوسازی، مسکونی و ادرایتهران-
ثامن۰۲۱-۳۳۱۹۰۳۳۷۰۹۱۲۳۷۷۹۱۰۵بازسازی ، تعمیرات ، تغییراتتهران-
پرکوک سازان۰۲۱-۷۷۲۴۱۹۸۰۰۹۱۲۶۷۶۵۷۸۵تغییرات بازسازی و نوسازیتهران-
نیک نیارش۰۲۱-۲۶۳۲۱۸۱۰۰۹۱۲۷۸۰۸۳۰۷بازسازی مدرنتهران-
مهندسین مشاور مدرن۰۲۱-۴۴۷۳۱۰۴۰۰۹۱۹۴۴۸۰۰۸۳بازسازی. طراحی. نظارت و اجراءتهران-
تعمیرات کلی و جزئی۰۲۱-۶۶۳۸۰۹۶۹۰۹۱۲۳۷۹۷۰۵۳تغییرات و بازسازی کامل ساختمانتهران-
بازسازی تعمیرات۰۲۱-۸۸۶۰۶۲۴۷۰۹۱۲۳۹۵۰۷۷۹بازسازی و نوسازی ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری به صورت کلیتهران-
کلیه امور ساختمانی ۰۲۱-۷۷۲۴۸۰۳۳۰۹۱۹۳۲۳۲۳۳۷بازسازی، تعمیرات، نقاشیتهران-
شهر آذین۰۲۱-۲۶۷۶۱۷۳۶۰۹۱۲۱۰۱۲۰۲۵بازسازی اصولی و مهندسی، انجام کلیه امورساختمانیتهران-
بازسازی و دکوراسیون۰۲۱-۸۸۴۶۶۰۲۴۰۲۱-۸۸۴۶۲۵۷۳بازسازی و طراحی، طراحی لابی، و نماتهران-
طراحان جام۰۲۱-۲۲۷۳۳۷۹۸۰۹۱۲۶۸۳۹۷۰۴بازسازی وطراحی داخلی تخصصیتهران-
بازسازی۰۲۱-۴۴۱۵۶۵۰۸۰۹۱۲۳۰۵۳۴۷۶بازسازی، نوسازی، کناف، سرامیک، گچبری، نقاشیتهران-
گروه مهندسی فرگام۰۲۱-۲۲۰۵۷۲۱۲۰۹۱۲۶۵۹۴۷۲۶طراحی و نظارت، نما و دکوراسیون داخلیتهران-
طراحی، بازسازی۰۲۱-۲۲۹۰۲۸۳۴۰۹۱۲۶۷۲۶۷۷۵طراحی و بازسازی، نوسازی، دکوراسیون داخلیتهران-
لوکس دکور۰۲۱-۴۴۰۰۹۳۲۸۰۹۱۲۳۸۷۱۰۱۵طراحی دکور دکوراسیون داخلی، مسکونی ، اداری ، تجاری ویلاتهران-
بازسازی تعمیرات۰۲۱-۷۷۸۰۸۲۱۵۰۲۱-۷۷۸۰۸۲۱۵بازسازی، نوسازی، مسکونی، اداری ، تجاری، …تهران-
بازسازی آرت۰۲۱-۸۸۸۸۳۹۸۲۰۹۱۲۱۳۴۶۸۲۵نوسازی و بازسازی و کلیه کارهای ساختمانیتهران-
مهندسین نقش هنر عتیق۰۲۱-۲۲۲۳۶۳۷۴۰۹۱۲۴۳۷۸۰۱۸بازسازی ساختمان . استخر، سونا، مدیریت طرح و اجراتهران-
بازسازی نوسازی۰۲۱-۳۳۳۰۰۳۲۸۰۹۱۲۶۱۸۵۵۷۵بازسازی، تغییرات و تعمیراتتهران-
گروه معماری هنر صنعت ۰۲۱-۲۲۳۲۲۹۹۵۰۹۱۲۳۸۶۹۲۰۰بازسازی و تعمیرات، دکوراسیون داخلیتهران-
برو به صفحه:
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت