تلفن سایت

قیمت مصالح : پوکه (صنعتی و معدنی)

نمایش 1-12 از 12 نتیجه
عنوان محصولمحل معدنوزن هر متر مکعب (کیلوگرم)قیمت درب معدن (تومان)قیمت درب انبار (تومان)
پوكه سفيد عدسیبستان آباد۷۵۰۱۴۵۰۰-
پوكه سفيد مخلوطبستان آباد-۷۲۱/۵۰۰-
پوكه سفيد نخودیبستان آباد۷۰۰۱۵۰۰۰-
پوكه ماسه ای بلوکیبستان آباد-۸۵۰۰۰-
پوکه درشتپوکه صنعتی لیکا۳۰۰-۶۰۴۰۰
پوکه قروه بادامیسنندج کردستان۵۵۰۱۰۰۰۰-
پوکه قروه فندقیسنندج کردستان۶۰۰۱۳۰۰۰-
پوکه قروه ماسه ایسنندج کردستان۹۰۰-۱۰۰۰۰ تنی
پوکه قروه نخودیسنندج کردستان۶۵۰۱۸۰۰۰-
پوکه متوسطپوکه صنعتی لیکا-۸۴۰/۷۵
پوکه مخلوطپوکه صنعتی لیکا۳۸۰-۷۲۱۵۰
پوکه نرم و ریزپوکه صنعتی لیکا۶۰۰-۷۶۷۰۰
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت