تلفن سایت

لیست اخبارشناسنامه فنی ساختمان و دستورالعمل صدور آن ابلاغ شد!!۲۸ مهر ۱۳۹۵

...

چرا بازار املاک کلنگی کم‌ رونق است؟۲۷ مهر ۱۳۹۵

...

سه‌گام عمده در مسیر رونق۲۵ مهر ۱۳۹۵

...

تغییرات در نمای ساختمان۴ مهر ۱۳۹۵

...

نکات جالب در مورد برج میلاد ۳ مهر ۱۳۹۵

...

نسل جديد رول پلاك۳ مهر ۱۳۹۵

  نسل جديد رول پلاك   با توجه به استفاده انواع پيچ ھا برای اتصال انواع وسايل روی ديوارھای مختلف و استفاده روز افزون از آجرھای سفالی و ساير ديوار ھای پيش ساخته متخلخل شبكه دار، تقريبا استفاده از رول پلاك ھای معمولی در حال حاضر جوابگوی استحكام اتصال نمی باشد زيرا مكانيزم باز شدن و سفت شدن رول پلاك ھای موجود معمولی در بازار كه بر مبنای عملكرد گوه ای و اصطكاكی مي باشد در ديوارھای مشبك و سفالی به دليل وجود حفره در آجر و ديوار عملكرد مناسبی نخواھد داشت و باعث شل شدگی و انهدام اتصال می گردد لذا نصب ق...

telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت