تلفن سایت

مشخصات آپارتمان‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی

تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۷

دنیای اقتصاد : بودجه متعارف خانه اولی‌ها برای ورود به بازار مسکن کنونی به منظور تملک یک واحد حدود ۶۰ مترمربعی، ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون است، اما خانه‌هایی که در نیمه اول تیرماه در این محدوده قیمتی در مناطق متوسط شهر معامله شده‌اند، عمدتا سن بنایی بیش از ۱۵ سال دارند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شرط سن بنا برای وامی که شبکه بانکی به خانه اولی‌ها پرداخت می‌کند، ۱۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی است. این در حالی است که در اغلب آگهی‌های ملکی سن بنا بر اساس تاریخ پایان کار اعلام می‌شود و در نتیجه ممکن است در نگاه اول، یک خانه مناسب خانه اولی‌ها به‌نظر بیاید اما در مرحله تحقیق و بررسی دقیق و مشاهده مستندات، مشخص می‌شود که ملک مذکور سن بنایی بیش از آنچه اعلام شده دارد. از این‌رو دقت‌نظر درباره سن بنای واقعی برای خانه اولی‌ها بسیار ضروری است، چراکه در غیر این‌صورت ممکن است ناگزیر به پرداخت ضرر و زیان شوند.

نگاهی به معاملات آپارتمان‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی در تهران طی روزهای سپری شده از تیر ماه نشان می‌دهد در این بازه قیمتی یافتن آپارتمانی که شرط سن بنای ۱۵ سال را داشته باشد، دشوار شده و در نتیجه تعدادی از آپارتمان‌های متناسب با بودجه خانه اولی‌ها، نصیب گروهی که قصد تبدیل به احسن از بابت بهبود متراژ مسکن را داشته‌اند و نیز متقاضیان سرمایه‌ای شده است. این دو گروه عمدتا از تسهیلات بانکی برای خرید خود استفاده نمی‌کنند و در نتیجه نگرانی از بابت سن بنا برای دریافت وام را ندارند. در جدول زیر مشخصات آپارتمان‌های معامله شده در دو هفته اول تیر ماه که قیمت آنها بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و سن بنای آنها حداکثر ۱۵ سال بوده و عمدتا توسط خانه اولی‌ها خریداری شده، گردآوری شده است.

07-02

منبع: دنیای اقتصاد


نظر بدهید:

نام دریای جنوبی ایران چیست؟
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت