تلفن سایت

لیست زیرمجموعه رفع نم

نمایش 1-30 از 46 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
-۰۲۱-۷۷۵۵۳۲۵۴رفع نم -سرامیک- لوله کشیتهران-
-۰۲۱-۴۴۰۴۶۲۷۴رفع نم-لوله بازکنیتهران-
-۰۲۱-۲۲۸۸۶۸۴۷رفع نم- لوله کشی- لوله بازکنیتهران-
-۰۲۱-۸۸۵۷۲۵۴۰رفع نم و چکه - لوله بازکنی , لوله کشی - بناییتهران-
-۰۲۱-۴۴۲۱۹۷۵۴رفع نم حمام و توالت -بنایی،گچ،سرامیک،لوله کشی تهران-
-۰۲۱-۴۴۴۴۶۵۲۶رفع نم با دستگاه نشت یاب , لوله بازکنی - ترمیم و بناییتهران-
-۰۲۱-۸۸۱۴۵۴۹۰رفع نم و چکه , تشخیص ترکیدگی, لوله بازکنی - لوله کشی - بناییتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۴۹۴۵۴ ترکیدگی لوله،و ترمیم لوله کشی , رفع نم ، چکه ، رطوبت بدون خرابیتهرانمرکز
رفع نم تضمینی۰۲۱-۲۲۶۸۴۵۱۷۰۲۱-۴۴۲۱۱۷۸۳لوله کشی آب، رفع نم، شوفاژ، ترمیم، رفع گرفتگی لولهتهران-
رفع نم۰۲۱-۲۲۷۵۹۲۶۵۰۲۱-۴۴۲۹۳۵۸۴رفع نم، بازسازی، لوله کشی، سرویس کولر، جوشکاریتهران-
تشخیص ترکیدگی۰۲۱-۲۶۴۰۰۰۳۰۰۲۱-۴۴۴۴۶۵۲۶رفع نم و بو انسداد لوله، لوله کشی، بناییتهران-
ساختمان نوید۰۲۱-۸۸۸۳۲۶۸۰۰۲۱-۴۴۶۷۴۸۰۵بازسازی، بنایی، رفع نم حمان و توالتتهران-
پویا۰۲۱-۲۲۴۶۱۲۷۳۰۲۱-۴۴۸۰۴۷۴۵لوله باز کنی و رفع نم با دستگاه ترمیم کننده تهران-
رفع نم۰۲۱-۸۸۸۹۱۲۷۷۰۲۱-۵۵۵۴۲۶۶۵رفع نم و نشت یابی، لوله کشیتهران-
رفع نم تضمینی۰۲۱-۲۲۹۸۱۵۸۵۰۲۱-۵۵۷۰۵۳۸۱رفع نم و چکه، گرفتگی لوله کشی و تعمیرات بناییتهران-
رفع نم با دستگاه۰۲۱-۴۴۰۳۰۶۲۱۰۲۱-۶۶۸۸۱۴۹۷گرفتگی و ترکیدگی لوله رفع نم، توالتتهران-
رفع نم و خرابی۰۲۱-۲۲۳۷۳۱۶۹۰۲۱-۷۷۲۲۹۹۸۶رفع نم و خرابی، لوله کشی گچکاری تهران-
پایتخت۰۲۱-۸۸۱۴۵۳۹۲۰۲۱-۷۷۵۶۳۷۲۲رفع نم بدون خرابی با مواد تضمینیتهران-
تشخیص نم۰۲۱-۷۷۵۹۱۱۸۴۰۲۱-۷۷۵۹۱۱۸۰رفع نم، کنده ماری، لوله کشی، خدمات چاه تهران-
رفع نم ۰۲۱-۲۲۶۲۳۸۶۹۰۲۱-۷۷۹۵۶۸۸۱رفع نم و چکه، سرویس بهداشتی تهران-
خدمات امین۰۲۱-۲۲۶۳۶۶۵۴۰۲۱-۸۸۴۲۴۷۳۵ رفع نم و چکه، لوله بازکنی، لوله کشی، بناییتهران-
خدمات فنی اسید۰۲۱-۲۲۷۴۹۳۵۱۰۲۱-۸۸۴۷۶۰۹۷رفع نم توالت حمام و توالت با مواد بدون نیاز به کنده کاریتهران-
ساختمان آرین۰۲۱-۲۲۳۲۱۰۹۱۰۲۱-۸۸۵۲۳۱۱۰لوله کشی، رفع نم بدون خرابی با تضمینتهران-
تعمیرات رفع نم۰۲۱-۴۴۴۳۱۱۶۳۰۲۱-۸۸۵۵۲۱۹۷خدمات چاه، رفع نم، لوله کشی، بناییتهران-
خدمات ساختمانی امیر۰۲۱-۷۷۶۴۶۰۳۸۰۹۱۲۲۳۴۷۸۴۳رفع نم با مواد بدون تخریب , لوله کشی ، سرامیک ، گچ , ایزوگام،بنائی،تعمیرات،بازسازی تهران-
-۰۲۱-۶۶۰۳۰۹۴۸۰۹۱۲۲۷۰۳۶۲۷رفع نم و لوله بازکنیتهران-
خدمات ساختمانی عدالت۰۲۱-۷۷۵۴۳۹۴۶۰۹۱۲۳۲۶۹۸۸۴رفع نم، با دستگاه نشت یاب ژاپنی، لوله کشی و ...تهران-
رفع نم ۰۲۱-۲۲۷۰۶۶۵۴۰۹۱۲۳۷۵۷۴۶۸رفع نم، تعمیرات و اجرای انواع لوله کشی، بناییتهران-
خدمات ساختمانی امیر۰۲۱-۲۲۳۰۲۰۳۰۰۹۱۲۴۴۰۷۷۹۳رفع نم-لوله کشی- گچکاری-نقاشی-سرامیکتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۷۰۷۶۰۰۹۱۲۵۴۳۱۰۷۱رفع نم حمام وتوالت , بدون خرابی بامواد،تشخیص , ترکیدگی بادستگاه نشت یاب , بنائی،لوله بازکنی،لوله کشی،کاشیتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت