تلفن سایت

قیمت مصالح : تیرچه فلزی کرومیت

نمایش 1-8 از 8 نتیجه
عنوان محصولقیمت هر کیلو (تومان)
تیرچه ۲-۳ (تندیس ۵۶۷۱۵۵۲۶)۶۰/۰۰۰
تیرچه ۴ متری (تندیس ۵۶۷۱۵۵۲۶)۷۰/۰۰۰
تیرچه ۶/۵ -۵ متری (۰۹۱۲۲۳۰۱۱۷۸)۵۹۰۰
تیرچه ۷ متری۲۶۹۵۰
تیرچه شهر سازان (۵۱۰۹۷-۰۲۱)۵۹۰۰-۱۰۵۰۰
تیرچه شهر سازان(۵۱۰۹۷-۰۲۱)۵۹۰۰-۱۰۵۰۰
تیرچه شهر سازان(۵۱۰۹۷-۰۲۱)۵۹۰۰-۱۰۵۰۰
شهرسازان (قیمت هر متر طول)۵۹۰۰-۱۰۵۰۰
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت