تلفن سایت

لیست زیرمجموعه تیرچه (سفال-فلزی)

نمایش 1-30 از 61 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
تک تیرچه تهران ۰۲۱-۷۷۰۱۱۲۱۰۰۹۱۲۸۲۰۰۱۷۰فوندوله و کرومیت تهران-
-۰۲۱-۵۶۲۷۵۸۹۳۰۹۱۲۶۵۳۲۲۷۰تیرچه کرومیت و فوندولهتهران-
-۰۲۱-۸۸۷۴۱۴۴۲۰۹۱۲۱۰۹۴۱۱۷تیرچه فلزی-فندله-اجراتهران-
-۰۲۱-۶۶۸۴۴۳۴۹۰۹۱۲۷۹۲۸۰۲۸تولید تخصصی تیرچهتهرانمرکز
-۰۲۱-۷۷۱۱۱۴۳۳تیرچه فلزی و کرومیتتهرانمرکز
-۰۲۱-۸۸۷۴۱۴۴۲۰۹۱۲۲۳۶۲۰۹۸تیرچه فلزی- سفالیتهرانمرکز
آجر خراساني۰۹۱۳۱۱۹۴۶۶۳آجرهاي سفال تيغهاصفهان-
آذر فوم پایتخت۰۹۱۲۳۰۹۵۱۹۵تولید فوم سقفی و تیرچه کرومیت , اجرای سقف بامصالح وبدون مصالحتهران-
آذران تیرچه۰۲۱-۷۷۱۱۷۷۳۲۰۹۱۲۱۰۰۵۰۸۳ تولیدکننده تیرچه فوندوله ای - فلزیتهرانمرکز
آرمان شهر۰۲۱-۳۳۳۰۶۵۸۳تولید کننده انواع , تیرچه فوم سفالتهران-
آرین سازه۰۲۱-۶۶۹۰۶۱۰۰تیرچه فلزی- اجراتهران-
آکام ساز مبنا۰۲۱-۸۸۵۱۳۶۶۷۰۹۱۲۲۲۳۱۱۳۲تولید کننده انواع تیرچه , ( سفالی - فلزی ) تهران-
ایران فوم گستر۰۲۱-۲۲۵۱۱۷۳۵۰۹۱۲۱۴۸۶۱۹۱انواع تیرچه ،کرومیتی , یونولیت سقفیتهران-
ایفا تیرچه۰۲۱-۴۴۲۴۹۳۲۶تیرچه کرمیت ، سفالی , طراح مجری سازنده , اجرای سقف با مصالحتهران-
بازار تیرچه خاوران (جهانگیری)۰۲۱-۷۷۸۶۱۴۲۱۰۹۱۲۵۴۰۶۸۳۸اجرای سقف با مصالح وبدون مصالحتهرانمرکز
بلوک سبک شاهین۰۲۱-۵۶۳۹۱۲۰۲-۳۰۹۱۲۴۲۲۲۱۵۲فروش بلوک سبک تهران-
بوربور۰۹۱۹۵۷۴۱۰۵۷تولید کننده تیرچه پاشنه بتنی با استفاده از خرپای پیش ساخته ماشینیتهران-
پارس غرب کرومیت۰۲۱-۶۶۵۲۳۹۵۵۰۹۱۹۲۰۷۶۲۳۵ تولیدکننده تیرچه فلزی،سفالیتهرانمرکز
پایا۰۲۱-۶۶۹۷۸۶۷۸۰۹۱۲۲۲۷۱۹۸۴تولید کرومیت- اجراتهران-
تاپ تیرچهTS۰۲۱-۸۸۹۵۴۲۵۰۰۹۱۲۱۸۸۴۲۵۰تولید نظارت و اجرا , (فلزی وسفالی)تهران-
تک تیرچه توسعه۰۲۱-۷۷۰۱۱۲۰۹۰۹۱۲۲۹۳۰۳۴۸تیرچه فلزی و کرومیتتهرانمرکز
تهران سقف ۰۲۱-۵۵۲۴۰۰۲۲۰۹۱۲۲۷۰۱۶۸۵اجرای سقف کرمیت با مصالح , تولید تیرچه کرمیت و سفالی ,تهران-
تیرآبتین سازه۰۲۱-۵۶۷۱۵۳۰۳۰۹۱۲۵۹۱۰۰۲۰تولیدکننده تیرچه های سفالیتهران-
تیرآبتین سازه۰۲۱-۵۶۷۱۵۳۰۳۰۹۱۲۵۹۱۰۰۲۰تولیدکننده تیرچه های سفالیتهرانجنوب
تیرچه آرمان۰۲۱-۶۶۳۱۳۱۶۹۰۹۱۲۳۷۶۷۵۳۶تولید انواع تیرچه سفالی-فلزی- اجراتهران-
تیرچه افق۰۲۱-۵۵۵۱۶۰۲۶۰۹۱۲۷۳۴۸۰۷۴فلزی - تیرچه فوندوله ایتهران-
تیرچه پایتخت۰۲۱-۵۵۵۳۳۵۰۵۰۹۱۲۴۸۵۸۲۵۵سفالی- فلزی- اجرای سقفتهران-
تیرچه پرشین۰۲۱-۶۶۶۸۳۲۴۱۰۹۱۲۷۳۳۸۰۴۱تولید کننده انواع تیرچه , فلزی سفالی و فوم سقفی , تیغهتهران-
تیرچه پیمان۰۹۱۲۱۲۰۳۶۸۴اجرای سقفتهران-
تیرچه تام۰۲۱-۸۸۱۷۲۶۹۷۰۹۱۲۳۰۸۱۷۶۷تولید و اجرای سازه های بتنی و فلزیتهرانمرکز
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت