تلفن سایت

لیست زیرمجموعه خاکبرداری و گودبرداری

نمایش 31-60 از 74 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
سید مجید میرزایی۰۹۱۵۳۳۱۰۰۶۹۰۹۱۵۳۳۱۴۸۴۰خاک برداری و گود برداری ثامنمشهد مقدس-
برادران شریعتی پور۰۲۱-۴۴۸۴۳۴۵۲۰۹۱۲۳۱۰۸۱۳۳خاکبرداریتهران-
احمد بختیاری۰۲۱-۷۴۴۰۱۸۴۰۹۱۲۶۲۲۹۳۴۳خاکبرداریتهران-
شراهي۰۲۱-۶۶۷۹۸۶۴۳۰۹۱۲۲۸۴۳۵۵۶خاکبرداری - گودبرداری , با لودر، بیل مکانیکی , و کامیونتهران-
سهیل صدیقی-۰۹۱۲۱۰۰۳۷۲۰خاکبرداری ، نیلینگ تهران-
حسین سیاوشی۰۹۱۹۱۱۲۸۳۷۶خاکبرداری با بادسان و بابکت و کاویان با نازلترین قیمتتهران-
مرادی۰۲۱۳۳۳۶۳۹۸۲۰۹۱۲۴۷۱۰۱۶۳خاکبرداری با کامیون / کامیونت / نیسان گودبرداری اصولی با بوب کت / بیل مکانیکی / لودر در تهران-
محسن رسولی۰۹۱۲۱۶۱۲۳۱۹۰۹۱۲۱۶۱۲۳۱۹خاکبرداری تخریب در زمینه های وسیع و عمیق با کد پیمانکاریکرج و تهران-
حسین بهروزی۰۹۱۲۱۹۵۹۵۵۲۰۹۱۲۵۲۵۸۵۱۱خاکبرداری تخریب گودبرداری با بیل مکانیکی زنجیری و لاستیکیتهرانغرب
میر۰۲۱-۳۳۳۹۴۱۸۱۰۹۱۲۳۲۰۷۰۸۹خاکبرداری توسط بابکت۳۳۰ , و بادسان تهران-
تخریب و گودبرداری۰۹۱۲۱۳۷۲۱۲۶۰۹۱۲۱۳۷۲۱۲۶خاکبرداری در تمام نقاط ، با بیل زنجیری و لودر، خرید ضایعات تهران-
ترکمن۰۹۱۲۲۷۰۲۲۶۲۰۹۱۲۲۷۰۲۲۶۲خاکبرداری گودبرداری تخریب راهسازی. اجاره بیل مکانیکی کرایه بلدوزر لودر خرید و فروش ماشین الات راهسازی معدنی استخراج معدنتهران کرج-
دانیال محمدی۰۹۱۹۱۰۶۲۰۵۰۰۹۱۲۲۴۳۱۰۴۷خاکبرداری گودبرداری تخریب ساختمان، اجرای سازه نگهبان نیلینگ استرندتهران-
آتی مبین۰۲۱-۶۶۵۵۳۵۴۲۰۹۱۲۳۵۸۹۵۶۳خاکبرداری و تخریب، نیلینگ، شات کریت، حفره چاه عمیقتهران-
رضا صالحی ۰۲۱-۷۷۳۳۸۵۰۶۰۹۱۲۵۱۵۳۷۳۱خاکبرداری و حمل خاک ، بیل ، لودر ، پیکور ، پابکت ،کامیون و خاور و فروش انواع مصالح ساختمانیتهران-
خاکبرداری۰۹۱۲۲۰۰۴۶۸۷۰۹۱۲۲۰۰۴۶۸۷خاکبرداری و حمل نخاله توسط بابکت تهران-
سیاوشی۰۹۱۲۲۸۳۶۲۱۶۰۹۱۲۲۸۳۶۲۱۶خاکبرداری و حمل نخاله های ساختمانتهران-
خوش انصاف۰۹۱۲۲۱۷۵۰۹۲خاکبرداری و خاکریزی توسط بیل مکانیکی ، لودر و کامیون. تخریب ساختمان بتنی و فلزی توسط بیل مکانیکی و پیکورتهران-
خاکبرداری۰۹۱۲۱۱۲۳۸۷۷۰۹۱۲۱۱۲۳۸۷۷خاکبرداری و خاکریزی، لودر، بیل، کامیونتهران-
خاکبرداری و گودبرداری۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۲۰۹۱۲۱۷۱۶۸۶۲خاکبرداری و گودبرداری، بیل پیکور، مینی بیلتهران-
آقازاده ۰۹۱۲۳۴۸۱۲۰۴۰۹۱۲۳۴۸۱۲۰۴خاکبرداری و گودبرداری، توسط لودر، کامیون وبیل مکانیکی، زنجیری در احجام مختلفتهران-
داوودی۰۹۱۲۸۸۹۷۱۶۰۰۹۱۰۰۶۶۴۹۷۶خاکبرداری و گودبرداری، سازه نگهبان، نیلینگ، دشاتریتتهران-
رضایی۰۹۱۲۳۱۳۶۹۰۱۰۹۱۲۵۸۸۹۳۰۷خاکبرداری و گودبرداری، گودبرداری گودهای بزرگ و عمیقتهران-
خاکبرداری و گودبرداری۰۹۱۲۱۴۵۵۳۰۲۰۹۱۲۱۴۵۵۳۰۲خاکبرداری، تخریب بتن، تخریب، رمپ، بابکت بل مکانیکیتهران-
حمیدی فرد۰۹۱۲۲۲۴۷۷۱۴۰۹۱۲۲۲۴۷۷۱۴خاکبرداری، تخریب، پیکو، بیل لاستیکی، بابکت، کامیون و خاورتهران-
تخریب گودبرداری۰۹۱۲۳۲۵۰۶۷۲۰۹۱۲۷۱۷۶۹۸۱خاکبرداری، گودبرداری، تخریبتهران-
عمران و تولیدی نیرو۰۲۱-۸۶۰۱۲۱۶۷-۷۴۰۹۱۲۲۳۸۴۰۰۸راهسازی، سد سازی ، پل سازی و ...تهران-
ژئودرین۰۲۱-۶۶۱۵۳۹۱۸۰۹۱۲۷۱۴۷۸۳۳ژئوتکستایل و شلنگ تزریقتهران-
حفار پایدار تهران۰۲۱-۶۶۰۲۱۵۲۴۰۹۱۲۱۲۱۱۴۴۰طراحی، مدیریت، تدارکات و اجرای پروژه های پایدارسازی، تحکیم و تثبیت خاک آمادهتهران-
علی حاجی۰۲۱-۷۷۴۴۰۱۸۴۰۹۱۲۳۳۹۶۱۳۴عملیات خاکی توسط لدرو بیل مکانیکی وکامیون در تهران وحومهتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت