تلفن سایت

لیست زیرمجموعه بنایی

نمایش 1-30 از 95 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
پويا دال۰۲۱-۸۸۵۱۸۲۵۶۹۱۱۵۸۰۰۳۰۰توليد بلوك سبك و اجراي ديوارچينيتهران-
-۰۲۱-۸۸۴۷۲۹۷۲۰۹۳۹۴۲۴۵۷۵۲تعمیرات تغییرات , کاشی کاری ، سرامیک , سیمان کاری و رفع نم تهران-
-۰۲۱-۷۷۵۴۰۲۵۴۰۹۳۹۱۱۹۴۵۸۰کاشی - سرامیک - گچکاری , رفع نم سرویس ، نصب فرنگیتهران-
بنایی۰۹۱۰۲۴۵۷۹۱۸۰۹۳۸۳۷۲۳۲۱۳کلیه خدمات بنایی، تغییرات و تعمیرات تهران-
تغییرات و تعمیرات۰۹۱۲۳۷۲۳۲۱۳۰۹۳۸۳۷۲۳۲۱۳تغییرات و تعمیرات ساختمان تهران-
دفتر ساختمانی سعید۰۲۱-۶۶۲۱۲۴۰۹۰۹۳۷۹۶۵۲۲۶۳تعمیرات - تغییرات , پیمان کاری،سنگکاری ، کاشیکاری , رفع نم حمام وتوالت بدون خرابی , وکلیه خدمات ساختمانیتهران-
-۰۲۱-۳۳۳۶۳۹۸۲۰۹۳۶۴۳۸۱۴۱۵کلیه کارهای بنایی - تعمیرات , تغییرات رفع نم حمام توالت کاشی کاری , تخلیه چاه کلیتهران-
- ۰۹۳۶۱۷۴۰۸۲۱سیمانکاری - دیوارچینی , کاشی - سرامیک , خرده کاریتهران-
نجفلو۰۹۳۵۸۹۷۳۱۷۱۰۹۳۵۸۹۷۳۱۷۱سفت کاری، کاشی کاری، سیمان کاری، سرامیک کاری، موازئیک کاری، دیوارچینی، تعمیرات و بازسازی ساختمانتهران و کرج-
پناهی۰۹۳۵۲۷۶۸۶۵۲۰۹۳۵۲۷۶۸۶۵۲سفال کاری، آجر کاری و بناییاردبیل-
خدمات ساختمانی نیک۴۴۱۲۶۵۱۴۰۹۳۵۱۶۴۰۶۴۳بنایی، اجرای دیوار چینیتهران-
گچبری۰۲۱-۳۶۶۴۱۰۸۲۰۹۳۵۱۰۴۶۳۰۹تعمیرات کلی و جزئی، کلیه کارهای کاشی سرامیکتهران-
حسن قلیپور۰۹۳۳۲۵۳۴۱۳۱۰۹۳۳۲۵۳۴۱۳۱گچکاری وابزار زنی ورابیس ودکور وارک تهران-
کلیه کارهای بنایی۰۹۱۰۱۵۵۲۲۲۹۰۹۳۰۹۰۷۸۶۳۶تیغه چینی، گچ کار، کاشی، سرامیک، رابیتس بندی، سیمان کاریتهران-
-۰۲۱-۷۷۶۹۷۵۶۱۰۹۳۰۲۱۰۲۰۸۳رفع نم و بو و چکه , کلیه امور بنایی کلی وجزئی , بازسازی تغییرات تعمیراتتهران-
تعمیرات ۰۲۱-۷۷۵۹۲۹۴۰۰۹۱۹۷۶۳۸۲۶۸رفع نم سرویسها، گچکاری و لوله کشی و فاضلابتهران-
رامین قربانی۰۲۱-۵۶۱۷۵۰۱۶۰۹۱۹۷۱۳۶۵۴۷سفت کاری و نازک کاری ساختمان و اجرای محوطه سازیتهران-
گروه پیمانکاری راستی۰۹۱۹۶۹۲۸۰۲۹۰۹۱۹۶۹۲۸۰۲۹مرمت و تخریب نوسازی خانه های قدیمی و به روز رسانی دکورهای منزل و محل کار شما بصورت کلیدی در اسرع وقتقم-
بنایی بازسازی۰۲۱-۸۸۴۳۳۱۷۸۰۹۱۹۶۳۱۰۲۲۲۶بنایی بازسازی، گچ کاری، کاشی و سرامیک کاری تهرانشمال
رضایی۰۹۱۲۲۹۸۴۰۲۴۰۹۱۹۲۳۷۲۹۴۴نصب کاشی سرامیک و کلیه کارهای بنایی تهران کرج و حومه -
-۰۲۱-۷۷۱۴۳۴۵۸۰۹۱۹۰۸۲۶۰۳۲انجام کلیه کارهای ساختمانی , سنگ،کاشی،سرامیک،ایزوگام , رفع نم حمامتهران-
- ۰۹۱۹۰۰۹۹۰۲۴تغییرات- تعمیرات(کلی،جزیی) , برطرف کردن نم وایزوگام کاری , کاشی،سرامیک،سیمان وموزاییکتهران-
- ۰۹۱۹۰۰۷۴۶۲۹تعمیرات،بنایی، پیچ و رول پلاکتهران-
مومنی۰۹۱۸۷۹۱۷۷۳۱۰۹۱۸۷۹۱۷۷۳۱بنایی و سیمانکاری تهران-
- ۰۹۱۸۵۸۶۴۵۲۳انجام کلیه کارهای سنگ کاری , تعمیرات و تغییرات - نما , کف-سرامیک-موزاییک،دیوار چینیتهران-
مهندس وحيدفرخي۰۹۱۵۵۲۰۵۵۰۶۰۹۱۵۸۸۵۵۴۷۶كليه مراحل ساختماني ازكف تابامخراسان-
بنایی۰۲۱-۷۷۶۲۹۹۵۷۰۹۱۵۱۰۴۸۱۵۸کلیه خورده کاریها، رفع نم سرویس، بلکا تهران-
آجر صائب یک۰۳۱-۴۵۸۳۶۲۵۸۰۹۱۳۱۱۱۷۳۴۱تولید کننده آجر و سفال درجه یکاصفهان-
خدمات بنایی۰۲۱-۷۷۶۲۹۹۵۷۰۹۱۲۹۳۷۱۱۶۲کلیه خورده کاریها، رفع نم سرویس، بلکا، گچ کاری و ...تهران-
تعمیرات۰۲۱-۶۶۲۶۳۹۴۵۰۹۱۲۹۳۵۲۳۸۶بنای، گچکاری، کاشی کاری و سرامیک کاری تهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت