تلفن سایت

دانلود فایل : عمران (سازه،محاسبات)معرفي قابليتهاي نرم افزار ABAQUS

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF معرفي قابليتهاي نرم افزار ABAQUS
راهنمای مدلسازی با نرم افزار ABAQUS

دانلود کنید

دانلود فایل کد دیتایل (اتصال دیوار با کف و پی)

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل کد دیتایل (اتصال دیوار با کف و پی)

دانلود کنید

ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی و یلایی

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی و یلایی

دانلود کنید

معرفي ماشين آلات عمراني

۲۴ بهمن ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF معرفي ماشين آلات عمراني

دانلود کنید

نکات و اصول اولیه شیت بندی دستی

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF نکات و اصول اولیه شیت بندی دستی

دانلود کنید

نکات فنی و اجرایی سازه های اسکلت فلزی

۲۱ بهمن ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF نکات فنی و اجرایی سازه های اسکلت فلزی

دانلود کنید

نکات کلیدی در طراحی لابی مجتمع مسکونی

۱۲ بهمن ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود PDF نکات کلیدی در طراحی لابی مجتمع مسکونی

دانلود کنید

مراحل ساخت ساختمان

۱۱ بهمن ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF مراحل ساخت ساختمان
نقشه های ساختمانی

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۱۳

۵ بهمن ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایلPDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 13 طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۹

۵ بهمن ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

دانلود کنید

دستورالعمل بهسازي لرز هاي ساختمانهاي موجود

۲۰ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دستورالعمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود

دانلود کنید

مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای شمع ها و سپرها

۱۹ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایلPDF مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای شمع ها و سپرها

دانلود کنید

تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری

۱۹ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری

دانلود کنید

مشخصات فنی عمومی اسلکت فولادی ساختمان

۱۵ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF مشخصات فنی عمومی اسلکت فولادی ساختمان

دانلود کنید

تیرچه های پیش ساخته خرپایی

۱۴ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF تیرچه های پیش ساخته خرپایی، مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۱۹

۱۴ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 19

دانلود کنید

جوشکاری در ساختمان های فولاد

۱۳ دی ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF جوشکاری در ساختمان های فولاد

دانلود کنید

معرفی ماشین آلات عمرانی

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF معرفی ماشین آلات عمرانی

دانلود کنید

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

دانلود کنید

آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

دانلود کنید

دستور العمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

۳۰ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF دستور العمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

دانلود کنید

روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها

۲۹ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها

دانلود کنید

آنالیز و تولید پارچه بتنی

۲۹ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF آنالیز و تولید پارچه بتنی در سازه های سریع الاحداث محافظ در برابر عوامل NBC

دانلود کنید

گزارش توجیهی اسناد طرح تفضیلی

۲۸ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود PDF گزارش توجیهی اسناد طرح تفضیلی
پهنه بندی ستفاده از اراضی
مبانی و اصول ناظر بر پهنه بندی

دانلود کنید

سقف کوبیاکس

۲۴ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF سقف کوبیاکس
دلایل ورود تکنولوژی کوبیاکس به کشور
اجزای سیستم کوبیاکس
انواع سقف های کوبیاکس
جزئیات اجرائی سقفهای کوبیاکس
مراحل اجرای سقف کوبیاکس
مزایای سقف کوبیاکس در مقایسه با دال بتنی

دانلود کنید

نقش و جایگاه تراکم ساختمانی در توسعه شهری

۲۴ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF نقش و جایگاه تراکم ساختمانی در توسعه شهری
تراکم ساختمانی وخودکفایی شهرداریها
تراکم ساختمانی و مسکن
تراکم ساختمانی و ابعاد مختلف آن
تراکم ساختمانی و جایگاه آن در سیاستها و طرحهای توسعه شهری

دانلود کنید

نکات فنی و اجرایی سازه های اسلکت فلزی

۲۴ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF نکات فنی و اجرایی سازه های اسلکت فلزی

دانلود کنید

سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی (۳D)

۹ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی (3D)

دانلود کنید

مقایسه فنی و اجرایی سیستم سقف کوبیاکس با سیستم های یوبوت و پیش تنیده

۹ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF مقایسه فنی و اجرایی سیستم سقف کوبیاکس با سیستم های یوبوت و پیش تنیده

دانلود کنید

سازه های مشبک فضایی

۱ آذر ۱۳۹۵ • عمران (سازه،محاسبات)

دانلود فایل PDF سازه های مشبک فضایی
سازه های مشبک فضایی
هندسه شبکه فضایی - تفکر سه بعدی
سازه های مشبک فضایی از چه مصالحی ساخته می شوند؟

دانلود کنید
برو به صفحه:
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت