تلفن سایت

لیست زیرمجموعه رفع نم

نمایش 31-46 از 46 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
-۰۲۱-۸۸۱۴۵۴۹۰رفع نم و چکه , تشخیص ترکیدگی, لوله بازکنی - لوله کشی - بناییتهران-
-۰۲۱-۶۶۰۹۰۴۷۸۰۹۱۲۶۶۰۷۰۲۴رفع نم و رطوبت و آب بندی سرویسها،حمام. .تهران-
-۰۲۱-۷۷۶۸۳۶۴۳۰۹۱۹۵۱۵۲۴۶۰رفع نم حمام، توالت باموادتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۸۲۴۸۱۰۹۱۲۷۹۴۱۵۴۱رفع نم حمام وتوالت , بدون خرابی،بامواد،تشخیص با , دستگاه،کاشی،سرامیک گچ کاری , لوله بازکنی،لوله کشی،تخلیه چاهتهرانمرکز
-۰۲۱-۷۷۵۴۹۴۵۴ ترکیدگی لوله،و ترمیم لوله کشی , رفع نم ، چکه ، رطوبت بدون خرابیتهرانمرکز
پایتخت۰۲۱-۸۸۱۴۵۳۹۲۰۲۱-۷۷۵۶۳۷۲۲رفع نم بدون خرابی با مواد تضمینیتهران-
پویا۰۲۱-۲۲۴۶۱۲۷۳۰۲۱-۴۴۸۰۴۷۴۵لوله باز کنی و رفع نم با دستگاه ترمیم کننده تهران-
مصیبی۰۲۱-۸۸۲۶۹۴۳۵۰۹۱۹۵۵۰۳۵۹۳رفع نم سرویسهای بهداشتی، گرفتگی لوله و ترمیم تهران-
خدمات فنی علی۰۲۱-۷۷۵۷۰۷۶۰۰۹۱۲۵۴۳۱۰۷۱رفع نم حمام و توالت با مواد، بدون خرابی با دستگاه، بنایی، خدمات چاه تهران-
تشخیص ترکیدگی۰۲۱-۲۶۴۰۰۰۳۰۰۲۱-۴۴۴۴۶۵۲۶رفع نم و بو انسداد لوله، لوله کشی، بناییتهران-
تشخیص ترکیدگی تضمینی ۰۲۱-۸۸۶۴۱۲۴۱۰۹۱۹۹۶۹۳۰۹۰بنای، لوله کشیتهران-
رفع نم ۰۲۱-۲۲۷۰۶۶۵۴۰۹۱۲۳۷۵۷۴۶۸رفع نم، تعمیرات و اجرای انواع لوله کشی، بناییتهران-
تعمیرات رفع نم۰۲۱-۴۴۴۳۱۱۶۳۰۲۱-۸۸۵۵۲۱۹۷خدمات چاه، رفع نم، لوله کشی، بناییتهران-
قلیپور۰۹۳۳۲۵۳۴۱۳۱۰۹۳۳۲۵۳۴۱۳۱بنای و گچکاری ولکه گیری وکلیه خدمات ساختمانی تهران-
مجید۰۲۱-۷۷۹۸۲۴۳۸۰۹۱۲۵۹۰۱۸۲۳بازسازی ساختمان و رفع نم و لوله کشی و لوله بازکنی کلیه امور ساختمانی بنایی نقاشی تهران-
فارسانی۰۲۱-۲۲۳۲۱۴۳۰۰۹۱۲۸۳۹۴۵۳۹عایق کاری نما استخر و پشت بامتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت