تلفن سایت

لیست زیرمجموعه حفاری چاه

نمایش 31-43 از 43 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
-۰۲۱-۸۸۳۱۶۳۶۰۰۹۱۲۳۹۷۵۸۴۶حفاری چاه , کول گذاری ، طوقه چینی , با مصالح و حمل خاکتهران-
-۰۲۱-۲۲۰۶۳۰۹۱۰۹۱۲۲۱۸۲۸۸۴حفاری چاهتهرانشمال
-۰۹۱۲۴۱۵۷۲۶۴حفرچاه ساختمان ، فاضلاب , چاه آب،حفرکانال وتخریب ساختمان , تعمیرچاه قدیمیتهران-
-۰۲۱-۲۲۶۹۶۰۲۰تخلیه چاه، سپتیک وحفرچاه , لایروبی و بازسازی چاه کهنهتهرانشمال
آریا نوین۰۲۱-۵۵۹۲۵۶۲۳۰۹۱۲۵۰۹۶۳۰۶حفاری و نیلینگتهران-
تضمین۰۲۱-۲۲۶۴۳۰۱۵تخلیه چاه- لوله بازکنی- ریزش چاه-تراش چاهتهران-
حفرچاه آب و فاضلاب ارت۰۲۱-۸۸۸۳۵۵۰۲حفاری چاهتهرانمرکز
رضانیا۰۲۱-۶۶۰۶۴۷۰۷۰۹۱۲۲۱۳۴۸۸۶حفاری چاهتهران-
سپیدیاس راگا۰۲۱-۳۳۷۷۵۸۵۲۰۹۱۲۳۹۶۱۴۴۰حفر همه نوع چاه , تعمیرات و لایروبی تهرانجنوب
محمدزاده۰۹۱۲۴۵۰۵۵۸۴۰۹۱۲۴۵۰۵۵۸۴حفاری چاه سراسر ایران-
مهندس آرمین سهامی۰۲۱-۸۸۹۸۴۳۸۰۰۹۱۹۹۵۲۳۴۸۴۱ - حفاری چاه فاضلاب و چاه آبی ۲ - تعمیرچاه فرسوده طوقه چینی ۳ - حفاری کانال به صورت فوری ۴ - لایروبی چاه کف تراشی چاه ۵ - لایروبی کانال فاضلاب و چاهتهرانمرکز
مهندس جليلي۰۲۱-۸۸۱۰۰۸۹۳۰۹۳۹۹۴۳۲۷۹۵اجرای چاه ارت و تست تهران-
نوری ۰۹۱۹۵۷۳۷۲۹۴حفرچاه ساختمان ، فاضلاب , چاه آب،حفرکانال وتخریب ساختمان , تعمیرچاه قدیمیتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت