تلفن سایت

ایستگاه پایانی رکود مسكن

تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

ایستگاه پایانی رکود مسكن

بازار مسكن از تابستان سال 1392 به خواب عميقی فرورفت.

برآيند نيروهاي متنوع درون و برون بخشي موثر بر بازار مسكن، حاكي از  رسیدن ركود اين بازار، به مراحل پایانی خود است.

به نظر مي‌رسد نرخ بالاي سود بانكي و همچنين نرخ پايين رشد اقتصادي متهمين رديف اول تطويل ركود بخش مسكن بوده‌اند.

بااين‌حال، بررسي طيف متنوع نيروهاي تاثيرگذار بر عرضه و تقاضاي بازار مسكن همچون درآمدهاي نفتي، ساختار جمعيتي، اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم، اثرات برجام و خصوصا حجم اندك پروانه‌هاي ساختماني سال‌هاي 93 و 94 اين انتظار را ايجاد مي‌كند كه به مرور، كفه نيروهاي فزاينده مسكن سنگين‌تر گردد.

به نظر می رسد رسیدن به رونق مسکن، بیش از هر نیرویی، به نیروی رشد اقتصادی محتاج گردیده است.

براین اساس، سال جاری را می توان سال گذار به رونق مسکن، تلقی نمود.

در زورآزمايي عوامل كاهنده و فزاينده قيمت مسكن نیز انتظار نمي‌رود در كوتاه‌مدت، نوسانات قابل توجهي در اين بازار مشاهده شود و براي مشاهده حركت تدريجي در اين بازار مي‌بايست صبور بود.


نظر بدهید:

نام دریای جنوبی ایران چیست؟
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت