تلفن سایت

لیست زیرمجموعه تعمیرات آسانسور

نمایش 1-30 از 88 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
مؤذنی۰۱۸۱-۴۲۴۰۳۴۰۰۹۱۱۸۸۱۵۱۲۱طراحی وفروش انواع آسانسور و بالابر کششی و هیدرولیک تعمیر و نگهداریبندر انزلی-
محمودی۰۲۱-۲۲۰۲۱۴۱۹۰۹۳۹۳۰۵۷۴۰۳فروش ، نصب و راه اندازی انواع آسانسور و پله برقیتهران-
فراز زاگرس۰۲۱-۲۲۱۲۵۵۳۲-مشاوره -فروش- نصبتهران-
بالابر سازان آزادی۰۲۱-۲۲۱۴۳۵۶۱۰۹۱۲۳۰۹۸۴۱۲بالابر-آسانسورتهران-
اوج فراز پیام۰۲۱-۲۲۱۴۳۸۲۷۰۹۱۲۲۸۸۸۴۵۵سرویس ونگهداری تهران-
ایمن سازان شایان- آسانسور۰۲۱-۲۲۱۴۷۴۳۱۰۹۱۲۴۲۵۶۲۷۵آسانسور، بالابرهای پیش ساخته، بسیارشیک، مغازه ای، معلول بر، غذابر، نصب۱روزهتهران-
آسانسور وبالابر جنرال۰۲۱-۲۲۲۲۵۹۱۹۰۹۱۲۱۴۰۵۹۴۴ سرویس ونگهداریتهران-
پویا صنعت صعود۰۲۱-۲۲۳۵۲۴۰۰۰۹۱۲۳۱۳۳۴۶۰طراحی، فروش، نصب، سرویس، نگهداری و بازسازی انواع آسانسورتهران-
رعدسان آسانسور۰۲۱-۲۲۳۷۰۵۵۹۰۹۱۲۱۱۸۰۱۷۲صنایع، فروش، نصب، تعمیرونگهداری، همراه با اخذ تائیدیه، نقد و اقساطتهران-
اندیشه کار آمد۰۲۱-۲۲۵۰۱۷۷۶۰۹۱۲۷۲۲۳۷۲۰طراحی، مشاور، فروش و راه اندازی و نصب، سرویس و نگهداری انواع آسانسورتهران-
کسری صعود۰۲۱-۲۲۷۵۵۵۳۶-آسانسور - بالابرتهران-
توان نگین۰۲۱-۲۲۷۹۱۷۴۹۰۹۱۲۵۲۳۹۲۴۱طراحی - فروش- نصبتهران-
شهاب آسانسور۰۲۱-۲۲۸۵۶۸۲۶۰۲۱-۲۲۸۵۶۸۲۶فروش، طراحی و نصب، سرویس و نگهداری، تعمیراتتهران-
علي گلشني۰۲۱-۲۶۱۱۵۳۴۴۰۹۱۲۱۰۷۵۸۸۰فروش، نصب، نظارت و نوسازیتهران-
آسا تک الوند۰۲۱-۲۶۲۰۷۳۷۶۰۹۱۹۷۹۳۵۷۰۴آسانسور و پله برقیتهران-
آرام آسانبر زمان ۰۲۱-۲۶۳۱۲۱۵۵۳۰۲۱-۲۶۳۱۲۱۵۴فروش، نصب، باز سازی، سرویس و نگهداریتهران-
تکنو بالابر تهران۰۲۱-۲۶۷۰۰۰۶۷۰۹۱۹۴۸۷۲۴۵۱سرویس و نگهداریتهران-
سعادت فرازاسمان۰۲۱-۳۳۱۳۹۶۷۵۰۹۱۲۷۹۸۷۹۹۱فروش، نصب، سرویس و نگهداریتهران-
تخت جمشید پارسیان۰۲۱-۳۳۲۵۲۳۱۷۰۹۳۲۹۴۰۳۹۳۹تهیه نقشه آهن کشی، سرویس طبقه تهران-
آلگرو آسانسور۰۲۱-۳۳۳۰۸۸۰۶-۷۰۲۱-۳۳۳۰۸۸۰۶سرویس و نگهداری انواع آسانسورتهران-
اورامان نگین پرند۰۲۱-۳۳۳۲۷۳۹۶۰۹۱۲۲۸۳۳۹۶۶فروش- نصب آسانسورتهران-
آسانسور میلاد۰۲۱-۳۳۶۵۵۳۸۷۰۹۱۲۶۵۸۳۲۹۰تعمیر- نگهداری- بازسازیتهران-
اورست۰۲۱-۴۴۰۱۴۶۹۳-طراحی و مونتاژتهران-
آسانسور اورست۰۲۱-۴۴۰۱۴۹۶۳۰۹۱۲۳۷۱۴۲۹۸عضورسمی سندیکای آسانسور، خرید قطعه از شما، نصب و استاندارد و نگهداری ازما تهران-
سپید آسانبر البرز۰۲۱-۴۴۰۷۲۶۸۱۰۲۱-۴۴۰۷۲۶۸۱فروش، نصب، تعمیر و نگهداری،انواع آسانسور و پله برقی تهران-
آسانسور فراز۰۲۱-۴۴۲۳۳۸۷۳۰۹۱۲۴۰۵۰۱۸۴فروش، نصب، سرویستهران-
سعادت فراز جهان۰۲۱-۴۴۲۴۹۱۶۰۰۹۱۲۱۷۵۱۸۳۹سرویس، نگهداری، فروش، نوسازی، نصب درایوتهران-
آسان بالابر میلاد۰۲۱-۴۴۲۵۴۷۰۰۰۹۱۲۵۳۵۵۱۵۴فروش - نصب- سرویستهران-
پاسارگاد۰۲۱-۴۴۲۶۸۴۰۴۰۹۱۲۲۴۹۶۳۲۰سرویس نگهداری تهران-
توکا گستر آریا۰۲۱-۴۴۲۸۷۷۰۸۰۹۱۲۱۵۴۸۰۳۸فروش ، نصب و نگهداری آسانسورتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت