تلفن سایت

دانلود فایلمقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۵

۲۹ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 5 مصالح و فراورده های ساختمان

دانلود کنید

قرارداد قالب بندی

۲۸ دی ۱۳۹۵ • قراردادها

دانلود فایل word قرارداد قالب بندی

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۴

۲۸ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۲۲

۲۸ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 22 مرابقت و نگهداری از ساختمان ها

دانلود کنید

نکات مربوط به مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه های فولادی

۲۸ دی ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF نکات مربوط به مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه های فولادی به روش LRFD در نرم افزار ETABS

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه۱۵

۲۶ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه15

دانلود کنید

دستورالعمل بهسازي لرز هاي ساختمانهاي موجود

۲۰ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دستورالعمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۱۸

۲۰ دی ۱۳۹۵ • تاسیسات (برق و مکانیک)

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 18

دانلود کنید

مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای شمع ها و سپرها

۱۹ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایلPDF مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای شمع ها و سپرها

دانلود کنید

تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری

۱۹ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۱۴

۱۵ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 14

دانلود کنید

مشخصات فنی عمومی اسلکت فولادی ساختمان

۱۵ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF مشخصات فنی عمومی اسلکت فولادی ساختمان

دانلود کنید

تیرچه های پیش ساخته خرپایی

۱۴ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF تیرچه های پیش ساخته خرپایی، مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۱۹

۱۴ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 19

دانلود کنید

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

۱۳ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه۲۰

۱۳ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF الگوی توسعه منطقه 20

دانلود کنید

جوشکاری در ساختمان های فولاد

۱۳ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF جوشکاری در ساختمان های فولاد

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۲۲

۱۲ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 22

دانلود کنید

الگوی توسعه منطقه ۱۰

۱۲ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه 10، الگوی توسعه منطقه 10

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفضیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۵

۶ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفضیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 5
موضوع گزارش: الگوي توسعه منطقه 5

دانلود کنید

معرفی ماشین آلات عمرانی

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF معرفی ماشین آلات عمرانی

دانلود کنید

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

دانلود کنید

جزئیات معماری ساختمانهای آجری

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل PDF جزئیات معماری ساختمانهای آجری

دانلود کنید

آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

دانلود کنید

دستور العمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دستور العمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

دانلود کنید

روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها

۲۹ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها

دانلود کنید

آنالیز و تولید پارچه بتنی

۲۹ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آنالیز و تولید پارچه بتنی در سازه های سریع الاحداث محافظ در برابر عوامل NBC

دانلود کنید

دانلود آبجکت تری دی مکس مبلمان بیمارستان

۲۸ آذر ۱۳۹۵ • معماری

دانلودآبجکت 3D Max و Cad مبلمان بیمارستان

دانلود کنید

دانلود پلان مدرسه ۱۸ کلاسه

۲۸ آذر ۱۳۹۵ • معماری

دانلود فایل کد پلان مدرسه 18 کلاسه

دانلود کنید

گزارش توجیهی اسناد طرح تفضیلی

۲۸ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود PDF گزارش توجیهی اسناد طرح تفضیلی
پهنه بندی ستفاده از اراضی
مبانی و اصول ناظر بر پهنه بندی

دانلود کنید
برو به صفحه:
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت