تلفن سایت

لیست زیرمجموعه بنایی

نمایش 1-30 از 95 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
واحدیان۰۲۱-۴۴۰۹۰۳۰۰۰۹۱۲۲۰۲۶۳۷۲کاشی کاری، سرامیک، سنگ، رفع نمتهران-
هیبت علی لطفی ۰۲۱-۳۳۴۹۶۹۴۷۰۹۱۲۴۵۹۰۲۷۴بنای سنگ کاری ،سرامیک، کاشی کاریتهران-
نوروزی۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳خدمات بنایی، سنگ، سرامیک، رفع نمتهران-
نجفلو۰۹۳۵۸۹۷۳۱۷۱۰۹۳۵۸۹۷۳۱۷۱سفت کاری، کاشی کاری، سیمان کاری، سرامیک کاری، موازئیک کاری، دیوارچینی، تعمیرات و بازسازی ساختمانتهران و کرج-
مومنی۰۹۱۸۷۹۱۷۷۳۱۰۹۱۸۷۹۱۷۷۳۱بنایی و سیمانکاری تهران-
مهندس وحيدفرخي۰۹۱۵۵۲۰۵۵۰۶۰۹۱۵۸۸۵۵۴۷۶كليه مراحل ساختماني ازكف تابامخراسان-
مصالح ساختمانی شوقیان۰۲۱-۷۷۶۷۹۲۱۳۶۰۹۱۲۹۳۴۳۴۲۳ارائه و تحویل سریع مصالح ساخت تهران-
گلاره۰۲۱-۸۸۳۱۷۹۱۶۰۹۱۲۶۸۹۷۷۹۳انجام کلیه امور بنایی، تغییرات و تعمیرات و رفع نمتهران-
گروه پیمانکاری راستی۰۹۱۹۶۹۲۸۰۲۹۰۹۱۹۶۹۲۸۰۲۹مرمت و تخریب نوسازی خانه های قدیمی و به روز رسانی دکورهای منزل و محل کار شما بصورت کلیدی در اسرع وقتقم-
گچکاری۰۹۱۲۵۳۵۲۲۳۷۰۹۱۲۵۳۵۲۲۳۷گچکاری، گچبری، عضو انجمن صنفی گچکاران تهرانتهران-
گچکاری۰۲۱-۴۴۸۷۲۲۸۰۰۹۱۲۶۴۹۹۴۲۰کلیه کارهای ساختمانی، کاشی، سرامیکتهران-
گچکاری۰۲۱-۶۶۳۵۳۳۰۷۰۹۱۲۲۵۴۷۹۰۲گچبری و گچکاری دستی و سنتیتهران-
گچکاری۰۲۱-۵۵۷۹۹۰۲۸۰۹۱۲۴۷۸۷۷۱۹بازسازی، گچ کاری، رفع نم، سنگ، کاشی و ...تهران-
گچبری۰۲۱-۷۷۳۵۴۲۷۳۰۹۱۲۱۳۶۶۲۸۲گچبری دستی، آرک، گلویی، نورمخفی، ابزاردستیتهران-
گچبری۰۲۱-۳۶۶۴۱۰۸۲۰۹۳۵۱۰۴۶۳۰۹تعمیرات کلی و جزئی، کلیه کارهای کاشی سرامیکتهران-
گچبری۰۲۱-۶۶۲۶۳۹۴۵۰۹۱۲۹۳۵۲۳۸۶تعمیرات، تخریب، گچ کاری،رفع نم، دیوارچینیتهران-
گچ کار۰۲۱-۷۷۵۵۱۲۲۵۰۹۱۰۵۸۴۷۱۵۵تغییرات و تعمیرات، گچکاری و انواع کارهای ساختمانتهران-
کلیه کارهای بنایی۰۹۱۰۱۵۵۲۲۲۹۰۹۳۰۹۰۷۸۶۳۶تیغه چینی، گچ کار، کاشی، سرامیک، رابیتس بندی، سیمان کاریتهران-
کلیه امور ساختمانی۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳کلیه امور ساختمانی تهران-
کلیه امور ساختمانی۰۲۱-۲۶۴۰۱۹۲۹۲۰۹۱۲۴۸۶۵۱۷۷بنایی، دیوار چینی، برداشتن دیوار، کلیه کارهای بنایی تهران-
کلیه امور بنایی۰۲۱-۶۶۵۹۳۳۳۰-۱۰۹۱۲۲۱۵۷۹۱۵کلیه امور بنایی تهران-
غنی۰۹۱۲۸۴۸۹۳۶۹۰۹۱۲۸۴۸۹۳۶۹کلیه کارهای بنایی، کاشیکاری، گچکاریتهران-
شادمهر۰۲۱-۷۷۷۹۷۴۰۹بنایی، گچبری ،ارک و ...تهران-
سیمانکاری- گچ کاری۰۹۱۰۹۴۰۶۸۳۷۰۹۱۰۹۴۰۶۸۳۷سیمانکاری، سفت کاری، کاشی کاری، تخریب ساختمان، گچ کاریتهران-
سعیدی۰۲۱-۲۲۶۱۱۷۴۴۰۹۱۲۵۷۳۰۳۵۱بازسازی، و تعمیرات بنایی و ...تهران-
ساختمانی سبلان۰۲۱-۲۲۳۵۵۳۹۶۰۹۱۲۸۰۳۰۵۵۸مجری کنیتکس، رنگ نما، بلکا ، تغییرات , و تعمیرات کلی ساختمانتهران-
ساختمانی بام۰۲۱-۲۲۷۳۳۷۹۸۰۹۱۲۶۸۳۹۷۰۴رفع نم، حمام و توالت با مواد بدون خرابیتهران-
رضایی۰۹۱۲۲۹۸۴۰۲۴۰۹۱۹۲۳۷۲۹۴۴نصب کاشی سرامیک و کلیه کارهای بنایی تهران کرج و حومه -
رضا پارسائی۰۲۶-۳۶۵۱۱۰۴۰۰۹۱۲۱۶۷۵۶۰۱بنایی، گچکاری، گچبری، ابزار، دکور، نورمخفی، سفیدکاریتهران-
رامین قربانی۰۲۱-۵۶۱۷۵۰۱۶۰۹۱۹۷۱۳۶۵۴۷سفت کاری و نازک کاری ساختمان و اجرای محوطه سازیتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت