تلفن سایت

دانلود فایل : عمران (سازه،محاسبات)قرارداد پیش فروش مسکن

۱۶ فروردین ۱۳۹۴ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

فایل کامل محاسبات استقرار تاور کرین

۱۵ فروردین ۱۳۹۴ • عمران (سازه،محاسبات)

فایل اتوکد محاسبات استقرار تاور کرین
استقرار تاور کرین
فایل کامل محاسبات استقرار تاور در سایت
فایل text محاسبات استقرار تاور کرین

دانلود کنید

اجرای سقف کوبیاکس و بتن ریزی آن

۲ اسفند ۱۳۹۳ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

اجرای سقف کوبیاکس و بتن ریزی آن

۲ اسفند ۱۳۹۳ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

اجرای سقف کوبیاکس و بتن ریزی آن

۲ اسفند ۱۳۹۳ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

اجرای سقف کوبیاکس و بتن ریزی آن

۲ اسفند ۱۳۹۳ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

اجرای سقف کوبیاکس و بتن ریزی آن

۲ اسفند ۱۳۹۳ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود کنید

بررسی های ژئوتکنیکی پروژههای ساختمانی در تهران

۱۷ فروردین ۱۳۹۳ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی های ژئوتکنیکی پروژههای ساختمانی در تهران
مخاطرات زمین در شهر تهران. مخاطرات ناشی از گسیختگی گسل ها. مخاطرات ناشی از قنات. مخاطرات ناشی از دفع نادرست فاضلاب. بررسی گزارش های ژئوتکنیکی در شهر تهران. محتوای گرارش های ژئوتکنیکی

دانلود کنید

سازه های پیش ساخته پیچ و مهره ای

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • عمران (سازه،محاسبات)

سازه های پیش ساخته پیچ و مهره ای

دانلود کنید

جزئیات اجرائی محوطه سازی

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ • عمران (سازه،محاسبات)

جزئیات اجرائی محوطه سازی
جزئیات جدول فضای سبز آیلند میانی. جزئیات جدول کنار فضای سبز. قطعات بتنی پیش ساخته. جزئیات فضای سبز پیاده رو .

دانلود کنید

عایق پلی ایزوسیانورات

۲۵ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

عایق پلی ایزوسیانورات
اطلاعات کامل درباره عایق عایق پلی ایزوسیانورات. فایل pdf درباره عایق پلی ایزوسیانورات. ویژگیهای عایق پلی ایزوسیانورات. عایق. عایق صوتی. عایق حرارتی. عایق رطوبتی. عایق ضد بخار. عایق پلی یورتان.

دانلود کنید

بررسی خواص حفاظتی بتن حاوی میکروسیلیس در برابر تابش گاما

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی خواص حفاظتی بتن حاوی میکروسیلیس در برابر تابش گاما
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

اثر استفاده از روان کننده بر مقاومت الکتریکی و هدایت الکتریکی

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

اثر استفاده از روان کننده بر مقاومت الکتریکی و هدایت الکتریکی
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

تاثیر جایگزینی پوزولان های طبیعی زئولیت و پومیس تفتان بر مشخصات بتن تازه سخت شده و خود متراکم

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

تاثیر جایگزینی پوزولان های طبیعی زئولیت و پومیس تفتان بر مشخصات بتن تازه سخت شده و خود متراکم
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

اثر زئولیت بر مقاومت فشاری بتنخود تراکم حاوی سنگدانه بازیافتی

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

اثر زئولیت بر مقاومت فشاری بتنخود تراکم حاوی سنگدانه بازیافتی
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

تاثیر افزودنی های شیمیایی بر مقاومت الکتریکی ملات سیمان

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

تاثیر افزودنی های شیمیایی بر مقاومت الکتریکی ملات سیمان
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی خواص مکانیکی ملات سیمانی حاوی خاکستر برگ بامبو

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی خواص مکانیکی ملات سیمانی حاوی خاکستر برگ بامبو
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن خود تراکم با جایگزینی پوزولان های طبیعی مصنوعی و سرباره

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن خود تراکم با جایگزینی پوزولان های طبیعی مصنوعی و سرباره
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

ارزیابی عملکرد فوق روان کننده ها در سیمان و بتن(بخش دوم جذب سطحی)

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

ارزیابی عملکرد فوق روان کننده ها در سیمان و بتن(بخش دوم جذب سطحی)
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

ارزیابی عملکرد فوق روان کننده ا در سیمان و بتن-بخش اول(پتانسیل زتا)

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

ارزیابی عملکرد فوق روان کننده ا در سیمان و بتن-بخش اول(پتانسیل زتا)
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی ساختار و عملکرد فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی ساختار و عملکرد فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی نقش فوق روان کننده ها در مشخصات مکانیکی و دوام بتن

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی نقش فوق روان کننده ها در مشخصات مکانیکی و دوام بتن و تاثیر استفاده از آنها در هزینه و رفتار سازه ساختمانهای بتنی
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

ارزیابی جریان پذیری بتن خود تراکم حاوی متاکائولن در نسبت های متفاوت آب به چسباننده

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

ارزیابی جریان پذیری بتن خود تراکم حاوی متاکائولن در نسبت های متفاوت آب به چسباننده
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی بر خود ترمیمی بتن با اندازه گیری مقاومت فشاری و الکتریکی

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی بر خود ترمیمی بتن با اندازه گیری مقاومت فشاری و الکتریکی
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی تاثیر پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی تاثیر پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی فرودگاه ها
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی تاثیر پوزولان تراس در خواص مکانیکی و برخی از پارامتر های دوام بتن

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی تاثیر پوزولان تراس در خواص مکانیکی و برخی از پارامتر های دوام بتن
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی تاثیر الیاف بر مقاومت فشاری و کششی بتن های خود تراکم الیافی

۱۲ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی تاثیر الیاف بر مقاومت فشاری و کششی بتن های خود تراکم الیافی
مقالات تخصصی عمران. مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

مقایسه مقاومت بین بتن های حاوی الیاف برای تولید ورق های بتنی با مقاومت بالا

۱۱ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

مقایسه مقاومت بین بتن های حاوی الیاف برای تولید ورق های بتنی با مقاومت بالا
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

نقشه های معماری و سازه یک آپارتمان مسکونی در شهرستان

۱۸ دی ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

نقشه های معماری و سازه یک آپارتمان مسکونی در شهرستان

دانلود کنید

نقشه محاسبات به همراه چک لیست زلزله

۱۷ دی ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

نقشه محاسبات به همراه چک لیست زلزله

دانلود کنید
برو به صفحه:
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت