تلفن سایت

دانلود فایل : ضوابط شهرداریمقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۴

۲۸ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان

دانلود کنید

مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ۲۲

۲۸ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 22 مرابقت و نگهداری از ساختمان ها

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه۱۵

۲۶ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه15

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۱۴

۱۵ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 14

دانلود کنید

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

۱۳ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه۲۰

۱۳ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF الگوی توسعه منطقه 20

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۲۲

۱۲ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 22

دانلود کنید

الگوی توسعه منطقه ۱۰

۱۲ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه 10، الگوی توسعه منطقه 10

دانلود کنید

تهیه الگوی توسعه و طرح تفضیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه ۵

۶ دی ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF تهیه الگوی توسعه و طرح تفضیلی منطقه و همکاری با شهردای منطقه 5
موضوع گزارش: الگوي توسعه منطقه 5

دانلود کنید

ضوابط و مقررات طرح تفضیلی جدید شهر تهران

۱۵ آذر ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF ضوابط و مقررات طرح تفضیلی جدید شهر تهران

دانلود کنید

ضوابط کلی طراحی اماکن و فضاهای مسکونی

۶ مرداد ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود فایل PDF ضوابط کلی طراحی اماکن و فضاهای مسکونی، ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

دانلود کنید

ضوابط و مقررات طراحی، ترسیم و کنترل نقشه های معماری

۱۵ تیر ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

دانلود ضوابط و مقررات طراحی، ترسیم و کنترل نقشه های معماری

دانلود کنید

طرح جامع شهر تهران

۵ تیر ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

طرح راهبردی- ساختاری توسعه و عمران شهر تهران (سند اصلی)

دانلود کنید

بررسي جغرافيايي جرايم در شهر تهران

۲۰ خرداد ۱۳۹۵ • ضوابط شهرداری

بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران

دانلود کنید

جزییات ساختمان های آجری

۷ شهریور ۱۳۹۴ • ضوابط شهرداری

دانلود کنید

آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

۷ شهریور ۱۳۹۴ • ضوابط شهرداری

آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800

دانلود کنید

راهنمای بهداشتی محیط و اماکن عمومی

۲ شهریور ۱۳۹۴ • ضوابط شهرداری

مجموعه راهنماهاي بهداشتي
(محيط و اماكن عمومي)
راهنماي بهداشت ساختمان آشپزخانه و رستوران
راهنماي بهداشت فروشگاه مواد پروتئيني (گوشت، ماهي و مرغ)
راهنماي بهداشت بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني
راهنماي بهداشت هتل، باشگاه، مهمانسرا و كمپ
و....

دانلود کنید

مباحث کلیدی ازمون نظام مهندسی

۲۵ مرداد ۱۳۹۴ • ضوابط شهرداری

دانلود کنید

بررسي اسناد فرادست

۱۱ مرداد ۱۳۹۴ • ضوابط شهرداری

" برنامه راهبرد توسعه شهري"

دانلود کنید

مجموع قوانین مورد عمل شهرداری املاک

۳ مرداد ۱۳۹۴ • ضوابط شهرداری

دانلود کنید

طرح تفصیلی تهران سال ۹۱

۳ مرداد ۱۳۹۴ • ضوابط شهرداری

طرح تفصیلی تهران
طرح تفصیلی تهران + pdf
اخرین pdf طرح تفصیلی تهران

دانلود کنید

آیین نامه پارکینگ های طبقاتی

۳ مرداد ۱۳۹۴ • ضوابط شهرداری

آیین نامه شهرداری در رابطه با پارکینگ های طبقاتی

دانلود کنید

مقررات عمومي نمايشگاه بين المللي صنعت گردشكري و هتل داري ايران

۱۶ فروردین ۱۳۹۴ • ضوابط شهرداری

- ضوابط مربوط به عرضه و نمايش كالاهاي نمايشگاهي
- ضوابط و نحوه محاسبه هزينه ارزي يا ريالي غرفه ها
- امور فني و ساخت و ساز غرفه ها
- نحوه انجام تبليغات محيطي در زمان برپايي نمايشگاه

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه سرخه حصار

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ • ضوابط شهرداری

نقشه کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه سرخه حصار.نقشه طرح سرخه حصار.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه سرخه حصار

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه جنوب شهرک حکیمیه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ • ضوابط شهرداری

نقشه کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه جنوب شهرک حکیمیه.نقشه طرح جنوب شهرک حکیمیه.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه جنوب شهرک حکیمیه

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه شهرک حکیمیه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ • ضوابط شهرداری

نقشه کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه شهرک حکیمیه.نقشه طرح شهرک حکیمیه.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه شهرک حمکیمیه

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه شرق شهرک امام حسین

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ • ضوابط شهرداری

نقشه کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه شرق شهرک امام حسین.نقشه طرح شرق شهرک امام حسین.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه شرق شهرک امام حسین

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه جنوب حکیمیه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ • ضوابط شهرداری

نقشه کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه جنوب حکیمیه.نقشه طرح جنوب حکیمیه.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه جنوب حکیمیه

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه جنگل سرخه حصار

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ • ضوابط شهرداری

نقشه کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه جنگل سرخه حصار.نقشه طرح جنگل سرخه حصار.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه جنگل سرخه حصار

دانلود کنید

دانلود فایل اتوکد نقشه ۱/۲۰۰۰ شهرداری منطقه تقاطع رسالت-دماوند

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ • ضوابط شهرداری

نقشه کامل شهرداری.نقشه 1/2000 طرح تفضیلی منطقه تقاطع رسالت-دماوند.نقشه طرح تقاطع رسالت- دماوند.نقشه 1/2000 شهرداری.فایل اتوکد نقشه 1/2000 شهرداری منطقه تقاطع رسالت دماوند

دانلود کنید
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت