تلفن سایت

مردم نباید درباره قیمت ارز و تورم نگران باشند

تاریخ ۸ دی ۱۳۹۵

مردم نباید درباره قیمت ارز و تورم نگران باشند

معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم وقتی به دولتمردان اعتماد دارند می دانند که نباید درباره قیمت ارز، کالا و تورم نگران باشند زیرا مدیران کشور خواهند توانست این مسائل را مدیریت کنند.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه امید و اعتماد مردم بزرگترین سرمایه نظام است و اگر مردم ناامید شوند هر اتفاق احساسی ممکن است رخ دهد، گفت: مردم وقتی به دولتمردان اعتماد دارند می دانند که نباید نسبت به قیمت ارز، کالا و تورم به وجود آمده نگران باشند زیرا مدیران کشور خواهند توانست این مسائل را مدیریت کنند و آنها همین نقطه را نشانه رفته اند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: می خواهند کاری کنند که بزرگترین سرمایه نظام یعنی امید و اعتماد مردم به مسئولان و کشور برای برنامه ریزی از دست برود و متاسفانه این کار را رسانه هایی انجام می دهند که از پول بیت المال استفاده می کنند. اگر به تیتر های آنها در طول هفته نگاه کنید می بینید حتی مجموعه های بیرون از کشور اگر می خواستند مردم را نسبت به آینده بدبین و مایوس کنند نمی توانستند این چنین برنامه ریزی و طراحی داشته باشند.


نظر بدهید:

نام دریای جنوبی ایران چیست؟
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت