تلفن سایت

آغاز مرحله اول اصلاح طرح تفصیلی

تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۱

 آغاز مرحله اول اصلاح طرح تفصیلی

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران از تدقیق نقشه‌های طرح تفصیلی جدید تهران در سال اول اجرای آن خبر داد و گفت: علاوه بر این در کارگروه‌های کارشناسی پهنه‌ها دوباره مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا پهنه هایی که امکان تحقق آنها در مناطق کم است یا اینکه دارای حقوق مکتسبه هستند یا میان میزان و نوع تقاضای شهروندان با پهنه‌های طرح تفصیلی مغایرتی وجود دارد مورد اصلاح قرار بگیرند.

مجید پاکساز اظهار کرد: با توجه به برنامه تنظیم شده در زمینه تدقیق نقشه‌های طرح تفصیلی جدید شهر تهران در مقیاس یک دوهزارم، کارگاهی با حضور همه عوامل اجرایی و با محوریت اداره کل شهرسازی و طرح‌های شهری برگزار و برنامه اجرایی به این منظور تشریح شد.
او با اشاره به روند اجرایی این کار افزود: این موضوع به لحاظ فنی و همچنین حجم کار بسیار پیچیده و دارای اهمیت است، چراکه برای آن 406 شیت نقشه یک دوهزارم در سطح فراوانی مناطق 22 گانه با 16 لایه متنوع و گوناگون بررسی می‌شود.
پاکساز تصریح کرد: اولین کارگروه کارشناسی تدقیق طرح تفصیلی در مناطق 14 و 9 برگزار شد و هم اکنون این کارگروه‌های کارشناسی در مناطق یک تا 6 ، 9 و 12 تا 20 به اتمام رسیده است و در مجموع بیش از 272 شیت نقشه مورد بررسی قرار گرفته است.
او تاکید کرد: کمیته‌های فنی تدقیق نقشه‌های طرح تفصیلی جدید شهرداری‌های مناطق 9، 14، 17، 15، 4، 16 و 12 نیز با حضور مشاور طرح تفصیلی تشکیل شده است.

 


نظر بدهید:

نام دریای جنوبی ایران چیست؟
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت