تلفن سایت

لیست زیرمجموعه بنایی

نمایش 31-60 از 95 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
گچکاری۰۲۱-۵۵۷۹۹۰۲۸۰۹۱۲۴۷۸۷۷۱۹بازسازی، گچ کاری، رفع نم، سنگ، کاشی و ...تهران-
بنایی رفع نم۰۲۱-۸۸۴۳۲۲۴۶۰۲۱-۲۲۷۲۲۱۰۰کلیه کارهای بنایی، رفع نم سرویس ها، و نشت یابی با دستگاهتهران-
تعمیرات۰۲۱-۷۷۵۸۱۳۶۶۰۲۱-۳۳۰۶۸۴۱۵رفع نم، کلیه کارهای بنایی، لوله کشیتهران-
سعیدی۰۲۱-۲۲۶۱۱۷۴۴۰۹۱۲۵۷۳۰۳۵۱بازسازی، و تعمیرات بنایی و ...تهران-
بنایی۰۲۱-۷۷۶۲۹۹۵۷۰۹۱۵۱۰۴۸۱۵۸کلیه خورده کاریها، رفع نم سرویس، بلکا تهران-
کلیه امور بنایی۰۲۱-۶۶۵۹۳۳۳۰-۱۰۹۱۲۲۱۵۷۹۱۵کلیه امور بنایی تهران-
خدمات بنایی۰۲۱-۶۶۲۶۱۳۹۲۰۹۱۲۳۳۵۲۶۴۷رفع نم، گچکاری و گچبری ساختمانتهران-
خدمات ساختمانی بابایی۰۲۱-۷۷۵۶۰۷۷۸بنایی- سرامیک- کاشی- موزائیک-نقاشیتهران-
گچبری۰۲۱-۳۶۶۴۱۰۸۲۰۹۳۵۱۰۴۶۳۰۹تعمیرات کلی و جزئی، کلیه کارهای کاشی سرامیکتهران-
گچبری۰۲۱-۶۶۲۶۳۹۴۵۰۹۱۲۹۳۵۲۳۸۶تعمیرات، تخریب، گچ کاری،رفع نم، دیوارچینیتهران-
بنایی۰۹۱۰۲۴۵۷۹۱۸۰۹۳۸۳۷۲۳۲۱۳کلیه خدمات بنایی، تغییرات و تعمیرات تهران-
خدمات ساختمانی میلاد۰۲۱-۸۸۴۲۵۵۰۲۰۹۱۲۸۸۸۲۱۲۳رفع نم سرویس ها، با مواد خارجی لوله کشی و ..تهران-
بنایی۰۲۱-۸۸۴۷۳۹۱۲۰۹۱۲۵۹۷۴۳۷۹کلیه کارهای بنایی، رفع نم سرویس ها با مواد و ...تهران-
بنایی۰۲۱-۶۶۰۲۴۹۸۰۰۲۱-۴۴۲۲۶۰۸۷بنایی، بازسازی، تعمیرات، رفع نم سرویستهران-
بنایی و تعمیرات۰۲۱-۸۸۸۹۴۹۳۳۰۹۱۲۲۸۶۵۸۸۹تعمیرات و بازسازی، گچکاری و بناییتهران-
بابایی۰۲۱-۷۷۵۹۶۸۰۹۰۹۱۲۹۲۴۲۵۸۵تعمیرات، تغییرات، رفع نم، و خورده کاری و...تهران-
ساختمانی بام۰۲۱-۲۲۷۳۳۷۹۸۰۹۱۲۶۸۳۹۷۰۴رفع نم، حمام و توالت با مواد بدون خرابیتهران-
بنایی رفع نم۰۲۱-۶۶۰۱۵۷۷۳۰۹۱۲۸۴۴۰۷۵۶کلیه کارهای بنایی، بازسازی، و لوله کشی و ...تهران-
خدمات باقری۰۲۱-۵۵۳۰۸۶۲۸۰۹۱۲۵۴۵۹۷۰۸بنایی ساختمان، لوله کشی آب برق و ...تهران-
گلاره۰۲۱-۸۸۳۱۷۹۱۶۰۹۱۲۶۸۹۷۷۹۳انجام کلیه امور بنایی، تغییرات و تعمیرات و رفع نمتهران-
خدمات میلاد۰۲۱-۸۸۴۴۷۹۸۵۰۹۱۲۴۲۴۵۸۲۳رفع نم حام و توالت بدون خرابی با مواد، نشت یابی لوله، بناییتهران-
- ۰۹۱۸۵۸۶۴۵۲۳انجام کلیه کارهای سنگ کاری , تعمیرات و تغییرات - نما , کف-سرامیک-موزاییک،دیوار چینیتهران-
-۰۲۱-۳۳۰۶۷۶۸۰۰۹۱۲۶۹۰۶۵۵۴سنگ کاری - آجر , وسنگ ورقهتهران-
-۰۲۱-۳۳۲۵۲۸۴۴۰۹۱۲۲۴۴۲۳۵۲کلیه خدمات ساختمانی , سنگ سرامیک شومینه , سنگ آنتیک رابیس کاری آبنماتهران-
تعمیرات ساختمان یاسین ۰۹۱۲۳۰۳۴۴۵۶نما؛گچبری؛کاشی؛سرامیک؛سنگ , وتغییرات نقشه؛لوله کشی سرد وگرمتهران-
-۰۲۱-۸۸۴۷۶۲۹۹۰۹۱۲۴۱۳۰۴۶۲بازسازی کلی و جزئی , گچ خاک سفید - دکور ابزار , نورمخفی ،کاشی ،سرامیک ،موزائیک , دیوارچینی ،لوله کشی آب و , فاضلاب ،ایزوگام ،رفع نمتهران-
-۰۲۱-۳۳۲۴۹۳۰۵۰۹۱۲۴۷۵۷۳۰۸گچکاری،گچبری،نقاشی،کاشی , سرامیک و کلیه کارهای ساختمانیتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۹۲۳۷۷۰۹۱۲۴۲۱۲۳۵۹تعمیرات - تغییرات - بازسازی , آرک - ابزار - نورمخفی , رفع نم - کاشی و سرامیکتهران-
- ۰۹۳۶۱۷۴۰۸۲۱سیمانکاری - دیوارچینی , کاشی - سرامیک , خرده کاریتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۴۰۲۵۴۰۹۳۹۱۱۹۴۵۸۰کاشی - سرامیک - گچکاری , رفع نم سرویس ، نصب فرنگیتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت