تلفن سایت

کاهش سهم رهن در اجاره مسکن بزرگ‌متراژ

تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۷

دنیای اقتصاد : فایل‌های معرفی شده به بازار اجاره واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ در شهر تهران با کاهش سهم مبلغ رهن در مقابل افزایش سهم اجاره ماهانه روبه‌رو شده است.
 

به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی روزهای اخیر اغلب فایل‌های معرفی شده به بازار اجاره مسکن که مساحتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع دارند با شرایط وزن بیشتر اجاره ماهانه در مقابل مبلغ رهن به متقاضیان پیشنهاد شده‌اند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر تعداد فایل‌های رهن کامل یا فایل‌هایی که در آنها وزن رهن از مبلغ اجاره ماهانه بیشتر بود تعداد قابل توجهی از فایل‌های پیشنهاد شده به بازار اجاره  مسکن بزرگ متراژ را دربرمی‌گرفت؛ اما در شرایط فعلی فایل‌هایی که طی روزهای اخیر به بازار اجاره این گروه از واحدها معرفی شده‌اند اغلب با فرمول ترکیبی رهن به علاوه اجاره ماهانه و با سهم بیشتر اجاره ماهانه در برابر سهم مبلغ رهن به مستاجران و متقاضیان بازار اجاره عرضه شده‌اند.

در شرایط فعلی هر چند متقاضیان بازار اجاره واحدهای بزرگ‌متراژ هم قادر به جست و جو و یافتن واحدهای اجاره‌ای با شرایط رهن کامل هستند اما میزان این فایل‌ها در مقایسه با واحدهای اجاره‌ای با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع، کمتر است؛ این در حالی است که طی دو سال گذشته این نسبت برعکس بود. یعنی در حالی که به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی عمده مالکان واحدهای کوچک‌متراژ و میان‌متراژ نسبت اجاره ماهانه در مقابل رهن را افزایش داده و از تعداد فایل‌‌های رهن کامل در بازار مسکن کاستند، اما در بازار اجاره واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ (با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع) تنوع قابل قبولی از فایل‌های رهن کامل وجود داشت؛ این در حالی است که در شرایط فعلی به دلیل آنکه بخش قابل توجهی از واحدهای عرضه‌شده به بازار اجاره آپارتمان‌های کوچک‌متراژ و میان‌متراژ از سوی افرادی صورت گرفته است که واحد را به تازگی خریداری کرده و برای جبران کمبود نقدینگی خود ناچار به رهن واحد شده‌اند، این نسبت در بازار این گروه از واحدها بهبود یافته است؛ در مقابل، هم‌اکنون تعداد فایل‌های رهن کامل در بازار واحدهای اجاره‌ای با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع کاهش یافته است.

07-02

منبع: دنیای اقتصاد


نظر بدهید:

پایتخت ایران چه شهری است؟
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت